Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | ت | خ | د | ر | ش | ف | م | ن | ک | ی
Number of items: 594.

A

(2021) Circular Economy and Waste Management Actions during the COVID-19 Pandemic in Nigeria. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 1-5. ISSN 2476-549X

(2021) Cardioprotective effects of mebudipine in a rat model of doxorubicin-induced heart failure. Iranian Journal of Medical Sciences. pp. 136-143. ISSN 0253-0716

(2021) Cardioprotective effects of mebudipine in a rat model of doxorubicin-induced heart failure. Iranian Journal of Medical Sciences. pp. 136-143. ISSN 0253-0716

(2021) Suicide gene therapy-mediated purine nucleoside phosphorylase/fludarabine system for in vitro breast cancer model with emphasis on evaluation of vascular endothelial growth factor promoter efficacy. 3 Biotech. ISSN 2190-572X

(2021) Age Differences of Human Frontal Sinus Measurements using CT Scan. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 293-301. ISSN 2676-6264

(2021) The effect of quantitative electroencephalography-based neurofeedback therapy on anxiety, depression, and emotion regulation in people with generalized anxiety disorder. Basic and Clinical Neuroscience. pp. 281-290. ISSN 2008126X (ISSN)

(2021) Nurses' preparedness against the middle east respiratory syndrome coronavirus outbreak: A cross-sectional study in Iran. International Medical Journal. pp. 322-327. ISSN 13412051 (ISSN)

(2021) Effect of orally-administrated thymoquinone during pregnancy on litter size, pentylenetetrazol-induced seizure, and body weight in rat offspring. Iranian journal of basic medical sciences. pp. 30-37. ISSN 2008-3866 (Print) 2008-3866 (Linking)

(2021) S-Allyl Cysteine Mitigates Kidney Dysfunctions in the Rat Models of Preeclampsia and Eclampsia: The Possible Role of TNF-α and IL1-β. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 324-330. ISSN 2676-6264

(2021) The neglected role of Blastocystis sp. and Giardia lamblia in development of irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. Microbial Pathogenesis. p. 105215. ISSN 1096-1208 (Electronic) 0882-4010 (Linking)

(2021) The anti-diabetic effects of betanin in streptozotocin-induced diabetic rats through modulating AMPK/SIRT1/NF-kappaB signaling pathway. Nutrition and Metabolism. p. 92. ISSN 1743-7075 (Print) 1743-7075 (Linking)

(2021) Protective effects of Quercetin and Resveratrol on aging markers in kidney under high glucose condition: in vivo and in vitro analysis. Molecular biology reports. pp. 5435-5442. ISSN 1573-4978 (Electronic) 0301-4851 (Linking)

(2021) Self-care status in patients with heart failure: Systematic review and meta-analysis. Nursing Open. ISSN : 2054-1058

(2021) Differential expression of innate/adaptive immunity genes induced by endometrial scratching as a hopeful approach for implantation boosting in unexplained, repeated implantation failure: An RCT. Journal of Reproductive Immunology. p. 103426. ISSN 1872-7603 (Electronic) 0165-0378 (Linking)

(2021) Pharmacotherapeutic Potential of Garlic in Age-Related Neurological Disorders. CNS and Neurological Disorders - Drug Targets. ISSN 1996-3181 (Electronic) 1871-5273 (Linking)

(2021) Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor peptide, can act as a potent SARS-CoV-2 fusion inhibitor: an in silico drug repurposing study. J Biomol Struct Dyn. pp. 1-11. ISSN 1538-0254 (Electronic) 0739-1102 (Linking)

(2021) Investigation of therapeutic effect of curcumin α and β glucoside anomers against Alzheimer's disease by the nose to brain drug delivery. Brain Research. ISSN 00068993 (ISSN)

(2021) Transdiagnostic versus construct-specific cognitive behavioural therapy for emotional disorders in patients with high anxiety sensitivity: A double-blind randomised clinical trial. Behaviour Change. ISSN 0813-4839

(2021) A Hydrogen-Bonded Extracellular Matrix-Mimicking Bactericidal Hydrogel with Radical Scavenging and Hemostatic Function for pH-Responsive Wound Healing Acceleration. Advanced Healthcare Materials. ISSN 21922640

(2021) Psychometric Assessment of the Persian Version of the Hurlbert Index of Sexual Compatibility. Sexuality and Culture. pp. 584-596. ISSN 10955143 (ISSN)

(2021) Evidence that extrapancreatic insulin production is involved in the mediation of sperm survival. Molecular and Cellular Endocrinology. ISSN 0303-7207

(2021) Efficient synthesis of novel 2-(2-chloroquinolin-3-yl)imidazo1,2-apyridin-3-amine derivatives. Journal of the Chinese Chemical Society. ISSN 00094536

(2021) Epidemiology of psychotic disorders based on demographic variables in iranian children and adolescents. Iranian Journal of Psychiatry. pp. 1-12. ISSN : 1735-4587

(2021) Cutaneous hemorrhagic bullae in a patient with COVID-19: A case report. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. pp. 1-4. ISSN 1016-1430, 2251-6840

(2021) Strive for kidney health for everyone during covid-19; the possible theme for the world kidney day 2021. Journal of Nephropharmacology. ISSN 23454202 (ISSN)

(2021) Psychometric properties of the persian version of nomophobia questionnaire. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. pp. 234-247. ISSN 17354315 (ISSN)

(2021) Metabolic and hormonal effects of melatonin and/or magnesium supplementation in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutr Metab (Lond). p. 57. ISSN 1743-7075 (Print) 1743-7075 (Linking)

(2021) Development of a SYBR Green Multiplex Real Time PCR for Simultaneous Detection of Mycobacterium Tuberculosis and Nocardia Asteroides in Respiratory Samples. Ethiop J Health Sci. pp. 241-246. ISSN 2413-7170 (Electronic) 1029-1857 (Linking)

(2021) Evaluation of Toll-like receptor 3 (TLR3) signaling pathway genes and its genetic polymorphisms in ectopic and eutopic endometrium of women with endometriosis. Journal of gynecology obstetrics and human reproduction. p. 102153. ISSN 2468-7847 (Electronic) 2468-7847 (Linking)

(2021) Microneedles for painless transdermal immunotherapeutic applications. Journal of Controlled Release. pp. 185-217. ISSN 01683659

(2021) Evaluation of antioxidant and antibacterial interactions between resveratrol and eugenol in carboxymethyl cellulose biodegradable film. Food Science and Nutrition. ISSN 20487177 (ISSN)

(2021) Engineered Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers as New Generations of Blood-Brain Barrier Transmitters. ACS Chemical Neuroscience. ISSN 1948-7193 (Electronic) 1948-7193 (Linking)

(2021) Clozapine attenuates mitochondrial dysfunction, inflammatory gene expression, and behavioral abnormalities in an animal model of schizophrenia. Neuropharmacology. ISSN 0028-3908

(2021) Identification of differential protein expression and putative drug target in metacyclic stage of Leishmania major and Leishmania tropica: A quantitative proteomics and computational view. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. ISSN 01479571

(2021) Relationship between Dietary Macronutrient Composition and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Lean and Non-Lean Populations: A Cross-Sectional Study. Public Health Nutrition. pp. 1-31. ISSN 13689800 (ISSN)

(2021) Relationship between dietary macronutrient composition and non-alcoholic fatty liver disease in lean and non-lean populations: a cross-sectional study. Public Health Nutr. pp. 6178-6190. ISSN 1475-2727 (Electronic) 1368-9800 (Linking)

(2021) Sprayable antibacterial Persian gum-silver nanoparticle dressing for wound healing acceleration. Materials Today Communications. ISSN : 2352-4928

(2021) Nanophytosomes for enhancement of rutin efficacy in oral administration for diabetes treatment in streptozotocin-induced diabetic rats. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 03785173 (ISSN)

(2021) Nanoemulsion-based basil seed gum edible film containing resveratrol and clove essential oil: In vitro antioxidant properties and its effect on oxidative stability and sensory characteristic of camel meat during refrigeration storage. Meat Sci. p. 108716. ISSN 1873-4138 (Electronic) 0309-1740 (Linking)

(2021) A reliable prognostic marker for liver dysfunction in COVID-19 infection. Middle East Journal of Digestive Diseases. pp. 193-199. ISSN 20085230 (ISSN)

(2021) Investigation of protective effects of quercetin on Oxidative stress induced by Vinblastine in bone marrow of Rats. Pharmaceutical Sciences. pp. 194-200. ISSN 1735403X (ISSN)

(2021) The Effects of a Multidisciplinary Supportive Program on Caregiver Burden among the Family Caregivers of Patients with Advanced Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled Field Trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 206-214. ISSN 2676-6264

(2021) The effect of aerobic exercise on the quality of life of male patients who suffer from chronic schizophrenia: Double-blind, randomized control trial. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. ISSN 1735-8639

(2021) The effect of aerobic exercise on the quality of life of male patients who suffer from chronic schizophrenia: Double-blind, randomized control trial. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. ISSN 17358639

(2021) Temporal trend analysis of stroke and salt intake: a 15-year population-based study. Nutritional Neuroscience. pp. 384-394. ISSN 1028-415X

(2021) Accuracy of niacin skin flush test for diagnosing schizophrenia. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. pp. 78-91. ISSN 17354315 (ISSN)

(2021) Retinoic acid-loaded core-shell fibrous scaffold for neuronal differentiation of trabecular mesenchymal stem cells. Nanomedicine Journal. pp. 73-79. ISSN 23223049 (ISSN)

(2021) The Perspective of Dysregulated LncRNAs in Alzheimer's Disease: A Systematic Scoping Review. Frontiers in Aging Neuroscience. p. 709568. ISSN 1663-4365 (Print) 1663-4365 (Linking)

(2021) Application of decoy oligodeoxynucleotides strategy for inhibition of cell growth and reduction of metastatic properties in nonresistant and erlotinib-resistant SW480 cell line. Cell Biology International. pp. 1001-1014. ISSN 1065-6995

(2021) Synthesize Cellulosic Nano-Composite Structure from Trash Papers and its Use for Heavy Metal Removal from Aqueous Media. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 138-145. ISSN 2476-549X

(2021) Disparities in the quality of and access to services in children with autism spectrum disorders: a structural equation modeling. Arch Public Health. p. 58. ISSN 0778-7367 (Print) 0778-7367 (Linking)

(2021) The protective effect of zinc on morphine-induced testicular toxicity via p53 and Akt pathways: An in vitro and in vivo approach. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. p. 126776. ISSN 1878-3252 (Electronic) 0946-672X (Linking)

(2021) The Effect of Melissa officinalis Extract on Streptozotocin-Induced Diabetes in Rats: A Stereological Study on Pancreatic Islets and Beta-cells. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 34-40. ISSN 2676-6264

(2021) Comparison of various aspects of women’s lives between infertile and women with and without tubal ligation: a comparative cross-sectional study. BMC Women's Health. ISSN 14726874 (ISSN)

(2021) Intensified 4-chlorophenol biodegradation in an aerobic sequencing batch reactor: Microbial and kinetic properties evaluation. Environmental Technology and Innovation. ISSN 23521864

(2021) Chronic Kidney Disease in Iran: First Report of the National Registry in Children and Adolescences. Urology Journal. pp. 122-130. ISSN 1735-1308, 1735-546X

(2021) Regulation effects of Trigonella foenum-graecum seed extract on a mouse model of allergic asthma. Journal of Medicinal Plants. pp. 26-35. ISSN 16840240 (ISSN)

(2021) The association of two single-nucleotide polymorphisms of the FOXP3 gene (rs3761548 and rs3761547) with renal allograft function and survival in kidney transplant recipients. Immunopathologia Persa. ISSN 24238015 (ISSN)

(2021) The effect of coping skillstraining on family caregivers' burden of cancer patients undergoing chemotherapy. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. pp. 235-245. ISSN 2345346X (ISSN)

(2021) Effect of maternal smoking during pregnancy on Tourette syndrome and chronic tic disorders among offspring: a systematic review and meta-analysis. Obstetrics and Gynecology Science. pp. 1-12. ISSN 2287-8572

(2021) Maternal Infection During Pregnancy and Risk of Cerebral Palsy in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Child Neurology. pp. 385-402. ISSN 0883-0738

(2021) Effect of maternal smoking during pregnancy on Tourette syndrome and chronic tic disorders among offspring: a systematic review and meta-analysis. Obstetrics and Gynecology Science. pp. 1-12. ISSN 22878572

(2021) Association between maternal smoking during pregnancy and risk of bone fractures in offspring: a systematic review and meta-analysis. Clinical and experimental pediatrics. pp. 96-102. ISSN 2713-4148 (Electronic) 2713-4148 (Linking)

(2021) Ethnomedicine Knowledge of Iranian Traditional Healers and the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 238-245. ISSN 2676-6264

(2021) Autoimmune manifestations among 461 patients with monogenic inborn errors of immunity. Pediatr Allergy Immunol. pp. 1335-1348. ISSN 1399-3038 (Electronic) 0905-6157 (Linking)

(2021) Clinical and Molecular Effects of GnRH Agonist and Antagonist on The Cumulus Cells in The In Vitro Fertilization Cycle. International journal of fertility & sterility. pp. 202-209. ISSN 2008-076X (Print) 2008-0778 (Linking)

(2021) Clinical and molecular effects of gnrh agonis‌t and antagonis‌t on the cumulus cells in the in vitro fertilization cycle. International Journal of Fertility and Sterility. pp. 202-209. ISSN 2008076X (ISSN)

B

(2021) Utilizing beta regression in predicting the underlying factors of motorcycle rider behavior. Journal of Biostatistics and Epidemiology. pp. 7-24. ISSN 23834196 (ISSN)

(2021) Association of Quit Addiction Self-Efficacy, Social Support, and Perceived Stress Through the Mediation of Self-Control among Addicts Treated with Methadone. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 76-82. ISSN 2476-549X

(2021) Expression of BDNF-Associated lncRNAs in Treatment-Resistant Schizophrenia Patients. Journal of Molecular Neuroscience. ISSN 08958696

(2021) Effect of Intercropping System and Piriformospora Indica Fungus on Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons under Drought and Salinity Stress in a Pb and Cd Contaminated Soil. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 173-181. ISSN 2476-549X

(2021) The role of circadian rhythm stability and amplitude in musculoskeletal disorder prevalence and work–family conflict. Nursing Open. pp. 2824-2831. ISSN 20541058 (ISSN)

(2021) Pathogenesis of COVID-19; Acute Auto-inflammatory Disease (Endotheliopathica & Leukocytoclastica COVIDicus). Archives of Iranian medicine. pp. 419-426. ISSN 1735-3947 (Electronic) 1029-2977 (Linking)

(2021) Biocompatibility improvement of artificial cornea using chitosan-dextran nanoparticles containing bioactive macromolecules obtained from human amniotic membrane. International Journal of Biological Macromolecules. pp. 492-499. ISSN 01418130

(2021) Potential of star-shaped polymeric nanoparticles of poly(ε-carprolactone) and poly (lactic-co-glycolic acid) for drug delivery; A comparative study with linear analogs. Materials Today Communications. ISSN 23524928 (ISSN)

(2021) Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran. Veterinary research forum. pp. 223-227. ISSN 2008-8140 (Print) 2008-8140 (Linking)

(2021) Factors Associated with Thyroid Dysfunction in Hypothyroidism-Endemic Region of Ravansar, 2017-2018: A Cross-Sectional Analysis. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 145-151. ISSN 2676-6264

(2021) NLRP3 inflammasome: A joint, potential therapeutic target in management of COVID-19 and fertility problems. Journal of Reproductive Immunology. p. 103427. ISSN 1872-7603 (Electronic) 0165-0378 (Linking)

(2021) Correction to: Efficient in vitro organogenesis, micropropagation, and plumbagin production in Plumbago europaea L. (In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, (2021), 57, 5, (820-830), 10.1007/s11627-021-10224-x). In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. ISSN 10545476 (ISSN)

(2021) Efficient in vitro organogenesis, micropropagation, and plumbagin production in Plumbago europaea L. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. pp. 820-830. ISSN 10545476 (ISSN)

(2021) In vitro regeneration and genetically transformed culture of artemisia diffusa. Journal of Applied Biotechnology Reports. pp. 312-319. ISSN 23221186 (ISSN)

(2021) A young man suspicious for cushing's syndrome with coronavirus disease-19 (COVID-19): A case report. Acta Medica Iranica. pp. 173-176. ISSN : 0044-6025

(2021) Molecular beacon strategies for sensing purpose. TrAC - Trends in Analytical Chemistry. ISSN 01659936

(2021) The self-efficacy improvement in adolescent girls with type 1 diabetes mellitus with self-care education through mobile-based social networking. International Journal of Diabetes in Developing Countries. ISSN 09733930

(2021) Neuroprotective Effect of Apigenin on Depressive-Like Behavior: Mechanistic Approach. Neurochemical Research. ISSN 1573-6903 (Electronic) 0364-3190 (Linking)

(2021) COVID-19 and kidney; a mini-review on current concepts and new data. Journal of Nephropharmacology. pp. 1-5. ISSN 2345-4202

(2021) Successful Treatment of Axillary-Subclavian Artery Thrombosis by Catheter-Based Thrombolytic Therapy: A Case Report. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 246-250. ISSN 2676-6264

C

(2021) COVID-19 and the kidney; mechanisms of tubular injury by SARS-CoV-2. Journal of Renal Injury Prevention. pp. 1-5. ISSN ISBN: 2345-2781

(2021) Assessment of volatile compounds as potential markers of water deficit stress of two wild ecotypes of Salvia reuterana Boiss. Journal of Food Composition and Analysis. ISSN 0889-1575,

D

(2021) The sensitivity, specificity, and accuracy of creatinine test and human chorionic gonadotropin (Hcg) test of cervical mucus discharge to diagnose preterm premature rupture of membranes (pprom). Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. pp. 31-39. ISSN 16802993 (ISSN)

(2021) ‎Spatial analysis of the 10 most prevalent cancers in north-eastern Iran, 2017–2018‎. Journal of Spatial Science. ISSN 14498596 (ISSN)

(2021) Does Maxillomandibular Counterclockwise Rotation Affect Surgical Stability in Class III Skeletal Patients with High Plane Angle? A Retrospective Longitudinal Study. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. ISSN 09728279 (ISSN)

(2021) Role of cellulose family in fibril organization of collagen for forming 3D cancer spheroids: In vitro and in silico approach. Bioimpacts. pp. 111-117. ISSN 2228-5652 (Print) 2228-5652 (Linking)

(2021) An innovative green approach to the production of bio-sourced and nano-sized graphene oxide (GO)-like carbon flakes. Current Research in Green and Sustainable Chemistry. ISSN 26660865 (ISSN)

(2021) Influential factors on quality of life in married Iranian women during the COVID-19 pandemic in 2020: a path analysis. BMC Women's Health. ISSN 1472-6874

(2021) Anti-inflammatory effect of pimpinella anisum extract in a mouse model of allergic asthma. Research Journal of Pharmacognosy. pp. 41-49. ISSN 23454458 (ISSN)

(2021) Using Iron-Chelating Agents in Critically Ill Patients with Iron Overload. Fact or Fiction? Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 123-124. ISSN 2676-6264

(2021) Cloning, expression, purification and functional analysis of a specific multi-epitope protein from multi drug resistance acinetobacter baumannii. Iranian Journal of Microbiology. pp. 642-652. ISSN 20083289 (ISSN)

(2021) Role of Phytoremediation in Reducing Cadmium and Nickle Toxicity in Soil Using Species (Cynodon dactylon L.). Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 213-220. ISSN 2476-549X

(2021) Association of self-efficacy and coping with sleep quality and disturbances with an emphasis on mediating role of eating behaviors and body mass index: A structural equation modeling approach. Current Psychology. ISSN 10461310 (ISSN)

(2021) Hybrid recombinant Omp 22, 25, and 31 immunodominant epitopes can be used for serodiagnosis of brucellosis. Journal of Immunological Methods. p. 113123. ISSN 1872-7905 (Electronic) 0022-1759 (Linking)

(2021) The contributory role of lymphocyte subsets, pathophysiology of lymphopenia and its implication as prognostic and therapeutic opportunity in COVID-19. International Immunopharmacology. ISSN 1567-5769

(2021) Platelets in the perspective of COVID-19; pathophysiology of thrombocytopenia and its implication as prognostic and therapeutic opportunity. International immunopharmacology. p. 107995. ISSN 1878-1705 (Electronic) 1567-5769 (Linking)

(2021) Antibiotic susceptibility of human-associated Staphylococcus aureus and its relation to agr typing, virulence genes, and biofilm formation. BMC infectious diseases. p. 627. ISSN 1471-2334 (Electronic) 1471-2334 (Linking)

(2021) Gene co-expression network analysis for identifying modules and functionally enriched pathways in vitiligo disease: A systems biology study. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. pp. 517-528. ISSN 17351502 (ISSN)

(2021) Does self-efficacy mediate the relationship between occupational stress and mental health problems? A study among nursing professionals. Health Promotion Perspectives. pp. 344-350. ISSN 2228-6497 (Print) 2228-6497 (Linking)

(2021) The effect of solution-focused counseling on violence rate and quality of life of pregnant women at risk of domestic violence: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393

(2021) The effect of solution-focused counseling on violence rate and quality of life of pregnant women at risk of domestic violence: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393

(2021) The effect of Co-Q10 on allergic rhinitis and allergic asthma. Allergy, Asthma and Clinical Immunology. ISSN 1710-1484

E

(2021) Excellence in Patient Rights in a Physiotherapy Clinic through an Education-Based Program. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 92-99. ISSN 2676-6264

(2021) Effect of mesenchymal stem cells with platelet-rich plasma carriers on bone formation after rapid maxillary expansion: An Animal Study. Orthodontics and Craniofacial Research. ISSN 16016335 (ISSN)

(2021) Induction of Immunogenic Response in BALB/c Mice by Live and Killed Form of Recombinant Lactococcus lactis Displaying EG95 of Echinococcus granulosus. Iranian biomedical journal. pp. 284-96. ISSN 2008-823X (Electronic) 1028-852X (Linking)

(2021) Three functional variants in the NLRP3 gene are associated with susceptibility and clinical characteristics of systemic lupus erythematosus. Lupus. pp. 1273-1282. ISSN 1477-0962 (Electronic) 0961-2033 (Linking)

(2021) The global prevalence of familial multiple sclerosis: an updated systematic review and meta-analysis. BMC neurology. p. 246. ISSN 1471-2377 (Electronic) 1471-2377 (Linking)

(2021) Chimeric Antigen Receptor-Engineered Natural Killer (CAR NK) Cells in Cancer Treatment; Recent Advances and Future Prospects. Stem Cell Reviews and Reports. pp. 2081-2106. ISSN 2629-3277 (Electronic) 2629-3277 (Linking)

(2021) Ecotypic Variations Affected the Biological Effectiveness of Thymus daenensis Celak Essential Oil. Evidence-based complementary and alternative medicine. p. 6686558. ISSN 1741-427X (Print) 1741-427X (Linking)

(2021) Screening of copper resistant microorganisms in mines and mathematical modeling of bioaccumulation and extracellular nanoparticle biosynthesis by Bacillus cereus. Materials Research Express. ISSN 20531591 (ISSN)

(2021) Non-viral Suicide Gene Therapy: Cytosine Deaminase Gene Directed by VEGF Promoter and 5-fluorocytosine as a Gene Directed Enzyme/prodrug System in Breast Cancer Model. Drug research. pp. 395-406. ISSN 2194-9387 (Electronic) 2194-9379 (Linking)

(2021) SAHA Improves Depressive Symptoms, Cognitive Impairment and Oxidative Stress: Rise of a New Antidepressant Class. Neurochemical Research. ISSN 03643190

(2021) Association of the CYP1A1 rs4646903 polymorphism with susceptibility and severity of coronary artery disease. Molecular biology research communications. pp. 22-61. ISSN 2345-2005 (Electronic) 2322-181X (Linking)

(2021) A sham-controlled clinical trial to examine the effect of bilateral tDCS on craving, TNF-α and IL-6 expression levels, and impulsivity of males with opioid use disorder. Journal of Addictive Diseases. ISSN 1055-0887

(2021) A sham-controlled clinical trial to examine the effect of bilateral tDCS on craving, TNF-alpha and IL-6 expression levels, and impulsivity of males with opioid use disorder. Journal of addictive diseases. pp. 347-356. ISSN 1545-0848 (Electronic) 1055-0887 (Linking)

(2021) The effect of a lifestyle training package on physical activity and nutritional status in obese and overweight pregnant women: A randomized controlled clinical trial. Int J Nurs Pract. e12992. ISSN 1440-172X (Electronic) 1322-7114 (Linking)

(2021) Immunobiological Properties and Clinical Applications of Interleukin-38 for Immune-Mediated Disorders: A Systematic Review Study. International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1422-0067 (Electronic) 1422-0067 (Linking)

(2021) Immunobiology and immunotherapy of COVID-19: A clinically updated overview. J Cell Physiol. pp. 2519-2543. ISSN 1097-4652 (Electronic) 0021-9541 (Linking)

(2021) Recent advances in antibody-based immunotherapy strategies for COVID-19. Journal of cellular biochemistry. pp. 1389-1412. ISSN 1097-4644 (Electronic) 0730-2312 (Linking)

(2021) Adverse reactions in a large cohort of patients with inborn errors of immunity receiving intravenous immunoglobulin. Clinical Immunology. p. 108826. ISSN 1521-7035 (Electronic) 1521-6616 (Linking)

(2021) CuO/LDPE nanocomposite for active food packaging application: a comparative study of its antibacterial activities with ZnO/LDPE nanocomposite. Polymer Bulletin. pp. 1671-1682. ISSN 01700839 (ISSN)

(2021) Comparison of the Effects of the PLISSIT Model Versus the Sexual Health Model on Quality of Life Among Women with Breast Cancer. Sexuality and Disability. ISSN 01461044

(2021) Psychometric properties of a Persian version of respectful maternity care questionnaire. BMC pregnancy and childbirth.. p. 218. ISSN 1471-2393 (Electronic) 1471-2393 (Linking)

F

(2021) Increased the circulating levels of malondialdehyde in patients with obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Sleep and Breathing. ISSN 15209512

(2021) Reply to comments on "Increased the circulating levels of malondialdehyde in patients with obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis". Sleep Breath. ISSN 1522-1709 (Electronic) 1520-9512 (Linking)

(2021) Anticancer effects of bifidobacteria on colon cancer cell lines. Cancer Cell Int. p. 258. ISSN 1475-2867 (Print) 1475-2867 (Linking)

(2021) Tolosa-Hunt-Like Syndrome: A Case Report. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 41-45. ISSN 2676-6264

(2021) Molecular pathways involved in COVID-19 and potential pathway-based therapeutic targets. Biomedicine & Pharmacotherapy. p. 112420. ISSN 1950-6007 (Electronic) 0753-3322 (Linking)

(2021) Exposure to ambient air pollution and prevalence of asthma in adults. Air Quality, Atmosphere and Health. ISSN : 1873-9318

(2021) Exposure to road noise and asthma prevalence in adults. Environmental Science and Pollution Research. ISSN 1614-7499 (Electronic) 0944-1344 (Linking)

(2021) Ozone therapy as an alternative method for the treatment of diabetic foot ulcer: a case report. Journal of medical case reports. p. 234. ISSN 1752-1947 (Electronic) 1752-1947 (Linking)

(2021) In vitro evaluation of albendazole-loaded nanostructured lipid carriers on Echinococcus granulosus microcysts and their prophylactic efficacy on experimental secondary hydatidosis. Parasitology Research. pp. 4049-4060. ISSN 1432-1955 (Electronic) 0932-0113 (Linking)

(2021) Expression Analysis of Ermin and Listerin E3 Ubiquitin Protein Ligase 1 Genes in the Periphery of Patients with Schizophrenia. Journal of Molecular Neuroscience. ISSN 08958696 (ISSN)

(2021) Assessing the Effects of Fullerene C60 on Markers of Oxidative Stress in the Testes of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 74-82. ISSN 2676-6264

(2021) Distribution of CCR5 Δ32 HIV-1 resistance allele frequency at Zanjan province in Iran. Immunopathologia Persa. ISSN 24238015 (ISSN)

(2021) Comparison of Anesthesia Results between Wide Awake Local Anesthesia no Tourniquet (WALANT) and Forearm Tourniquet Bier Block in Hand Surgeries: A Randomized Clinical Trial. The archives of bone and joint surgery. pp. 116-121. ISSN 2345-4644 (Print) 2345-461X (Linking)

(2021) The Effectiveness of Low-Level Laser Therapy in Pain Induced by Orthodontic Separator Placement: A Systematic Review. Journal of Lasers in Medical Sciences. e29. ISSN 2008-9783 (Print) 2008-9783 (Linking)

(2021) Pulmonary thromboembolism with transthoracic ultrasound and computed tomography angiography. Clin Respir J. ISSN 1752-699X (Electronic) 1752-6981 (Linking)

(2021) KH domain containing 3 like (KHDC3L) frame-shift mutation causes both recurrent pregnancy loss and hydatidiform mole. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. pp. 100-104. ISSN 0301-2115

(2021) Biallelic variant in cyclin B3 is associated with failure of maternal meiosis II and recurrent digynic triploidy. Journal of medical genetics. pp. 783-788. ISSN 1468-6244 (Electronic) 0022-2593 (Linking)

(2021) Enhancement of the brain delivery of methotrexate with administration of mid-chain ester prodrugs: In vitro and in vivo studies. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173

(2021) Infection rate and genetic diversity of Giardia duodenalis assemblage C in Iranian stray dogs, targeting the glutamate dehydrogenase gene. Veterinary World. pp. 419-425. ISSN 0972-8988

(2021) Study Effect of Vitamin D on the Immunopathology Responses of the Bronchi in Murine Model of Asthma. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. pp. 509-519. ISSN 1735-5249 (Electronic) 1735-1502 (Linking)

(2021) Peptide-guided resiquimod-loaded lignin nanoparticles convert tumor-associated macrophages from M2 to M1 phenotype for enhanced chemotherapy. Acta biomaterialia. pp. 231-243. ISSN 1878-7568 (Electronic) 1742-7061 (Linking)

(2021) Therapeutic potentials of human microfluidic encapsulated conjunctival mesenchymal stem cells on the rat model of Parkinson's disease. Experimental and Molecular Pathology. p. 104703. ISSN 1096-0945 (Electronic) 0014-4800 (Linking)

G

(2021) Factors Affecting Pre-Hospital and In-Hospital Delays in Treatment of Ischemic Stroke; a Prospective Cohort Study. Arch Acad Emerg Med. e52. ISSN 2645-4904 (Electronic) 2645-4904 (Linking)

(2021) Prevalence of Pathogenic Microorganisms in Traditional Dairy Products of Mashhad, Iran. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 152-158. ISSN 2476-549X

(2021) Risk factors for adverse outcomes of COVID-19 patients: Possible basis for diverse responses to the novel coronavirus SARS-CoV-2. Life Sciences. ISSN 0024-3205

(2021) Risk factors for adverse outcomes of COVID-19 patients: Possible basis for diverse responses to the novel coronavirus SARS-CoV-2. Life Sciences. ISSN : 0024-3205

(2021) Effect of oral care protocol on dental and gingival plaque index in patients with endotracheal tube admitted to the intensive care unit. Acta Medica Iranica. pp. 351-356. ISSN 00446025 (ISSN)

(2021) Increased circulating platelet and endothelial-derived microparticles in patients with cardiac syndrome X. ARYA Atherosclerosis. pp. 1-10. ISSN 1735-3955 (Print) 1735-3955 (Linking)

(2021) Repair of rat cranial bone defect by using amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells in polycaprolactone fibrous scaffolds and platelet-rich plasma. Bioimpacts. pp. 209-217. ISSN 2228-5652 (Print) 2228-5652 (Linking)

(2021) Down-regulation of a panel of immune-related lncRNAs in breast cancer. Pathology Research and Practice. ISSN 03440338 (ISSN)

(2021) Expression Analysis of VDR-Related LncRNAs in Autism Spectrum Disorder. Journal of Molecular Neuroscience. pp. 1403-1409. ISSN 08958696 (ISSN)

(2021) Upregulation of VDR-associated lncRNAs in Schizophrenia. Journal of Molecular Neuroscience. ISSN 08958696 (ISSN)

(2021) Investigation of corona discharge ionization of barbituric acid using ion mobility spectrometry along with quantum chemical calculations. European Journal of Mass Spectrometry. pp. 39-47. ISSN 1469-0667

(2021) Molecular Monitoring of Knockdown Resistance in Head Louse (Phthiraptera: Pediculidae) Populations in Iran. Journal of medical entomology. pp. 2321-2329. ISSN 1938-2928 (Electronic) 0022-2585 (Linking)

(2021) Breast cancer and ways to diagnose the risk factors and treat it during pregnancy: A narrative review. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. pp. 91-99. ISSN 23304456

(2021) Effect of Eight Weeks Caffeine Supplementation and High Fat Diet on PGC1-α, Fndc-5 and UCP-1 Gene Expression in Male Wistar Rats. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 271-278. ISSN 2676-6264

(2021) Scutellaria orientalis subsp. Bornmuelleri: phytochemical composition and biological activities. Natural Product Research. ISSN 1478-6419

(2021) Study of tissue culture and in vitro organogenesis of Scutellaria bornmuelleri using benzylaminopurine, lsopentenyl adenine and thidiazuron. South African Journal of Botany. pp. 458-469. ISSN 0254-6299

(2021) Fractional analysis of dichloromethane extract of Scutellaria araxensis Grossh root and shoot by HPLC-PDA-ESI-MSn. Natural Product Research. ISSN 1478-6419

(2021) Immuno-informatics analysis and expression of a novel multi-domain antigen as a vaccine candidate against glioblastoma. International Immunopharmacology. ISSN 1567-5769

(2021) Immuno-informatics analysis and expression of a novel multi-domain antigen as a vaccine candidate against glioblastoma. International Immunopharmacology. ISSN 15675769

(2021) Formulation and biocompatibility of microemulsion-based pmbn as an efficient system for paclitaxel delivery. Journal of Applied Biotechnology Reports. pp. 51-62. ISSN 23221186 (ISSN)

(2021) Predicting Tobacco Use Based on the Theory of Planned Behavior in Adolescent Girls. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. pp. 212-218. ISSN 25883712 (ISSN)

(2021) The neuroprotective effect of MicroRNA-149-5p and coenzymeQ10 by reducing levels of inflammatory cytokines and metalloproteinases following focal brain ischemia in rats. Brain Research Bulletin. pp. 205-213. ISSN 0361-9230

(2021) The neuroprotective effect of MicroRNA-149-5p and coenzymeQ10 by reducing levels of inflammatory cytokines and metalloproteinases following focal brain ischemia in rats. Brain Research Bulletin. pp. 205-213. ISSN 03619230

(2021) Neuroprotective effects of coenzyme Q10 in Parkinson's model via a novel Q10/miR-149-5p/MMPs pathway. Metabolic brain disease. pp. 2089-2100. ISSN 1573-7365 (Electronic) 0885-7490 (Linking)

(2021) A comparative study of the proximity to nomadic travel routes and environmental factors on the occurrence of cutaneous leishmaniasis in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, southwestern Iran. Transboundary and Emerging Diseases. ISSN 1865-1682 (Electronic) 1865-1674 (Linking)

(2021) High levels of pyrethroid resistance and super-kdr mutations in the populations of tropical bed bug, Cimex hemipterus, in Iran. Parasites & Vectors. p. 470. ISSN 1756-3305 (Electronic) 1756-3305 (Linking)

(2021) The effects of minocycline in improving of methamphetamine withdrawal syndrome in male mice. Drug and chemical toxicology. pp. 1-9. ISSN 1525-6014 (Electronic) 0148-0545 (Linking)

(2021) Interpretation of Hematological, Biochemical, and Immunological Findings of COVID-19 Disease: Biomarkers Associated with Severity and Mortality. Iranian journal of allergy, asthma, and immunology. pp. 46-66. ISSN 1735-1502

(2021) Prevalence of vancomycin and teicoplanin resistant enterococcus faecalis and enterococcus faecium isolated from fecal samples of healthy individuals and hospital environmental samples. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. pp. 103-111. ISSN 1735-9260

(2021) Synthesis of Biuret Derivatives as Potential HIV-1 Protease Inhibitors Using (LDHs-g-HMDI-Citric Acid), as a Green Recyclable Catalyst. Bulletin of the Korean Chemical Society. pp. 48-59. ISSN 02532964

(2021) Metabolomics approach to study in vivo toxicity of graphene oxide nanosheets. Journal of Applied Toxicology; JAT. ISSN 1099-1263 (Electronic) 0260-437X (Linking)

(2021) Comparison the effect of gabapentin and theophylline on post spinal headache after cesarean section. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 251-256. ISSN 2676-6264

(2021) Comparison the Effect of Gabapentin and Theophylline on Post Spinal Headache After Cesarean Section. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 251-256. ISSN 2676-6264

(2021) Detection and Frequency of Enterotoxin (cpa,cpe) Genes of Clostridium perfringens Isolated from Dehydrated Vegetables by PCR. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 63-67. ISSN 2676-6264

(2021) The Ever-Expanding Pseudomonas Genus: Description of 43 New Species and Partition of the Pseudomonas putida Group. Microorganisms. ISSN 2076-2607 (Print) 2076-2607 (Linking)

(2021) Study rationale and design of a study of EMPAgliflozin's effects in patients with type 2 diabetes mellitus and Coronary ARtery disease: the EMPA-CARD randomized controlled trial. BMC Cardiovasc Disord. p. 318. ISSN 1471-2261 (Electronic) 1471-2261 (Linking)

(2021) Linsitinib and aspirin as the IGF1-R antagonists, inhibit regorafenib-resistant chemotherapy in colon cancer. Saudi Journal of Biological Sciences. ISSN 1319562X (ISSN)

H

(2021) Surface modification of neurotrophin-3 loaded PCL/chitosan nanofiber/net by alginate hydrogel microlayer for enhanced biocompatibility in neural tissue engineering. J Biomed Mater Res A. pp. 2237-2254. ISSN 1552-4965 (Electronic) 1549-3296 (Linking)

(2021) Exclusive breast feeding and its determinants in infants born in Zanjan hospitals: A longitudinal study. Journal of Comprehensive Pediatrics. ISSN 22518150 (ISSN)

(2021) High frequency of enterotoxin encoding genes of Staphylococcus aureus isolated from food and clinical samples. J Health Popul Nutr. p. 27. ISSN 2072-1315 (Electronic) 1606-0997 (Linking)

(2021) Sexual assertiveness in women with and without substance-dependent partners: a comparative study. Women & health. pp. 680-688. ISSN 1541-0331 (Electronic) 0363-0242 (Linking)

(2021) Investigation of Depression, Anxiety, and Stress and their Determinants of University Students during an Early Stage of COVID19 Pandemic, Zanjan, Iran 2020. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 159-164. ISSN 2476-549X

(2021) Safety assessment of genetically modified rice expressing Cry1Ab protein in Sprague-Dawley rats. Sci Rep. p. 1126. ISSN 2045-2322 (Electronic) 2045-2322 (Linking)

(2021) The Relationship Between Social Support and Postpartum Depression. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. pp. 93-103. ISSN 25883712 (ISSN)

(2021) Interrelation between INF-γ levels and severity of electrodiagnostic abnormality in acute phase of Bell's palsy. Neurologia Argentina. ISSN 18530028 (ISSN)

(2021) Effect of Vitamin D Supplements on Relapse Rate and Expanded Disability Status Scale (EDSS) in Multiple Sclerosis (MS): A Systematic Review and Meta-Analysis. International journal of preventive medicine. p. 42. ISSN 2008-7802 (Print) 2008-7802 (Linking)

(2021) Sequence analysis, intra-genotyping variation, and phylogenetic study of nad1 gene in Echinococcus granulosus sensu lato genotypes from intermediate hosts in southwestern Iran. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. ISSN 24059390 (ISSN)

(2021) Psychometric properties and factor structure of Repetitive Thinking Questionnaire: A Persian version of the RTQ-31 and RTQ-10. Trends Psychiatry Psychother. ISSN 2238-0019 (Electronic) 2237-6089 (Linking)

(2021) Effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress and clinical outcomes in patients with low levels of coenzyme Q10 admitted to the intensive care unit. Journal of nutritional science. e48. ISSN 2048-6790 (Electronic) 2048-6790 (Linking)

(2021) Psychometric evaluation of the postpartum specific anxiety scale in an Iranian population (PSAS-IR). BMC Pregnancy and Childbirth. p. 597. ISSN 1471-2393 (Electronic) 1471-2393 (Linking)

(2021) Targeted delivery of paclitaxel by NL2 peptide-functionalized on core-shell LaVO4: Eu3@ poly (levodopa) luminescent nanoparticles. Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials. ISSN ISBN: 1552-4973

(2021) The Effects of Ultrasound-guided and Anatomic landmark-based Superficial Cervical Plexus Block on Post-operative Pain Intensity in Thyroidectomy Patients: A Clinical Trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 346-351. ISSN 2676-6264

(2021) Fabrication of ciprofloxacin-loaded chitosan/polyethylene oxide/silica nanofibers for wound dressing application: In vitro and in vivo evaluations. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 03785173

(2021) Investigation of rs531564 Polymorphism in the Primary MicroRNA-124 Gene in Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis: Association with Disease Susceptibility and Clinical Characteristics. Iran J Allergy Asthma Immunol. pp. 303-313. ISSN 1735-5249 (Electronic) 1735-1502 (Linking)

(2021) The Effect of Pistacia atlantica ssp. Kurdica Essential Oil on Chemical, Microbial, and Sensorial Properties of Minced Fish (Oncorhynchus mykiss) during Refrigeration Storage. Journal of Aquatic Food Product Technology. ISSN 10498850 (ISSN)

(2021) Evaluation of a Persian version of the Adelaide driving self-efficacy scale among Iranian older adults. Traffic Injury Prevention. pp. 611-615. ISSN 1538-957X (Electronic) 1538-9588 (Linking)

(2021) Dietary inflammatory index and breast cancer risk: an updated meta-analysis of observational studies. European Journal of Clinical Nutrition. ISSN 1476-5640 (Electronic) 0954-3007 (Linking)

(2021) The effects of noise exposure and work-related fatigue on the acceptable noise level test in normal-hearing people. Auditory and Vestibular Research. pp. 95-101. ISSN 2423480X (ISSN)

(2021) The effectiveness of integrative behavioral couple therapy (ibct) on emotional divorce of couples: A randomized clinical trial. Journal of Iranian Medical Council. pp. 72-79. ISSN 2645338X (ISSN)

(2021) The Effectiveness of Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) on Family Function of the Couples: A Randomized Clinical Trial. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 225-232. ISSN 2476-549X

(2021) Antimicrobial susceptibility, serotyping, and molecular characterization of antibiotic resistance genes in listeria monocyto-genes isolated from pregnant women with a history of abortion. Iranian Journal of Public Health. pp. 170-179. ISSN 22516085

(2021) Factors Affecting Aggressiveness among Young Teenage Girls: A Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Investigation in Health, psychology and Education. pp. 1350-1361. ISSN 2254-9625 (Electronic) 2174-8144 (Linking)

(2021) Improved healing of critical-size femoral defect in osteoporosis rat models using 3D elastin/polycaprolactone/nHA scaffold in combination with mesenchymal stem cells. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. ISSN 0957-4530

(2021) The protective effects of dietary intake of flavonoids and its subclasses on metabolic syndrome incidence. Int J Food Sci Nutr. pp. 1-11. ISSN 1465-3478 (Electronic) 0963-7486 (Linking)

(2021) Satralizumab, Novel Interleukine-6 Inhibitor for Preventing Descending Thoracic Aorta Aneurysm Development. Cardiovascular Drugs and Therapy. ISSN 09203206 (ISSN)

(2021) Dysregulation of NF-κB-Associated LncRNAs in Autism Spectrum Disorder. Frontiers in Molecular Neuroscience. ISSN 16625099 (ISSN)

(2021) Nutrition assessment and geriatric associated conditions among free living elderly people in Birjand, East of Iran: a cross-sectional study. BMC Geriatr. p. 612. ISSN 1471-2318 (Electronic) 1471-2318 (Linking)

(2021) A Rapid Mercury Droplet Electrode Polarography Method for Determination of Blood Lead Level in Lead Poisoned People. Drug research. pp. 193-198. ISSN 2194-9387 (Electronic) 2194-9379 (Linking)

(2021) Effect of transcranial near-infrared photobiomodulation on cognitive outcomes in D-galactose/AlCl3 induced brain aging in BALB/c mice. Lasers in Medical Science. ISSN 1435-604X (Electronic) 0268-8921 (Linking)

(2021) Successful management of an atrioventricular nodal re-entrant tachycardia in a Neonate: A case report. Journal of Comprehensive Pediatrics. ISSN 22518150 (ISSN)

(2021) Bispecific monoclonal antibodies for targeted immunotherapy of solid tumors: Recent advances and clinical trials. International Journal of Biological Macromolecules. pp. 1030-1047. ISSN 01418130

(2021) Chronic Caffeine Ingestion Down-Regulates Liver and Visceral Adipose Tissue Inflammatory Gene Expression in High-Fat Diet-Induced Obesity. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 189-196. ISSN 2676-6264

(2021) A Systematic Review and Meta-Analysis on the Significance of TIGIT in Solid Cancers: Dual TIGIT/PD-1 Blockade to Overcome Immune-Resistance in Solid Cancers. International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1422-0067 (Electronic) 1422-0067 (Linking)

(2021) Immunoregulatory effect of mesenchymal stem cell via mitochondria signaling pathways in allergic asthma. Saudi Journal of Biological Sciences. pp. 6957-6962. ISSN 1319562X (ISSN)

(2021) Aspirin exacerbated respiratory disease (AERD): molecular and cellular diagnostic & prognostic approaches. Molecular Biology Reports. pp. 2703-2711. ISSN : 0301-4851

I

(2021) The Comparison of Short-Term Postoperative Pain in Single- versus Multiple-Visit Root Canal Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. Pain Research and Management. ISSN 1203-6765

J

(2021) Psychometric Evaluation of Stress in 17,414 Critical Care Unit Nurses: Effects of Age, Gender, and Working Conditions. Advances in experimental medicine and biology. pp. 199-212. ISSN : 0065-2598,

(2021) E3 ubiquitin ligase Casitas B lineage lymphoma-b and its potential therapeutic implications for immunotherapy. Clinical and Experimental Immunology. pp. 14-31. ISSN : 0009-9104

(2021) Successful Treatment of Refractory Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) in a Child, Based on Iranian Traditional Medicine: A Case Report. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 118-122. ISSN 2676-6264

(2021) Development of an innovative method by optimizing qpcr technique for isolating and determining oxalobacter formigenes microbial load in the stool of patients with urolithiasis. Iranian Journal of Kidney Diseases. pp. 190-198. ISSN 17358582 (ISSN)

(2021) Assessing AIDS Knowledge among Health Volunteers and Women by 44-item AIDS Awareness Assessment Tool in Zanjan. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 146-151. ISSN 2476-549X

(2021) Possible Involvement of Glutamatergic, Adrenergic and Dopaminergic System in Methylphenidate - induced Motor Activity and Mood-related Alterations in Rats. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 309-316. ISSN 2676-6264

(2021) The effect of maternal eating habits and diet modulation on infantile gastroesophageal reflux disease signs and symptoms: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Pediatrics. pp. 1-9. ISSN : 2008-2142

(2021) Chemically Engineered Immune Cell-Derived Microrobots and Biomimetic Nanoparticles: Emerging Biodiagnostic and Therapeutic Tools. Advanced Science. ISSN 2198-3844

(2021) Evaluating the effect of a mixture of two main conjugated linoleic acid isomers on hepatic steatosis in HepG2 cellular model. Molecular Biology Reports. pp. 1359-1370. ISSN : 0301-4851

(2021) Targeting Solid Lipid Nanoparticles with Anisamide for Docetaxel Delivery to Prostate Cancer: Preparation, Optimization, and In-vitro Evaluation. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. pp. 327-338. ISSN 1735-0328 (Print) 1726-6882 (Linking)

(2021) The effect of vaginal progesterone on Doppler findings in increased uterine artery resistance. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine. pp. 2630-2633. ISSN 1476-4954 (Electronic) 1476-4954 (Linking)

(2021) Speckle tweezers for manipulation of high and low refractive index micro-particles and nano-particle loaded vesicles. Nanophotonics. pp. 2915-2928. ISSN 21928614 (ISSN)

(2021) Oral health status and oral health-related quality of life in children with attention-deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder. Special Care in Dentistry. ISSN 0275-1879

(2021) Oral health status and oral health-related quality of life in children with attention-deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder. Special Care in Dentistry. ISSN 02751879

(2021) Long-term efficacy of combined treatment in patients with idiopathic achalasia. Middle East Journal of Digestive Diseases. pp. 21-26. ISSN 20085230

(2021) Efficacy and Safety of Tofacitinib for Treatment of Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis: First Report from Iran. Archives of Iranian medicine. pp. 354-363. ISSN 1735-3947 (Electronic) 1029-2977 (Linking)

(2021) Genetic variants and risk of thyroid cancer among Iranian patients. Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation. ISSN 18681883

(2021) Effects of triple combination of hydrocortisone, thiamine, and Vitamin C on clinical outcome in patients with septic shock: A single-center randomized controlled trial. Journal of Research in Medical Sciences. p. 47. ISSN 1735-1995 (Print) 1735-1995 (Linking)

(2021) Re-Expression of Poly/Oligo-Sialylated Adhesion Molecules on the Surface of Tumor Cells Disrupts Their Interaction with Immune-Effector Cells and Contributes to Pathophysiological Immune Escape. Cancers (Basel). ISSN 2072-6694 (Print) 2072-6694 (Linking)

(2021) Risk factors and short-term complications of high-grade intraventricular hemorrhages in preterm neonates in training hospitals of alborz. Iranian Journal of Child Neurology. pp. 47-55. ISSN 1735-4668

(2021) In-silico design of a multi-epitope for developing sero-diagnosis detection of SARS-CoV-2 using spike glycoprotein and nucleocapsid antigens. Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics. p. 61. ISSN 2192-6662 (Print) 2192-6670 (Linking)

(2021) Improved couple satisfaction and communication with marriage and relationship programs: are there gender differences?—a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews. ISSN 20464053 (ISSN)

(2021) Is fetal nuchal cord associated with autism spectrum disorder? A meta-analysis. Clinical and Experimental Pediatrics. ISSN 2713-4148 (Electronic) 2713-4148 (Linking)

(2021) Effects of vitamin E and selenium on allergic rhinitis and asthma pathophysiology. Respiratory Physiology and Neurobiology. ISSN 1569-9048

(2021) Investigating the anti-inflammatory effects of high molecular weight secretions from Limosilactobacillus reuteri PTCC 1655 on LPS-stimulated PMA-differentiated THP-1 cells. Journal of applied microbiology. pp. 938-948. ISSN 1365-2672 (Electronic) 1364-5072 (Linking)

(2021) Differentiation-Inducing Activity of the Phyto-polyphenols Epigallocatechin-3-gallate and Kaempferol on NB4 Cells. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 339-345. ISSN 2676-6264

(2021) Role of aminoglycoside-modifying enzymes and 16s rRNA methylase (ArmA) in resistance of Acinetobacter baumannii clinical isolates against aminoglycosides. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. pp. 1-10. ISSN 00378682

(2021) Determination of carcinoembryonic antigen as a tumor marker using a novel graphene-based label-free electrochemical immunosensor. Analytical Biochemistry. ISSN 0003-2697

K

(2021) Comparison of the Effect of Exercise Type on the Prognosis Scores in Patients with Acute Ischemic Stroke. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 215-222. ISSN 2676-6264

(2021) The Manufacture of Unbreakable Bionics via Multifunctional and Self-Healing Silk–Graphene Hydrogels. Advanced Materials. ISSN 09359648 (ISSN)

(2021) MicroRNAs: roles in cardiovascular development and disease. Cardiovascular Pathology. ISSN 1054-8807, 1879-1336

(2021) MicroRNAs: roles in cardiovascular development and disease. Cardiovascular Pathology. ISSN 10548807

(2021) Croup Is One of the Clinical Manifestations of Novel Coronavirus in Children. Case Reports in Pulmonology. ISSN : 2090-6846

(2021) Neurological Manifestations of Novel Coronavirus Disease in a 2-Month-Old Infant: A Case Report. Journal of Pediatric Neurology. pp. 210-212. ISSN 13042580 (ISSN)

(2021) From diabetes to renal aging: the therapeutic potential of adiponectin. Journal of Physiology and Biochemistry. ISSN 11387548

(2021) The effect of geo-climatic determinants on the distribution of cutaneous leishmaniasis in a recently emerging focus in eastern Iran. Parasites & Vectors. p. 538. ISSN 1756-3305 (Electronic) 1756-3305 (Linking)

(2021) Effect of Metformin on Circulating Levels of Inflammatory Markers in Patients With Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Annals of Pharmacotherapy. ISSN 1060-0280

(2021) Antimicrobial susceptibility pattern and serotype distribution of streptococcus pneumoniae in the middle east region: A systematic review and meta-analysis. Acta Medica Iranica. pp. 64-78. ISSN : 0044-6025

(2021) Synthesis and therapeutic potential of stimuli-responsive metal-organic frameworks. Chemical Engineering Journal. ISSN 1385-8947, 1873-3212

(2021) Non-Surgical causes of bilious vomiting in neonates admitted in a Tertiary center. Acta Medica Iranica. pp. 308-311. ISSN 00446025 (ISSN)

(2021) The first febrile seizure; predisposing factors and recurrence rate. Iranian Journal of Child Neurology. pp. 59-66. ISSN : 1735-4668

(2021) The first febrile seizure; predisposing factors and recurrence rate. Iranian Journal of Child Neurology. pp. 59-66. ISSN 1735-4668

(2021) Prediction of Hospitalization Length. Quantile Regression Predicts Hospitalization Length and its Related Factors better than Available Methods. Annali di Igiene. pp. 177-188. ISSN : 1120-9135

(2021) Evaluation of Microbial Status of Coastal recreational Waters in the Caspian Sea – A Case Study Mazandaran Province. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 197-204. ISSN 2476-549X

(2021) Postnatal ultrasound follow-up in neonates with prenatal hydronephrosis. Diagnosis (Berl). pp. 504-509. ISSN 2194-802X (Electronic) 2194-802X (Linking)

(2021) A Novel Mesoporous Superparamagnetic Hybrid Silica/Hydroxyapatite Nanocomposite as MRI Contrast Agent. ChemNanoMat. ISSN ISBN: 2199-692X

(2021) Corrigendum to “One-pot hydrothermal synthesis of a magnetic hydroxyapatite nanocomposite for MR imaging and pH-Sensitive drug delivery applications” Heliyon 6 (9) (September 2020) e04928 (Heliyon (2020) 6(9), (S2405844020317710), (10.1016/j.heliyon.2020.e04928)). Heliyon. ISSN 24058440 (ISSN)

(2021) PVP Surface-protected silica coated iron oxide nanoparticles for MR imaging application. Journal of biomaterials science. Polymer edition. pp. 1356-1369. ISSN 1568-5624 (Electronic) 0920-5063 (Linking)

(2021) Inulin-Coated Iron Oxide Nanoparticles: A Theranostic Platform for Contrast-Enhanced MR Imaging of Acute Hepatic Failure. ACS biomaterials science & engineering. pp. 2701-2715. ISSN 2373-9878 (Electronic) 2373-9878 (Linking)

(2021) Antimicrobial Effects of Aqueous and Hydro-Alcoholic Plantago psyllium leaf extracts on the Experimental Infection of Helicobacter pylori in a Rat Model. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 317-323. ISSN 2676-6264

(2021) Emotional Intelligence and Quality of Nursing Care: A Need for Continuous Professional Development. Iran J Nurs Midwifery Res. pp. 361-367. ISSN 1735-9066 (Print) 1735-9066 (Linking)

(2021) Eryngium caeruleum essential oil as a promising natural additive: In vitro antioxidant properties and its effect on lipid oxidation of minced rainbow trout meat during storage at refrigeration temperature. Functional Foods in Health and Disease. pp. 11-23. ISSN 2160-3855

(2021) Impact of high salt diets on CHOP-mediated apoptosis and renal fibrosis in a rat model. Mol Biol Rep. pp. 6423-6433. ISSN 1573-4978 (Electronic) 0301-4851 (Linking)

(2021) Beneficial effects of minocycline on the ovary of polycystic ovary syndrome mouse model: Molecular docking analysis and evaluation of TNF-alpha, TNFR2, TLR-4 gene expression. Journal of reproductive immunology. p. 103289. ISSN 1872-7603 (Electronic) 0165-0378 (Linking)

(2021) Cognitive Behavioral Counseling and Sleep Quality in Pregnant Women: a Randomized Controlled Trial. Current Sleep Medicine Reports. pp. 120-128. ISSN 21986401 (ISSN)

(2021) Pregnant women and infants against the infection risk of COVID-19: a review of prenatal and postnatal symptoms, clinical diagnosis, adverse maternal and neonatal outcomes, and available treatments. Archives of Gynecology and Obstetrics. ISSN 1432-0711 (Electronic) 0932-0067 (Linking)

(2021) Engineering of 2D nanomaterials to trap and kill SARS-CoV-2: a new insight from multi-microsecond atomistic simulations. Drug Delivery and Translational Research. ISSN 2190-3948 (Electronic) 2190-393X (Linking)

(2021) Alleviating effects of Lavandula aqueous extract on asthmatic complications in a mouse model. Comparative Clinical Pathology. ISSN 16185641

(2021) DDAB cationic lipid-mPEG, PCL copolymer hybrid nano-carrier synthesis and application for delivery of siRNA targeting IGF-1R into breast cancer cells. Clinical and Translational Oncology. ISSN 1699048X

(2021) Relationship between Sphk1/S1P and microRNAs in human cancers. Biotechnology and Applied Biochemistry. pp. 279-287. ISSN 0885-4513, 1470-8744

(2021) No mitigation of IFN-β and HLA class I expression in early sub-cultured human neonatal skin fibroblasts but both molecules are overexpressed in starved cells. Gene Reports. ISSN 2452-0144

(2021) Pistachio nut effects on the blood lipid profile in patients with type ii diabetes mellitus: A single-blind randomized crossover controlled clinical trial. Iranian Heart Journal. pp. 23-32. ISSN 17357306 (ISSN)

(2021) The role of PGC-1α and metabolic signaling pathway in kidney injury following chronic administration with 3-MCPD as a food processing contaminant. Journal of Food Biochemistry. ISSN 01458884 (ISSN)

(2021) The role of PGC-1alpha and metabolic signaling pathway in kidney injury following chronic administration with 3-MCPD as a food processing contaminant. Journal of food biochemistry. e13744. ISSN 1745-4514 (Electronic) 0145-8884 (Linking)

(2021) Association between human cercarial dermatitis (HCD) and the occurrence of Trichibilarizia in duck and snail in main wetlands from Mazandaran Province, northern Iran. Parasite Epidemiol Control. e00211. ISSN 2405-6731 (Electronic) 2405-6731 (Linking)

(2021) Diagnosis of Behçet’s disease: clinical characteristics, diagnostic criteria, and differential diagnoses. BMC Rheumatology. ISSN 25201026 (ISSN)

(2021) The protective effects of Ziziphora tenuior L. against chlorpyrifos induced toxicity: Involvement of inflammatory and cell death signaling pathway. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741

(2021) Anemia prevalence in women of reproductive age in low- and middle-income countries between 2000 and 2018. Nature Medicine. pp. 1761-1782. ISSN 10788956 (ISSN)

(2021) Human umbilical cord mesenchymal stem cells express cholinergic neuron markers during co-culture with amniotic membrane cells and retinoic acid induction. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. pp. 1-7. ISSN 10161430 (ISSN)

M

(2021) PI3K/AKT/mTOR and TLR4/MyD88/NF-κB Signaling Inhibitors Attenuate Pathological Mechanisms of Allergic Asthma. Inflammation. ISSN : 0360-3997

(2021) PI3K/AKT/mTOR and TLR4/MyD88/NF-kappaB Signaling Inhibitors Attenuate Pathological Mechanisms of Allergic Asthma. Inflammation. pp. 1895-1907. ISSN 1573-2576 (Electronic) 0360-3997 (Linking)

(2021) Doxorubicin delivery to breast cancer cells with transferrin-targeted carbon quantum dots: An in vitro and in silico study. Journal of Drug Delivery Science and Technology. ISSN 17732247

(2021) Label-free triplex DNA-based biosensing of transcription factor using fluorescence resonance energy transfer between N-doped carbon dot and gold nanoparticle. Analytica Chimica Acta. p. 338919. ISSN 1873-4324 (Electronic) 0003-2670 (Linking)

(2021) Whole-exome sequencing identified compound heterozygous variants in the TTN gene causing Salih myopathy with dilated cardiomyopathy in an Iranian family. Cardiology in the Young. pp. 1-6. ISSN 1467-1107 (Electronic) 1047-9511 (Linking)

(2021) Effect of Pyridoxal Phosphate on Atherosclerosis and Nephropathy Progression in Atherosclerotic Rats. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 21-27. ISSN 2676-6264

(2021) Effect of rosiglitazone on circulating malondialdehyde (MDA) level in diabetes based on a systematic review and meta-analysis of eight clinical trials. Journal of Investigative Medicine. pp. 697-703. ISSN 1081-5589

(2021) Effects of Chlorine Gas Exposure and Associated Factors on Spirometric Parameters in Detergent Industry Workers: a Four-Year Cross-Sectional Study. Tanaffos. pp. 43-50. ISSN 1735-0344 (Print) 1735-0344 (Linking)

(2021) Influential factors of general anxiety disorder among Iranian pregnant women during the second peak of COVID-19 pandemic. Psychol Health Med. pp. 1-7. ISSN 1465-3966 (Electronic) 1354-8506 (Linking)

(2021) Association between polycystic ovary syndrome and risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring: a meta-analysis. Clinical and experimental pediatrics. ISSN 2713-4148 (Electronic) 2713-4148 (Linking)

(2021) The Effect of Educational Intervention on Improvement of Breastfeeding Self-Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obstet Gynecol Int. p. 5522229. ISSN 1687-9589 (Print) 1687-9597 (Linking)

(2021) Cytotoxicity and apoptosis of nanoparticles on osteosarcoma cells using doxorubicin and methotrexate: A systematic review. European journal of pharmacology. p. 174131. ISSN 1879-0712 (Electronic) 0014-2999 (Linking)

(2021) Role of exosomal miRNA in chemotherapy resistance of Colorectal cancer: A systematic review. Chemical Biology & Drug Design. ISSN 1747-0285 (Electronic) 1747-0277 (Linking)

(2021) β-Amyloid Targeting with Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks: Multi-Scale In-Silico Dissection of Nano-Biointerface. Chembiochem. pp. 2306-2318. ISSN 14394227 (ISSN)

(2021) Pregnancy outcome in PCOS patients: The effects of letrozol combined with exercise. Austrian Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. pp. 128-132. ISSN 19987773 (ISSN)

(2021) Effect of medication therapy combined with transcranial direct current stimulation on depression and response inhibition of patients with bipolar disorder type I: a clinical trial. BMC Psychiatry. p. 579. ISSN 1471-244X (Electronic) 1471-244X (Linking)

(2021) Valproic Acid Ameliorates Locomotor Function in the Rat Model of Contusion via Alteration of Mst1, Bcl-2, and Nrf2 Gene Expression. Iranian biomedical journal. pp. 303-7. ISSN 2008-823X (Electronic) 1028-852X (Linking)

(2021) Renaissance of armored immune effector cells, CAR-NK cells, brings the higher hope for successful cancer therapy. Stem Cell Research and Therapy. ISSN 1757-6512

(2021) Under hypoxic conditions, MSCs affect the expression and methylation level of survival-related genes in ALL independent of apoptosis pathways in vitro. Biotechnology and Applied Biochemistry. ISSN 0885-4513

(2021) Any closer to successful therapy of multiple myeloma? CAR-T cell is a good reason for optimism. Stem Cell Research and Therapy. ISSN 1757-6512

(2021) COVID-19: Our Current Knowledge of Epidemiology, Pathology, Therapeutic Approaches, and Diagnostic Methods. Anti-cancer agents in medicinal chemistry. pp. 2142-2162. ISSN 1875-5992 (Electronic) 1871-5206 (Linking)

(2021) Correction to: Any closer to successful therapy of multiple myeloma? CAR-T cell is a good reason for optimism (Stem Cell Research & Therapy, (2021), 12, 1, (217), 10.1186/s13287-021-02283-z). Stem Cell Research and Therapy. ISSN 17576512 (ISSN)

(2021) Study of the effect of gallic acid and cold plasma on the levels of inflammatory factors and antioxidants in the serum sample of subjects with type 2 diabetes mellitus. Bioactive Compounds in Health and Disease. pp. 167-179. ISSN 27692426 (ISSN)

(2021) The effect of cold plasma on antioxidant enzymes, minerals, and some of the levels of the biochemical parameters in the subjects with type 2 diabetes mellitus samples. Bioactive Compounds in Health and Disease. pp. 14-23. ISSN 27692426 (ISSN)

(2021) The effect of electron beam on oxidative stress and inflammatory factors in diabetes mellitus: An in vitro and in vivo study. Functional Foods in Health and Disease. pp. 333-344. ISSN 23787007 (ISSN)

(2021) Synthesis, antimycobacterial and anticancer activity of novel indole-based thiosemicarbazones. Arch Pharm Res. pp. 1-13. ISSN 0253-6269 (Print) 0253-6269 (Linking)

(2021) Notch signaling pathway in cumulus cells reflecting zygote and embryo quality in polycystic ovary syndrome. Archives of Gynecology and Obstetrics. ISSN 0932-0067

(2021) Inverse correlation between high body mass index and response to cholecalciferol treatment in children with vitamin D deficiency. Pediatria Polska. pp. 94-100. ISSN 00313939 (ISSN)

(2021) Association between ST-segment resolution after primary angioplasty and short-term outcomes in patients with acute myocardial infarction. Minerva Cardiol Angiol. pp. 133-140. ISSN 2724-5772 (Electronic) 2724-5683 (Linking)

(2021) Genetic basis of acephalic spermatozoa syndrome, and intracytoplasmic sperm injection outcomes in infertile men: a systematic scoping review. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. ISSN 1058-0468

(2021) Genetic basis of acephalic spermatozoa syndrome, and intracytoplasmic sperm injection outcomes in infertile men: a systematic scoping review. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. ISSN 10580468

(2021) Evaluation of SEPT2 and SEPT4 transcript contents in spermatozoa from men with asthenozoospermia and teratozoospermia. Health Science Report. e436. ISSN 2398-8835 (Electronic) 2398-8835 (Linking)

(2021) The Effects of Hypothyroidism on Maternal Health. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 279-285. ISSN 2676-6264

(2021) Mental health, quality of life and their related factors among elderly people in Zanjan health centers, 2017. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 230-237. ISSN 2676-6264

(2021) Mental Health, Quality of Life and Their Related Factors among Elderly People in Zanjan Health Centers, 2017. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 230-237. ISSN 2676-6264

(2021) The frequency of pregnancy associated sleep disorders among pregnant mothers who referred to rasoul-akram hospital for prenatal care 2018-2019. Shiraz E Medical Journal. ISSN 17351391 (ISSN)

(2021) Right atrial clot and pulmonary embolism in a patient with COVID-19: A case report. Radiol Case Rep. pp. 3392-3395. ISSN 1930-0433 (Print) 1930-0433 (Linking)

(2021) Acute upper limb ischemia in a patient with COVID-19: A case report. Annals of vascular surgery. ISSN 1615-5947 (Electronic) 0890-5096 (Linking)

(2021) Synthesis of methoxy poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) diblock copolymers hybridized with DDAB cationic lipid as the efficient nanocarriers for in vitro delivery of lycopene into MCF-7 breast cancer cells. Journal of Drug Delivery Science and Technology. ISSN 17732247 (ISSN)

(2021) Effectiveness of Group Logotherapy on Meaning in Life in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder: A Randomized Clinical Trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 54-62. ISSN 2676-6264

(2021) Effects of chitosan coating containing thymol and eugenol against listeria monocytogenes and escherichia coli O157:H7 inoculated to chicken fillets. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology. pp. 85-96. ISSN 17357756 (ISSN)

(2021) Analytic and chemometric assessments of the native probiotic bacteria and inulin effects on bioremediation of lead salts. Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142

(2021) Recent advances on the efficacy of essential oils on mycotoxin secretion and their mode of action. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. ISSN 10408398

(2021) Diabetes Increases the Incidence of Levodopa-Induced Dyskinesia in Parkinson’s Disease; A Case-Control Study. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 257-262. ISSN 2676-6264

(2021) Staphylococcal Vaccine Antigens related to biofilm formation. Human Vaccines and Immunotherapeutics. pp. 293-303. ISSN ISBN: 2164-5515

(2021) Prevalence of Enterobacteriaceae spp. and its multidrug-resistant rates in clinical isolates: A two-center cross-sectional study. Molecular Biology Reports. ISSN 03014851

(2021) Staphylococcal Vaccine Antigens related to biofilm formation. Human Vaccines and Immunotherapeutics. pp. 293-303. ISSN 21645515

(2021) Staphylococcus aureus Putative Vaccines Based on the Virulence Factors: A Mini-Review. Frontiers in Microbiology. p. 704247. ISSN 1664-302X (Print) 1664-302X (Linking)

(2021) The emerging role of probiotics as a mitigation strategy against coronavirus disease 2019 (COVID-19). Archives of Virology. ISSN 0304-8608

(2021) Correction to: The emerging role of probiotics as a mitigation strategy against coronavirus disease 2019 (COVID19). Arch Virol. p. 1841. ISSN 1432-8798 (Electronic) 0304-8608 (Linking)

(2021) Correction to: The emerging role of probiotics as a mitigation strategy against coronavirus disease 2019 (COVID‑19) (Archives of Virology, (2021), 166, 7, (1819-1840), 10.1007/s00705-021-05036-8). Archives of Virology. p. 1841. ISSN 03048608 (ISSN)

(2021) Neuroblastoma-targeted nanoparticles and novel nanotechnology-based treatment methods. Journal of Cellular Physiology. pp. 1751-1775. ISSN 0021-9541, 1097-4652

(2021) Comparing Sexual Function between Opioid Dependents Consuming Methadone or Opium Tincture. Iranian Journal of Psychiatry. pp. 312-319. ISSN 1735-4587 (Print) 1735-4587 (Linking)

(2021) Information Technology Efforts Against COVID-19: A Review of Open Source Projects. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 1-13. ISSN 2676-6264

(2021) Seroprevalence of herpes simplex virus type 2 and human herpesvirus type 8 among prostate cancer patients compared to cancer-free men. International Journal of Cancer Management. ISSN 25384422 (ISSN)

(2021) Expansion of cord blood stem cells in fibronectin-coated microfluidic bioreactor. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. ISSN 2531-1387 (Electronic) 2531-1379 (Linking)

(2021) Application of whey protein-alginate particles coated by black seed oil as a biocompatible carrier of quercetin at treating non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Functional Foods. ISSN 17564646 (ISSN)

(2021) Using artificial neural networks to model the impacts of climate change on dust phenomenon in the Zanjan region, north-west Iran. Urban Climate. ISSN 22120955

(2021) Correlation between CSF biomarkers and COVID-19 meningoencephalitis: A case series. Respiratory Medicine Case Reports. ISSN 22130071

(2021) Dermatomyositis following Biosimilar Trastuzumab in a Breast Cancer Patient: A Case Report. Case reports in oncology. pp. 1134-1138. ISSN 1662-6575 (Print) 1662-6575 (Linking)

(2021) Clinical patterns of endothelial damage and thrombotic events in two patients with COVID-19: A case report. Clinical case reports. e04406. ISSN 2050-0904 (Print) 2050-0904 (Linking)

(2021) Assessment of the Awareness Level of Radiation Protection among Radiographers Working in the Medical Imaging Wards of the Hospitals in Zanjan, Iran. Radiat Prot Dosimetry. pp. 97-103. ISSN 1742-3406 (Electronic) 0144-8420 (Linking)

(2021) Participation rate, risk factors, and incidence of colorectal cancer in the screening program among the population covered by the health centers in Arak, Iran. International Journal of Cancer Management. ISSN 25384422 (ISSN)

(2021) Participation rate, family histories, symptoms, and incidence of breast cancer in the screening program for breast cancer in the population covered by arak health centers. Iranian Journal of Breast Diseases. pp. 41-49. ISSN 17359406 (ISSN)

(2021) COVID-19: Virology, biology and novel laboratory diagnosis. Journal of Gene Medicine. ISSN 1099-498X

(2021) Clinical and Molecular Spectrum of Muscular Dystrophies (MDs) with Intellectual Disability (ID): a Comprehensive Overview. Journal of Molecular Neuroscience. ISSN 1559-1166 (Electronic) 0895-8696 (Linking)

(2021) An investigation of the effects of environmental and ecologic factors on cutaneous leishmaniasis in the old world: A systematic review study. Reviews on Environmental Health. pp. 117-128. ISSN : 0048-7554

(2021) Measuring patients' perceived empathy of clinical nurses. Journal of Iranian Medical Council. pp. 64-71. ISSN 2645338X (ISSN)

(2021) Prevalence of elimination disorders and comorbid psychiatric disorders in Iranian children and adolescents. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine. pp. 19-29. ISSN 1874-5393

(2021) Off-Flavors in Fish: A Review of Potential Development Mechanisms, Identification and Prevention Methods. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 120-128. ISSN 2476-549X

(2021) COVID-19 Presenting as Acute Necrotizing Pancreatitis. Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports. ISSN 2324-7096

(2021) Effect of continuous supportive telephone counselling on improving breastfeeding self-efficacy in mothers with late preterm infants four months after discharge: A randomized, controlled study. Journal of Mother and Child. pp. 44-50. ISSN 2719-535X (Electronic) 1428-345X (Linking)

(2021) Chromosome 9 Inversion: Pathogenic or Benign? A Comprehensive Systematic Review of all Clinical Reports. Current molecular medicine. ISSN 1875-5666 (Electronic) 1566-5240 (Linking)

(2021) The Role of Perceived Social Support to Predict Depressive Disorder and Lifestyle Components in Patients with Myocardial Infarction. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 223-229. ISSN 2676-6264

(2021) Feasibility of Hydroethanolic Solvent System for Bioactive Compounds Recovery from Aerial Parts of Silybum marianum and Kinetics Modeling. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 129-137. ISSN 2476-549X

(2021) Three-dimensional IMRT QA of Monte Carlo and full scatter convolution algorithms based on 3D film dosimetry. Radiation Physics and Chemistry. ISSN 0969806X (ISSN)

(2021) Competing risks model for clustered data based on the subdistribution hazards with spatial random effects. Journal of Applied Statistics. ISSN 0266-4763

(2021) The effect of soy products on circulating adiponectin and leptin concentration in adults: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. International Journal of Clinical Practice. ISSN 1368-5031

(2021) The effects of flaxseed supplementation on metabolic syndrome parameters, insulin resistance and inflammation in ulcerative colitis patients: An open-labeled randomized controlled trial. Phytotherapy Research. ISSN 0951-418X

(2021) The Effect of Descurainia Sophia Seed Extract on Nephrotoxicity Markers Induced by Acetaminophen in Mice. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 139-144. ISSN 2676-6264

(2021) Estimation of Fetal Weight by Clinical Methods and Ultrasonography and Comparing With Actual Birth Weight. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. pp. 219-226. ISSN 25883712 (ISSN)

(2021) The effect of bilateral tDCS over dorsolateral prefrontal cortex on the cognitive abilities of men with opioid use disorder under methadone therapy: A sham-controlled clinical trial. Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery. ISSN 11101083 (ISSN)

(2021) Using Bilateral tDCS to Modulate EEG Amplitude and Coherence of Men With Opioid Use Disorder Under Methadone Therapy: A Sham-controlled Clinical Trial. Clin EEG Neurosci. p. 15500594211022100. ISSN 2169-5202 (Electronic) 1550-0594 (Linking)

(2021) The Impact of Different Modes of Exercise Training on Irisin: A Systematic Review and Meta-Analysis Research. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 125-138. ISSN 2676-6264

(2021) The Ability of the Framingham Steatosis Index (FSI) to Predict Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Cohort Study. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. ISSN ISBN: 2210-7401,

(2021) Comparison of risk assessment tools for cardiovascular diseases: results of an Iranian cohort study. Public Health. pp. 116-123. ISSN 1476-5616 (Electronic) 0033-3506 (Linking)

(2021) The Outcome of Locally Advanced Cervical Cancer in Patients Treated with Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Radical Hysterectomy and Primary Surgery. Iranian Journal of Medical Sciences. pp. 355-363. ISSN 1735-3688 (Electronic) 0253-0716 (Linking)

(2021) Clinicopathological, immunohistochemical, and PMS2 gene expression profiling of patients with sporadic colorectal cancer. Archives of Iranian Medicine. pp. 86-93. ISSN Archives of Iranian Medicine

(2021) Bromelain-ferula gum-loaded polyurethane nanofibers for bedsore healing in rats. European Journal of Plastic Surgery. pp. 563-568. ISSN 0930343X (ISSN)

(2021) Daily parenteral selenium therapy in critically ill patients: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition ESPEN. pp. 49-58. ISSN 24054577

(2021) The Effect of Quercetin Nanosuspension on Prostate Cancer Cell Line LNCaP via Hedgehog Signaling Pathway. Rep Biochem Mol Biol. pp. 69-75. ISSN 2322-3480 (Print) 2322-3480 (Linking)

(2021) Effects of Melatonin and/or Magnesium Supplementation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Biol Trace Elem Res. ISSN 1559-0720 (Electronic) 0163-4984 (Linking)

(2021) Synthesis of a green bigel using cottonseed oil/cannabis oil/alginate/ferula gum for quercetin release: Synergistic effects for treating infertility in rats. International Journal of Biological Macromolecules. pp. 157-165. ISSN 0141-8130

(2021) Effect of telephone education on medication adherence in patients with epilepsy. HAYAT. pp. 117-129. ISSN 17352215 (ISSN)

(2021) Starch/alginate/ Cu-g-C3N4 nanocomposite film for food packaging. Materials Chemistry and Physics. ISSN 02540584 (ISSN)

(2021) The Relationship between Vitamin D Deficiency and Increased Oxidative Stress in Patients with Colon Cancer. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 352-358. ISSN 2676-6264

N

(2021) Efficacy and Safety of TENS and Duloxetine in Patients with Painful Diabetic Neuropathy: A Single Blind Randomized Clinical Trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 286-292. ISSN 2676-6264

(2021) Predicting factors for abnormal brain computed tomography in children with minor head trauma. BMC Emergency Medicine. p. 142. ISSN 1471-227X (Electronic) 1471-227X (Linking)

(2021) Correction to: Disability-adjusted life years and mortality rate attributed to unsafe sex and drug use for AIDS in the Middle East and North Africa countries. Archives of public health. p. 9. ISSN 0778-7367 (Print) 0778-7367 (Linking)

(2021) Correction to: Disability-adjusted life years and mortality rate attributed to unsafe sex and drug use for AIDS in the Middle East and North Africa countries (Archives of Public Health, (2020), 78, 1, (130), 10.1186/s13690-020-00511-1). Archives of Public Health. ISSN 07787367

(2021) Classifying features of freeway crashes using machine learning. International Journal of Crashworthiness. ISSN 13588265 (ISSN)

(2021) The Effect of Sedation Protocol on Sedation Level and Pharmacological and Non-Pharmacological Interventions on Mechanically Ventilated Patients. Iran J Nurs Midwifery Res. pp. 316-323. ISSN 1735-9066 (Print) 1735-9066 (Linking)

(2021) Prosopis farcta'nın Hidroalkolik Ekstraktının Leishmania major'a Kar�ı Etkinli�i. Turkiye parazitolojii dergisi. pp. 1-4. ISSN 1300-6320

(2021) The Efficacy of Hydroalcoholic Extracts of Prosopis farcta Against Leishmania major (Prosopis farcta’nın Hidroalkolik Ekstraktının Leishmania major'a Karşı Etkinliği). Turkiye parazitolojii dergisi. pp. 1-4. ISSN 21463077 (ISSN)

(2021) The Efficacy of Hydroalcoholic Extracts of Prosopis farcta Against Leishmania major. Turkiye Parazitol Derg. pp. 1-4. ISSN 2146-3077 (Electronic) 1300-6320 (Linking)

(2021) Recent advances in genome editing tools in medical mycology research. Journal of Fungi. ISSN 2309-608X

(2021) Post-coronavirus era: Should we expect a surge in allergic diseases and asthma? Open Public Health Journal. pp. 291-293. ISSN 18749445 (ISSN)

(2021) Histopathological and Serological Findings of Lung, Liver and Heart in a Patient with Corona Virus Disease-2019 (COVID -19): A Case Report. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 183-188. ISSN 2676-6264

(2021) Insights into remediation of acid cracked intensive real olive mill wastewater by electro-Fenton process in the presence of per-sulphate. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. ISSN 03067319 (ISSN)

(2021) Predictive factors of quality of life among the elderly in Iran: Application of Andersen's behavioral model. Journal of education and health promotion. p. 70. ISSN 2277-9531 (Print) 2277-9531 (Linking)

(2021) Salivary Oxidative Stress Markers' Relation to Oral Diseases in Children and Adolescents. Antioxidants (Basel). ISSN 2076-3921 (Print) 2076-3921 (Linking)

(2021) Taxonomy, Population Structure and Genetic Diversity of Iranian Leishmania Strains of Cutaneous and Visceral Leishmaniasis. Acta parasitologica. pp. 1274-1284. ISSN 1896-1851 (Electronic) 1230-2821 (Linking)

(2021) Prevalence of HIV infection among high-risk groups in Iran: A systematic review and meta-Analysis. HIV and AIDS Review. pp. 1-9. ISSN 17301270 (ISSN)

(2021) Antimicrobial Ionic Liquid-Based Materials for Biomedical Applications. Advanced Functional Materials. ISSN 1616301X (ISSN)

(2021) Does educational-supportive program affect anxiety in women with endometrial cancer? Result from a randomized clinical trials. Indian Journal of Cancer. pp. 336-341. ISSN 0019509X (ISSN)

(2021) Effect of Chitosan and Aloe Vera Application on Oxidative Stability and Nutritional Value of Strawberry Fruit (Fragaria ananassa) cv. Camarosa. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 189-196. ISSN 2476-549X

(2021) A short time bioactive compounds extraction from Cucurbita pepo seed using continuous ultrasound‐assisted extraction. Journal of Food Measurement and Characterization. pp. 2135-2145. ISSN 21934126 (ISSN)

(2021) Motivation regulation strategies fit for medical students: A response to "The clinical educator's guide to fostering learner motivation: AMEE Guide No. 137". Medical teacher. p. 1. ISSN 1466-187X (Electronic) 0142-159X (Linking)

(2021) The development and validation of metamotivational strategies in medical students questionnaire. Medical teacher. pp. 1186-1195. ISSN 1466-187X (Electronic) 0142-159X (Linking)

(2021) Survival analysis of patients with brain stroke in the presence of competing risks: A weibull parametric model. Journal of Biostatistics and Epidemiology. pp. 235-243. ISSN 23834196 (ISSN)

(2021) Modeling survival in patients with brain stroke in the presence of competing risks. Journal of Preventive Medicine and Public Health. pp. 55-62. ISSN 19758375

(2021) Iron oxide and gold bimetallic radiosensitizers for synchronous tumor chemoradiation therapy in 4T1 breast cancer murine model. Journal of materials chemistry. B.. pp. 4510-4522. ISSN 2050-7518 (Electronic) 2050-750X (Linking)

(2021) Prodrug polymeric nanoconjugates encapsulating gold nanoparticles for enhanced X-Ray radiation therapy in breast cancer. Advanced Healthcare Materials. e2102321. ISSN 2192-2659 (Electronic) 2192-2640 (Linking)

(2021) Effect of a Persian metabolic diet on the functional dyspepsia symptoms in patients with postprandial distress syndrome: a randomized, double-blind clinical trial. Journal of Complementary and Integrative medicine. ISSN 1553-3840 (Electronic) 1553-3840 (Linking)

(2021) The Effects of Maternal Exposure Riboflavin to Prevent Uterus Arsenic Damage in Offspring Rats. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 182-188. ISSN 2476-549X

(2021) Virologic microparticle fluid mechanics simulation: COVID-19 transmission inside an elevator space. International Journal of Computational Materials Science and Engineering. ISSN : 2047-6841

(2021) Synergistic Effects of Graphene Oxide and Vascular Endothelial Growth Factor Immobilized in Polycaprolactone Nanofiber as a Candidate for Diabetic Wound Healing. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 152-160. ISSN 2676-6264

O

(2021) Analysis of the Causes of Industrial Accidents using Tripod Delta Technique: A Case Study in a Chemical Process Industry. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 65-69. ISSN 2476-549X

(2021) Immune Cell Membrane-Coated Biomimetic Nanoparticles for Targeted Cancer Therapy. Small. ISSN 16136810

(2021) Population Attributable Risk (PAR) of Cardiovascular Diseases (CVD) Risk Factors; Bayesian Methods. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 161-166. ISSN 2676-6264

P

(2021) Changes in spirometric parameters after protective interventions among workers at a chlorine production plant in Iran. Epidemiology and Health. ISSN 2092-7193

(2021) A Narrative Review on Therapeutic Potentials of Watercress in Human Disorders. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM.. p. 5516450. ISSN 1741-427X (Print) 1741-427X (Linking)

(2021) The Impact of New Immunological Therapeutic Strategies on Recurrent Miscarriage and Recurrent Implantation Failure. Immunol Lett. pp. 20-30. ISSN 1879-0542 (Electronic) 0165-2478 (Linking)

(2021) Effects of statins on myocarditis: A review of underlying molecular mechanisms. Progress in Cardiovascular Diseases. ISSN 0033-0620

(2021) Identification of the Peroxisomal Biogenesis Factor 1 Gene Point Mutation in an Iranian Family with Zellweger Syndrome (ZS). Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 167-175. ISSN 2676-6264

(2021) Resveratrol and endothelial function: A literature review. Pharmacol Res. p. 105725. ISSN 1096-1186 (Electronic) 1043-6618 (Linking)

(2021) Neurological manifestations of coronavirus infections: role of angiotensin-converting enzyme 2 in COVID-19. Int J Neurosci. pp. 1-8. ISSN 1563-5279 (Electronic) 0020-7454 (Linking)

(2021) Expression analysis of PINK1 and PINK1-AS in multiple sclerosis patients versus healthy subjects. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. pp. 157-165. ISSN 1532-2335 (Electronic) 1525-7770 (Linking)

(2021) The concentration and non-carcinogenic risk assessment of aluminium in fruits, soil, and water collected from Iran. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. pp. 2392-2407. ISSN 03067319 (ISSN)

(2021) COVID-19-associated glomerulopathy and high-risk apol1 genotype; basis for a two-hit mechanism of injury? A narrative review on recent findings. Journal of Nephropathology. pp. 1-7. ISSN 22518363

(2021) Why Older People Seek Health Information Online: A Qualitative Study. Advances in Gerontology. pp. 290-297. ISSN 20790570 (ISSN)

(2021) Combination Therapy of Killing Diseases by Injectable Hydrogels: From Concept to Medical Applications. Advanced Healthcare Materials. ISSN 21922640

R

(2021) Anti-proliferative properties, biocompatibility, and chemical composition of different extracts of plantago major medicinal plant. Iranian Biomedical Journal. pp. 106-116. ISSN : 1028-852X

(2021) Establishment and elicitation of transgenic root culture of Plantago lanceolata and evaluation of its anti-bacterial and cytotoxicity activity. Preparative biochemistry & biotechnology. pp. 207-224. ISSN 1532-2297 (Electronic) 1082-6068 (Linking)

(2021) CRISPR Systems for COVID-19 Diagnosis. ACS Sensors. ISSN 2379-3694

(2021) Synthesis of novel silver nanocomposite hydrogels based on polyurethane/poly(ethylene glycol) via aqueous extract of oak fruit and their antibacterial and mechanical properties. Polymer Composites. ISSN 02728397 (ISSN)

(2021) Self-assembled magnetic polymeric micelles for delivery of quercetin: Toxicity evaluation on isolated rat liver mitochondria. Journal of Biomaterials Science, Polymer Ed. pp. 1-20. ISSN 1568-5624 (Electronic) 0920-5063 (Linking)

(2021) Association of MTHFR C677T and MTRR A66G gene polymorphisms with iranian male infertility and its effect on seminal folate and vitamin B12. International Journal of Fertility and Sterility. pp. 20-25. ISSN 2008-076X, 2008-0778

(2021) The Effect of Problem-Solving-Approach-Based Counselling on Maternal Role Adaptation in Women with Late Preterm Infant: A Randomized Controlled Trial. Journal of caring sciences. pp. 62-69. ISSN 2251-9920 (Print) 2251-9920 (Linking)

(2021) Kindler syndrome: A report of two cases. Iranian Journal of Dermatology. pp. 68-69. ISSN 27170721 (ISSN)

(2021) The effect of sex education and counseling on the sexual function of Iranian reproductive age women: A systematic review and meta-analysis. Current Women's Health Reviews. pp. 208-217. ISSN 15734048 (ISSN)

(2021) Incidence of symptomatic venous thromboembolism following hospitalization for coronavirus disease 2019: Prospective results from a multi-center study. Thrombosis Research. pp. 135-138. ISSN 00493848

(2021) Application of gold core-shell magnetic nanoparticles immunosensor for detection of vibrio cholera. Journal of Applied Biotechnology Reports. pp. 71-75. ISSN 23221186 (ISSN)

(2021) Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): Diagnosis, treatment, therapy and future perspectives. Nanomedicine. pp. 497-516. ISSN 1743-5889

(2021) Recent advances in targeting malaria with nanotechnology-based drug carriers. Pharmaceutical development and technology. pp. 807-823. ISSN 1097-9867 (Electronic) 1083-7450 (Linking)

(2021) pH-sensitive curcumin conjugated micelles for tumor triggered drug delivery. J Biomater Sci Polym Ed. pp. 320-336. ISSN 1568-5624 (Electronic) 0920-5063 (Linking)

(2021) The effect of daily fast food consumption, family size, weight-caused stress, and sleep quality on eating disorder risk in teenagers. Sleep and Breathing. ISSN 15209512

(2021) Comparison of Patient Satisfaction with Self-operating Food Services and Food Service Contractors in the Teaching Hospitals of Tabriz, Iran. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 54-59. ISSN 2476-549X

(2021) Continuous removal of Basic Red 46 from aqueous solutions using modified Portland cement in column study. International Journal of Environmental Science and Technology. pp. 647-658. ISSN 17351472 (ISSN)

(2021) A Review on Heavy Metals in Vegetables Available in Bangladesh. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 108-119. ISSN 2476-549X

(2021) The predictability of mean platelet volume as a biomarker of pyelonephritis among pediatrics with urinary tract infection. Journal of Nephropharmacology. ISSN 23454202 (ISSN)

(2021) The Effect of Intravenous Dexamethasone versus Ketamine on Operative Pain in Patients Undergoing Cesarean Section. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 28-33. ISSN 2676-6264

(2021) Epidemiological and Clinical Characteristics of COVID-19 Patients Studied by Jiroft University of Medical Sciences: Southeast of Iran. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 302-308. ISSN 2676-6264

(2021) Study of environmental factors and quality of life in children with cerebral palsy based on international classification of functioning, disability and health. British Journal of Occupational Therapy. ISSN 03080226 (ISSN)

(2021) Evaluation of Molecular and Cellular Alterations Induced by Neuropathic Pain in Rat Brain Glial cells. Iranian journal of pharmaceutical research. pp. 359-370. ISSN 1735-0328 (Print) 1726-6882 (Linking)

(2021) Prenatal stress and increased susceptibility to anxiety-like behaviors: role of neuroinflammation and balance between GABAergic and glutamatergic transmission. Stress. pp. 481-495. ISSN 1607-8888 (Electronic) 1025-3890 (Linking)

(2021) Modeling the survival in patients with HIV by the presence of competing risks for death: sub-distribution and cause-specific hazard approach. Journal of Public Health (Germany).

(2021) Cancer in Iran 2008 to 2025: Recent incidence trends and short-term predictions of the future burden. International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136

(2021) Reduction of Renal Ischemia-Reperfusion-Induced Liver Side Effects in Rats through Antioxidative Properties of Narigenin. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 46-53. ISSN 2676-6264

(2021) The Prognostic Impact of WT1 Expression Levels, Mutations, and SNP rs16754 in AML Patients: A Retrospective Cohort Study. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 109-117. ISSN 2676-6264

S

(2021) A comparison of asthma prevalence in adolescents living in urban and semi-urban areas in northwestern Iran. Human and Ecological Risk Assessment. pp. 2051-2068. ISSN 10807039 (ISSN)

(2021) Acute responses of airway oxidative stress, inflammation, and hemodynamic markers to ambient PM2.5 and their trace metal contents among healthy adolescences: A panel study in highly polluted versus low polluted regions. Environmental pollution. p. 117797. ISSN 1873-6424 (Electronic) 0269-7491 (Linking)

(2021) A retrospective cross-sectional survey on nosocomial bacterial infections and their antimicrobial susceptibility patterns in hospitalized patients in northwest of Iran. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500

(2021) GADD45aa as a Predictive Biomarker for Aeromonas Infection-Related Liver Cirrhosis. Journal of Gastrointestinal Cancer. ISSN 1941-6636 (Electronic)

(2021) In silico study of garlic (Allium sativum L.)-derived compounds molecular interactions with alpha-glucosidase. In silico pharmacology. p. 11. ISSN 2193-9616 (Print) 2193-9616 (Linking)

(2021) The sensitivity and specificity of loop-mediated isothermal amplification and pcr methods in detection of foodborne mi-croorganisms: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Public Health. pp. 2172-2182. ISSN 22516085 (ISSN)

(2021) Modeling the occurrence of unsafe behaviors based on safety climate and organizational leadership style dimensions in oil platforms using the fuzzy logic approach. Concurrency and Computation: Practice and Experience. ISSN 15320626 (ISSN)

(2021) The Urinary Uric Acid / Cr ratio as a marker of morbidity and mortality of preterm infants: a case—control study. BMC Pediatrics. ISSN 14712431 (ISSN)

(2021) The serum vitamin D levels in children with urinary tract infection: a case-control study. New microbes and new infections. p. 100911. ISSN 2052-2975 (Print) 2052-2975 (Linking)

(2021) Preparation of Graphene Oxide/Fe3O4 Nanocomposite as a Potential Magnetic Nanocarrier and MRI Contrast Agent. ChemistrySelect. pp. 2862-2868. ISSN 2365-6549

(2021) Fha Deficient Bordetella pertussis Isolates in Iran with 50 Years Whole Cell Pertussis Vaccination. Iranian Journal of Public Health. pp. 1454-1462. ISSN 2251-6093 (Electronic) 2251-6085 (Linking)

(2021) Antibacterial Effects of Alginate Coating Prepared by Electrolyzed Water on Pseudomonas Aeruginosa Inoculated on Salmon Fillets. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 221-224. ISSN 2476-549X

(2021) Prevalence of Depression, Anxiety and Stress Among Patients Discharged from Critical Care Units. The Journal of Critical Care Medicine. pp. 113-122. ISSN 2393-1809 (Print) 2393-1817 (Linking)

(2021) Dysregulation of NF-kappaB-Associated lncRNAs in Multiple Sclerosis Patients. J Mol Neurosci. pp. 80-88. ISSN 1559-1166 (Electronic) 0895-8696 (Linking)

(2021) Comparing outcomes of airway changes and risk of sleep apnea after bimaxillary orthognathic surgery and mandibular setback surgery in patients with skeletal class iii malocclusion: A systematic review and meta-analysis. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada. ISSN 15190501 (ISSN)

(2021) Tissue Engineering Strategies to Increase Osteochondral Regeneration of Stem Cells; a Close Look at Different Modalities. Stem Cell Reviews and Reports. ISSN 26293269

(2021) Anxiogenic and anxiolytic effects of memantine injected into the ventral hippocampus in male stressed mice. Journal of Complementary and Integrative Medicine. ISSN 1553-3840 (Electronic) 1553-3840 (Linking)

(2021) SARS-CoV-2 re-infection rate in Iranian COVID-19 cases within one-year follow-up. Microbial Pathogenesis. p. 105296. ISSN 1096-1208 (Electronic) 0882-4010 (Linking)

(2021) The Comparison of Antimicrobial Effect of Nigella sativa Nanoparticle and Chlorhexidine Emulsion on the Most Common Dental Cariogenicic Bacteria. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. pp. 1-7. ISSN 10161430 (ISSN)

(2021) Country Quarantine During COVID-19: Critical or Not? Disaster medicine and public health preparedness. e24-e25. ISSN 1938-744X (Electronic) 1935-7893 (Linking)

(2021) Clinical and demographic characteristics of patients with COVID-19 infection: Statistics from a single hospital in Iran. Human Antibodies. pp. 49-54. ISSN 1093-2607

(2021) Clinical and demographic characteristics of patients with COVID-19 infection: Statistics from a single hospital in Iran. Human Antibodies. pp. 49-54. ISSN 1093-2607, 1875-869X

(2021) Diabetes mellitus, obesity, and risk of pancreatic ductal adenocarcinoma: A large case-control study from Iran. Middle East Journal of Digestive Diseases. pp. 15-20. ISSN 20085230

(2021) Kaempferol sensitizes tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-resistance chronic myelogenous leukemia cells to apoptosis. Molecular Biology Reports. ISSN 1573-4978 (Electronic) 0301-4851 (Linking)

(2021) Therapeutic effect of thyme (Thymus vulgaris) essential oil on patients with covid19: A randomized clinical trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 83-91. ISSN 26766264

(2021) Therapeutic Effect of Thyme (Thymus Vulgaris) Essential Oil on Patients with COVID19: A Randomized Clinical Trial. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 83-91. ISSN 2676-6264

(2021) Subnational mapping of HIV incidence and mortality among individuals aged 15–49 years in sub-Saharan Africa, 2000–18: a modelling study. The Lancet HIV. e363-e375. ISSN 23523018 (ISSN)

(2021) Safety and Outcomes of Intravenous Thrombolytic Therapy in Ischemic Stroke Patients with COVID-19: CASCADE Initiative. Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease. p. 106121. ISSN 1532-8511 (Electronic) 1052-3057 (Linking)

(2021) Meta-analysis of latent tuberculosis in healthcare workers in Iran: a retrospective review. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. pp. 965-974. ISSN 1878-3503 (Electronic) 0035-9203 (Linking)

(2021) CRISPR-Cas Technology: Emerging Applications in Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Pharmaceuticals (Basel). ISSN 1424-8247 (Print) 1424-8247 (Linking)

(2021) Synthesis and evaluation of the efficiency of antibacterial hydrogel beads based on the sodium alginate–ferula gum for delayed release of quercetin. Polymer Bulletin. pp. 3667-3685. ISSN 01700839 (ISSN)

(2021) The comparison of sexual function in women with or without experience of female genital circumcision: A case-control study in a Kurdish region of Iran. Health Care for Women International. ISSN 0739-9332, 1096-4665

(2021) Assessing physicians� performance when telling the truth to patients diagnosed with cancer. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 68-73. ISSN 26766264

(2021) Assessing Physicians’ Performance when Telling the Truth to Patients Diagnosed with Cancer. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 68-73. ISSN 2676-6264

(2021) Coronavirus disease 2019 in patients with Behcet's disease: a report of 59 cases in Iran. Clinical Rheumatology. ISSN 1434-9949 (Electronic) 0770-3198 (Linking)

(2021) Comparison of fear, anxiety and self-efficacy of childbirth among primiparous and multiparous women. BMC Pregnancy and Childbirth. p. 642. ISSN 1471-2393 (Electronic) 1471-2393 (Linking)

(2021) Air pollution-related asthma profiles among children/adolescents: A multi-group latent class analysis. Ecotoxicol Environ Saf. p. 112344. ISSN 1090-2414 (Electronic) 0147-6513 (Linking)

(2021) Correlation of ambient particulate matters (PM10, PM2.5) with respiratory hospital admissions: a case-crossover study in Urmia, Iran. Human and Ecological Risk Assessment. pp. 2184-2201. ISSN 10807039 (ISSN)

(2021) The Role of MicroRNA 143 and MicroRNA 206 in The Regulation of Apoptosis in Mouse Lukemia Cancer Cells and Spermatogonial Cells. Cell J. pp. 544-551. ISSN 2228-5806 (Print) 2228-5806 (Linking)

(2021) Effect of perceived social support components on happiness of physical veterans' wives in Zanjan, Iran. Iranian Journal of War and Public Health. pp. 101-107. ISSN 20082622

(2021) Frequency of predisposing factors for the entry of foreign bodies into the ear, ingestion and aspiration in children under five years in Tabriz, 2019. HAYAT. pp. 221-232. ISSN 17352215 (ISSN)

(2021) Comparison of Four Data Mining Algorithms for Predicting Colorectal Cancer Risk. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 100-108. ISSN 2676-6264

(2021) Determination of the Most Important Diagnostic Criteria for COVID-19: A Step forward to Design an Intelligent Clinical Decision Support System. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 176-182. ISSN 2676-6264

(2021) A Cross-Cultural Evaluation of the Construct Validity of Templer's Death Anxiety Scale: A Systematic Review. Omega (Westport). pp. 760-776. ISSN 1541-3764 (Electronic) 0030-2228 (Linking)

(2021) Mesoporous Bioactive Glasses in Cancer Diagnosis and Therapy: Stimuli-Responsive, Toxicity, Immunogenicity, and Clinical Translation. Advanced Science. e2102678. ISSN 2198-3844 (Electronic) 2198-3844 (Linking)

(2021) Protection of Beta Boswellic Acid against Streptozotocin-induced Alzheimer's Model by Reduction of Tau Phosphorylation Level and Enhancement of Reelin Expression. Planta Med. ISSN 1439-0221 (Electronic) 0032-0943 (Linking)

(2021) Psychometric properties of the Persian version of the Geriatric Anxiety Inventory (GAI-PV) and its short form. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. p. 47. ISSN 1016-1430 (Print) 1016-1430 (Linking)

(2021) Ultrasound-assisted decomposition of metronidazole by synthesized TiO2/Fe3O4 nanocatalyst: Influencing factors and mechanisms. Journal of Environmental Chemical Engineering. ISSN 22133437 (ISSN)

(2021) Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice. Probiotics Antimicrob Proteins. pp. 80-89. ISSN 1867-1314 (Electronic) 1867-1306 (Linking)

(2021) Prevalence of and reasons for women�s, family members�, and health professionals� preferences for cesarean section in Iran: a mixed-methods systematic review. Reproductive Health. ISSN 17424755

(2021) Prevalence of and reasons for women's, family members', and health professionals' preferences for cesarean section in Iran: a mixed-methods systematic review. Reprod Health. p. 3. ISSN 1742-4755 (Electronic) 1742-4755 (Linking)

(2021) Expression Analysis of Ermin and Listerin E3 Ubiquitin Protein Ligase 1 Genes in Autistic Patients. Frontiers in Molecular Neuroscience. ISSN 16625099 (ISSN)

(2021) Disease severity and response to treatment in Iranian patients with myasthenia gravis. Neurological sciences. ISSN 1590-3478 (Electronic) 1590-1874 (Linking)

(2021) Association of HLA Class II Alleles with Disease Severity and Treatment Response in Iranian Patients with Myasthenia Gravis. J Neuromuscul Dis. pp. 827-829. ISSN 2214-3602 (Electronic)

(2021) Comments on "Genetic characterization and phylogenetic analysis of Fasciola species based on ITS2 gene sequence, with first molecular evidence of intermediate Fasciola from water buffaloes in Aswan, Egypt". Annals of parasitology. pp. 351-352. ISSN 2299-0631 (Print) 2299-0631 (Linking)

(2021) Safety and efficacy of Favipiravir in moderate to severe SARS-CoV-2 pneumonia. International Immunopharmacology. ISSN 1567-5769

(2021) Combined effects of photobiomodulation and curcumin on mast cells and wound strength in wound healing of streptozotocin-induced diabetes in rats. Lasers Med Sci. pp. 375-386. ISSN 1435-604X (Electronic) 0268-8921 (Linking)

(2021) Spatial and temporal analysis of myocardial infarction incidence in Zanjan province, Iran. BMC Public Health. p. 1667. ISSN 1471-2458 (Electronic) 1471-2458 (Linking)

(2021) Geographic information system of stroke incidence in Zanjan Province, Iran during 2012-2019. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 263-270. ISSN 2676-6264

(2021) Geographic Information System of Stroke Incidence in Zanjan Province, Iran During 2012-2019. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 263-270. ISSN 2676-6264

(2021) Comparative Evaluation of Mx and Alum as Bio and Conventional Adjuvants in Inducing Immune Responses by Influenza DNA Vaccine. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 331-338. ISSN 2676-6264

(2021) Anti-inflammatory effect of herbal traditional medicine extract on molecular regulation in allergic asthma. Allergologie select. pp. 148-156. ISSN 2512-8957 (Electronic) 2512-8957 (Linking)

(2021) The effects of glucose and ascorbic acid on in vitro development of Echinococcus granulosus metacestodes. Journal of Parasitic Diseases. ISSN 09717196 (ISSN)

T

(2021) Co-administration of vitamin e and atorvastatin improves insulin sensitivity and peroxisome proliferator-activated receptor-γ expression in type 2 diabetic patients: A randomized double-blind clinical trial. Iranian Journal of Medical Sciences. ISSN 02530716 (ISSN)

(2021) Diagnostic challenges in an atypical chest pain, Tietze’s syndrome: a case report in Northeast of Iran. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 359-361. ISSN 2676-6264

(2021) Modeling of wastewater treatment by Azolla filiculoides using response surface methodology. Journal of Environmental Health Science and Engineering. pp. 1723-1733. ISSN 2052336X (ISSN)

(2021) Altered expression of CCAT1 and CCAT2 lncRNAs in autism spectrum disorder. Gene Reports. ISSN 2452-0144, 2352-4065

(2021) Assessment of association between HLA alleles and acquired aplastic anemia in Iranian population. Ecological Genetics and Genomics. ISSN 24059854

(2021) MEG3 lncRNA is over-expressed in autism spectrum disorder. Metabolic Brain Disease. pp. 2235-2242. ISSN 08857490 (ISSN)

(2021) Differential Expression of Cytokine-Coding Genes among Migraine Patients with and without Aura and Normal Subjects. J Mol Neurosci. pp. 1197-1204. ISSN 1559-1166 (Electronic) 0895-8696 (Linking)

(2021) Assessment of Expression of SOCS Genes in Acquired Immune-Mediated Polyneuropathies. Frontiers in Immunology. ISSN 16643224 (ISSN)

(2021) Programmable and multi-targeted CARs: a new breakthrough in cancer CAR-T cell therapy. Clin Transl Oncol. pp. 1003-1019. ISSN 1699-3055 (Electronic) 1699-048X (Linking)

(2021) The effects of guluronic acid (G2013), a new emerging treatment, on inflammatory factors in nonalcoholic steatohepatitis patients under in vitro conditions. Immunopharmacology and immunotoxicology. pp. 562-570. ISSN 1532-2513 (Electronic) 0892-3973 (Linking)

(2021) Investigating the Relationship between Land Use Changes and Physicochemical Characteristics of Groundwater. Journal of Human Environment and Health Promotion (JHEHP). pp. 205-212. ISSN 2476-549X

(2021) The association between in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment and the risk of congenital heart defects. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine. pp. 1-15. ISSN 1476-4954 (Electronic) 1476-4954 (Linking)

(2021) Effect of baseline resistance-associated substitutions on thalassemia patients with chronic hcv infection: A two-year follow-up. Middle East Journal of Digestive Diseases. pp. 27-34. ISSN 2008-5230

(2021) Altered expression of lncRNAs in autism spectrum disorder. Metabolic Brain Disease. pp. 983-990. ISSN 0885-7490

(2021) بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. pp. 13-24. ISSN 16802993 (ISSN)

(2021) Disrupted resting-state functional connectivity of frontal network in opium use disorder. Applied neuropsychology. Adult. pp. 1-9. ISSN 2327-9109 (Electronic) 2327-9095 (Linking)

(2021) Risk Factors of Suicide in Zanjan- Iran Population. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. pp. 1-7. ISSN 22518711 (ISSN)

(2021) Evaluation of a self-care education program for older adults in Iran using a lifestyle improvement model. International Journal of Older People Nursing. ISSN 17483735 (ISSN)

(2021) Biofeedback: An effective add-on treatment for migraine headache alongside medication therapy. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 14-20. ISSN 2676-6264

(2021) Biofeedback: An effective add-on treatment for migraine headache alongside medication therapy. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 14-20. ISSN 26766264

(2021) Biofeedback: An Effective Add-on Treatment for Migraine Headache Alongside Medication Therapy. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 14-20. ISSN 2676-6264

(2021) In vitro Evaluation of the Therapeutic Effects of Dual-Drug Loaded Spermine-Acetalated Dextran Nanoparticles Coated with Tannic Acid for Cardiac Applications. Advanced Functional Materials. ISSN 1616301X (ISSN)

V

(2021) A systematic review and meta-analysis on the effects of statins on pregnancy outcomes. Atherosclerosis. pp. 1-11. ISSN 1879-1484 (Electronic) 0021-9150 (Linking)

(2021) Improved COVID-19 Outcomes following Statin Therapy: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Biomed Res Int. p. 1901772. ISSN 2314-6141 (Electronic)

(2021) Improved COVID-19 ICU admission and mortality outcomes following treatment with statins: a systematic review and meta-analysis. Archives of medical science : AMS.. pp. 579-595. ISSN 1734-1922 (Print) 1734-1922 (Linking)

(2021) The effect of wheat germ-enriched enteral formula on clinical and anthropometric factors in mechanically ventilated patients admitted to the intensive care unit. Clinical Nutrition ESPEN. pp. 40-46. ISSN 24054577 (ISSN)

W

(2021) Study effect of Baicalein encapsulated/loaded Chitosan-nanoparticle on allergic Asthma pathology in mouse model. Saudi Journal of Biological Sciences. ISSN 1319-562X

(2021) Acetalated dextran based nano- And microparticles: synthesis, fabrication, and therapeutic applications. Chemical Communications. pp. 4212-4229. ISSN 1359-7345

(2021) Erratum: Acetalated dextran based nano- And microparticles: synthesis, fabrication, and therapeutic applications (Chem. Commun. (2021) DOI: 10.1039/d1cc00811k). Chemical Communications. p. 4468. ISSN 13597345 (ISSN)

(2021) Humoral immune mechanisms involved in protective and pathological immunity during COVID-19. Human immunology. pp. 733-745. ISSN 1879-1166 (Electronic) 0198-8859 (Linking)

Y

(2021) Genavos: A new tool for modelling and analyzing cancer gene regulatory networks using delayed nonlinear variable order fractional system. Symmetry. pp. 1-19. ISSN 20738994

(2021) Effects of silymarin and baicalein on glycogen storage in the hepatocytes of rat models of hepatic injury. Hepatitis Monthly. ISSN 1735-143X

(2021) Developing a fluorescence immunosensor for detection of HER2-positive breast cancer based on graphene and magnetic nanoparticles. Microchemical Journal. ISSN 0026-265X

(2021) Magnetic nanostructured lipid carrier for dual triggered curcumin delivery: Preparation, characterization and toxicity evaluation on isolated rat liver mitochondria. Journal of biomaterials applications. p. 8853282211034625. ISSN 1530-8022 (Electronic) 0885-3282 (Linking)

(2021) Green synthesis of silver nanoparticles from Stachys byzantina K. Koch: characterization, antioxidant, antibacterial, and cytotoxic activity. Particulate Science and Technology. ISSN 02726351 (ISSN)

(2021) Evaluation of frequency, drug resistance and serotyping of streptococcus pneumoniae in iran: A systematic review. Journal of Babol University of Medical Sciences. pp. 189-198. ISSN 15614107 (ISSN)

(2021) Psycho-sexual influence of sterilization on women's quality of life: a path model. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525

(2021) The psychometric properties of the Bergen�Yale sex addiction scale for the Iranian population. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X

(2021) Influence of endometriosis on sexual satisfaction and pain intensity: Does pain make a difference? Iranian Journal of Public Health. pp. 632-633. ISSN : 2251-6085

(2021) The psychometric properties of the Bergen–Yale sex addiction scale for the Iranian population. BMC Psychiatry. ISSN 1471244X (ISSN)

(2021) Correction to: The psychometric properties of the Bergen–Yale sex addiction scale for the Iranian population (BMC Psychiatry, (2021), 21, 1, (126), 10.1186/s12888-021-03135-z). BMC Psychiatry. ISSN 1471244X (ISSN)

Z

(2021) Safety Evaluation of Doogh, a Traditional Iranian Dairy Product, in Khuzestan, Iran: A Cross-Sectional Study on Microbiological, Chemical and Toxicological Aspects. Journal of Human Environment and Health Promotion. pp. 165-172. ISSN 2476-549X

(2021) Nano-Seleniumoxide nanoparticles affect lipid peroxidation and tissue total antioxidant capacity (TAC) in skin injury. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. pp. 197-205. ISSN 2676-6264

(2021) Electroconductive multi-functional polypyrrole composites for biomedical applications. Applied Materials Today. ISSN 23529407 (ISSN)

(2021) Evaluation of correlation between transcription factors and IL-17 in oral and cutaneous lichen planus lesions and Leukocytes. Cytokine. p. 155696. ISSN 1096-0023 (Electronic) 1043-4666 (Linking)

(2021) IL-38 as an early predictor of the ischemic stroke prognosis. Cytokine. p. 155626. ISSN 1096-0023 (Electronic) 1043-4666 (Linking)

(2021) Theragnostic magnetic core-shell nanoparticle as versatile nanoplatform for magnetic resonance imaging and drug delivery. Biointerface Research in Applied Chemistry. pp. 13276-13289. ISSN 2069-5837

(2021) Extended parallel process model (EPPM) in evaluating lung Cancer risk perception among older smokers. BMC Public Health. p. 1872. ISSN 1471-2458 (Electronic) 1471-2458 (Linking)

(2021) Estimation Methods for Infertility Treatment Success: Comparison of Four Methods. Journal of Family and Reproductive Health. pp. 179-185. ISSN 1735-8949 (Print) 1735-9392 (Linking)

(2021) Frequency of etiological agents of acute bacterial meningitis using culture and polymerase chain reaction assay. New Microbes and New Infections. p. 100930. ISSN 2052-2975 (Print) 2052-2975 (Linking)

(2021) Phylogenetic position of Leishmania tropica isolates from an old endemic focus in south-eastern Iran; relying on atypical cutaneous leishmaniasis. Transboundary and emerging diseases. pp. 1493-1503. ISSN 1865-1682 (Electronic) 1865-1674 (Linking)

ت

(2021) بررسی نیاز سنجی پژوهشی کارمندان شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سال 1398. completed.

خ

(2021) بررسی اثر درمانی اسانس آویشن در بیماران مبتلا به کورونا. completed.

د

(2021) بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامۀ اجتناب از تغییر-نگرانی (CAQ-W) و پرسشنامۀ اجتناب از تغییر-هیجان عمومی (CAQ-GE) در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان. completed.

ر

(2021) تهیه و بررسی ویژگیهای مایسلهای کوپلیمری PEG-PCLکونژوگه شده با فولیک اسید برای دارورسانی هدفمندکورکومین. completed.

ش

(2021) سنتز و بررسی نانوذرات سرم آلبومین گاوی کونژوگه شده با کلسترول به عنوان یک عامل تارگتینگ جدید برای دارورسانی تاموکسیفن به رده سلولی 4T-1. completed.

ف

(2021) بررسی ارتباط میزان بیان c-MET با مراحل مختلف سرطان کولورکتال در سطح پروتئین. completed.

م

(2021) مقایسه مهارت های حرکتی، عملکردهای اجرایی و کارکرد تحصیلی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی تکاملی و اختلال یادگیری. completed.

(2021) بررسی تاثیر آموزش تلفنی بر تبعیت دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع. completed.

(2021) اثر ماست پروبیوتیک بر روی مارکر های التهابی: مرور سیستماتیک و متاآنالیزی بر کارآزمایی های بالینی تصادفی شده. completed.

ن

(2021) بررسی اثرات رادیوتراپی بر روی رده‌ی سلولی سرطان کولون(HT29-ShE و HT29) تحت تیمار با الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله برای فاکتورهای رونویسی OCT4 و SOX2. completed.

ک

(2021) تهیه و ارزیابی برون تنی نانو‌حامل‌های کوپلیمری پلی‌اتیلن گلایکول- پلی کاپرولاکتون (mPEG-PCL) برای افزایش انحلال پذیری داروی ایندیناویر. completed.

(2021) بررسی میزان کاربردپذیری ارگونومیک وبسایت سامانه مدیریت امور آموزشی (SAMA) دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان-1398. completed.

ی

(2021) تعیین شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در استان زنجان، ایران. completed.

This list was generated on Mon May 16 22:26:59 2022 +0430.