Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Y | Z | ا
Number of items: 280.

A

(2014) سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور. Journal of Medical Education Development. pp. 19-27. ISSN 2251-9521

(2014) اثرات تعدیل کننده پاسخ‌های ایمنی توسط عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی شیرین بیان. J Adv Med Biomed Res. pp. 112-121.

(2014) نقش اعضای هیئت علمی در آموزش مبتنی بر شواهد از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی : یک مطالعه کیفی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-18. ISSN 2251-9521

(2014) Antinociceptive effect of some biuret derivatives on formalin test in mice. Adv Pharm Bull. pp. 179-183.

(2014) Relationship between Mother-Child Bonding with Postpartum Depression among a Group of Mothers in Shiraz-Iran. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 61-69. ISSN 2588-4441

(2014) اثر آوای قرآن طی یک جلسه تمرین بیشینه روی کورتیزول,ACTH و برخی فاکتورهای روانشناختی زنان جوان ورزشکار. J Adv Med Biomed Res. pp. 110-118.

(2014) Toxic shock syndrome following influenza-like illness: The first case report in a young child. Archives of Pediatric Infectious Diseases.

(2014) تظاهرات بالینی بیماران با تست پوستی مثبت به آلرژن‌های موجود در هوای شهر زنجان. J Adv Med Biomed Res. pp. 17-27.

(2014) Clinical manifestations of patients with positive skin tests to outdoor allergens in Zanjan City. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 17-27.

(2014) دیدگاه دانشجویان در رابطه با عملکرد آموزشی ،روابط بین فردی و ویژگیهای شخصیتی مربیان بالینی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 1-8. ISSN 2251-9521

(2014) تاثیر مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان. J Adv Med Biomed Res. pp. 13-22.

(2014) Proteomic analysis of the sheep caruncular and intercaruncular endometrium reveals changes in functional proteins crucial for the establishment of pregnancy. REPRODUCTION. pp. 599-614.

(2014) بررسی فراوانی عفونت هرپس سمپلکس تیپ 2 در زنان دچار سرویسیت در شهر کرمانشاه در سال 1390. J Adv Med Biomed Res. pp. 108-115.

(2014) Effect of aminoguanidine on sciatic functional index, oxidative stress, and rate of apoptosis in an experimental rat model of ischemia-reperfusion injury. Can J Physiol Pharmacol. pp. 1013-1019.

(2014) A Comparative Study on Medical and Nursing Students Viewpoints about Telemedicine Procedures Development. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 81-91. ISSN 2588-4441

(2014) تعیین همبستگی بین نتایج آزمون های آسکی و پیش کارورزی. Journal of Medical Education Development. pp. 57-63. ISSN 2251-9521

(2014) Expression pattern of hTERT telomerase subunit gene in different stages of chronic myeloid leukemia. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS. pp. 5557-5561.

(2014) The Protective Effects of Insulin and Natural Honey against Hippocampal Cell Death in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. JOURNAL OF DIABETES RESEARCH.

(2014) اثرات عصاره‌ی الکلی مریم گلی (Salvia Officinalis L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش‌های صحرایی نر. J Adv Med Biomed Res. pp. 34-43.

(2014) The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION. pp. 515-520.

(2014) بررسی میزان CRP در کودکان مبتلا به سندرم پاسخ التهابی منتشر (SIRS)، سپسیس و سپتیک شوک و مقایسه‌ی آن با پروکلسی تونین. J Adv Med Biomed Res. pp. 9-16.

(2014) Anxiety in patients with multiple sclerosis: association with disability, depression, disease type and sex. Acta Med Iran. pp. 889-892.

(2014) بررسی اثر سمیت سلولی عصاره‌های آبی و الکلی برگ‌های گیاه منتاسپیکاتا(Mentha spicata) بر رده‌ی سلول سرطانی K562. J Adv Med Biomed Res. pp. 67-79.

(2014) Effect of acupressure on amount of gastric emptying in mechanically ventilated patients hospitalized in intensive care units. HAYAT. pp. 69-81.

(2014) بررسی اثر ال گلوتامین بر آلبومین، کراتینین و اوره سرم موش‌های سوری با سوختگی درجه‌ی دو سطحی. J Adv Med Biomed Res. pp. 36-45.

(2014) Assessment of Thiopurine-based drugs according to Thiopurine S-methyltransferase genotype in patients with Acute Lymphoblastic Leukemia. Iran J Ped Hematol Oncol. pp. 32-38.

(2014) رابطه بین جهت گیری هدف با عملکرد ‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. Journal of Medical Education Development. pp. 50-63. ISSN 2251-9521

(2014) Effects of Psychological Interventions on Postpartum Depression, Anxiety and Infants’ Weight in Primipara Women. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 19-31. ISSN 2588-4441

(2014) سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 91-92. Journal of Medical Education Development. pp. 1-10. ISSN 2251-9521

(2014) Attitudes of ICU and Oncology Nurses towards Euthanasia. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 74-80. ISSN 2588-4441

B

(2014) OUTCOME OF NEONATE WITH TRANSIANT TACHYPNEA (TTN) IN OUR AREA SINCE 2013. PEDIATRIC PULMONOLOGY. S76.

(2014) بررسی چالش‌ها و نیازهای بیماران مبتلا به لوسمی در فرآیند تشخیص و درمان سرطان خون در ایران از دیدگاه متخصصین. J Adv Med Biomed Res. pp. 61-72.

(2014) ارزیابی دیدگاه دندانپزشکان عمومی استان زنجان در مورد شیوه اجرای کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم. Journal of Medical Education Development. pp. 22-29. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی آگاهی و مهارت تشخیصی اینترنهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه بیماریهای دهان. Journal of Medical Education Development. pp. 9-15. ISSN 2251-9521

(2014) Effect of Progressive Muscle Relaxation Technique on Fatigue inPatients Undergoing Hemodialysis. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 24-32. ISSN 2588-4441

(2014) Solubility of clonazepam and diazepam in binary and ternary mixtures of polyethylene glycols 400 or 600, propylene glycol and water at 298.2 K. Experimental data and modeling. Journal of the Serbian Chemical Society. pp. 445-456.

(2014) Health-Related Quality of Life in Patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Model-Based Study of Predictive Factors. JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE. pp. 1023-1032.

(2014) Erratum: Efficiency of non-ionic surfactants - EDTA for treating TPH and heavy metals from contaminated soil (Journal of Environmental Health Science & Engineering (2013) 11 (41) DOI: 10.1186/2052-336X-11-41). Journal of Environmental Health Science and Engineering.

(2014) Efficiency of non-ionic surfactants - EDTA for treating TPH and heavy metals from contaminated soil (vol 11, 41, 2013). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING.

(2014) Covalently modified magnetite nanoparticles with PEG: preparation and characterization as nano-adsorbent for removal of lead from wastewater. Journal of Environmental Health Science and Engineering.

(2014) The experts' views on challenges and needs for diagnosis and treatment process of blood cancer in Iran. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 61-72.

(2014) Nanomedicine for diagnosis and treatment of cancer in global market. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. pp. 203-218.

(2014) The effect of expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning on the vital signs in patients under mechanical ventilation. Iran J Nurs Midwifery Res. pp. 285-289.

(2014) حمایت سازمانی از ارزیابی عملکرد دانشجویان در نظام آموزش عالی. Journal of Medical Education Development. pp. 28-41. ISSN 2251-9521

(2014) تحلیل فاکتورهای پیش بینی کننده قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در بین اعضای هیئت علمی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده. Journal of Medical Education Development. pp. 10-21. ISSN 2251-9521

(2014) تاثیر روش آموزشی مطالعه موردی و شبیه سازی بر خود ارزیابی دانشجویان پرستاری از مهارت در زمینه محاسبه دارویی. Journal of Medical Education Development. pp. 42-49. ISSN 2251-9521

D

(2014) Synthesis of magnetite multi-walled carbon nanotubes composite and its application for removal of basic dyes from aqueous solutions. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. pp. 552-561.

(2014) PLA-PEG-PLA copolymer-based polymersomes as nanocarriers for delivery of hydrophilic and hydrophobic drugs: Preparation and evaluation with atorvastatin and lisinopril. Drug Development and Industrial Pharmacy. pp. 1411-1420.

(2014) Molecular target therapy of AKT and NF-kB signaling pathways and multidrug resistance by specific cell penetrating inhibitor peptides in HL-60 cells. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. pp. 4353-4358.

(2014) مقایسه‌ی اثرات اینولین و اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز بر شاخص‌های گلیسمی و فشارخون در زنان با دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی. J Adv Med Biomed Res. pp. 25-38.

(2014) بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. Journal of Medical Education Development. pp. 48-58. ISSN 2251-9521

(2014) مقایسه‌ی کراتومتری پنتاکم وکراتومتری IOL Master در محاسبه‌ی لنز داخل چشمی افراد با قرنیه‌ی طبیعی. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-8.

(2014) مقایسه نمرات دانشجویان پرستاری در امتحان بهداشت مادران و نوزادان در دو آزمون تشریحی و چند گزینه ای. Journal of Medical Education Development. pp. 31-37. ISSN 2251-9521

(2014) تجربه سال آخر دانشجویان کارشناسی پرستاری در محیط های بالینی: فخر حرفه ای. Journal of Medical Education Development. pp. 39-48. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغییرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان. Journal of Medical Education Development. pp. 38-47. ISSN 2251-9521

E

(2014) BDNF modifies hippocampal KCC2 and NKCC1 expression in a temporal lobe epilepsy model. ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS. pp. 276-287.

(2014) بررسی ارتباط سرمایه‌ی فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. Journal of Medical Education Development. pp. 11-19. ISSN 2251-9521

(2014) امیدواری و مشکلات روانشناختی در سالمندان. J Adv Med Biomed Res. pp. 119-125.

(2014) Synthesis and Anticancer Activity of 2,4,5-triaryl Imidazole Derivatives. LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY. pp. 840-843. ISSN 1570-1808

(2014) Human cytochrome b5 reductase: structure, function, and potential applications. CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY. pp. 134-143.

(2014) A novel diblock of copolymer of (monomethoxy poly ethylene glycol-oleate) with a small hydrophobic fraction to make stable micelles/polymersomes for curcumin delivery to cancer cells. Int J Nanomedicine. pp. 5541-5554.

(2014) Relationship between Psychological Empowerment with Affective Commitment among Nurses in Zanjan, 2010. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 47-60. ISSN 2588-4441

(2014) A new approach on methamphetamine-induced hepatotoxicity: involvement of mitochondrial dysfunction. XENOBIOTICA. pp. 70-76.

(2014) اثر بخشی درمان نوروفیدبک در کاهش شدت علایم اختلال افسردگی اساسی. J Adv Med Biomed Res. pp. 86-95.

(2014) Anti-proliferative effect of rmIL-27 protein on 4T1 mouse breast cancer cells as a candidate for cancer immunotherapy. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 52-60.

(2014) اثرات آنتی پرولیفراتیوrmIL-27 بر روی رده‌ی سلول 4T1 سرطان سینه (مدل موش)، به عنوان یک کاندید در ایمونوتراپی سرطان پستان. J Adv Med Biomed Res. pp. 52-60.

(2014) Serological Assay and Genotyping of Hepatitis C Virus in Infected Patients in Zanjan Province. HEPATITIS MONTHLY.

F

(2014) بررسی اثرات ضد باکتری نانولیپوزوم‌های حاوی سیلیمارین بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. J Adv Med Biomed Res. pp. 86-85.

(2014) تعیین عوامل مرتبط بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز درمانی خیریه دارالایتام مهدیه همدان. J Adv Med Biomed Res. pp. 105-115.

(2014) A Method towards Children's Psychological Health on Dental Visits. In: 4TH WORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY, COUNSELING AND GUIDANCE (WCPCG-2013).

(2014) The relationship between overexpression of HER2 with tumor grade and 3-years overall survival of gastric cancer patients referring to Valiasr Hospital of Zanjan. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY.

(2014) Evaluation of acquired acid resistance of enamel surrounding orthodontic brackets irradiated by laser and fluoride application. Lasers in Medical Science. pp. 1793-1798.

(2014) Nervous signs of salt poisoning in Wistar rats. Toxicological and Environmental Chemistry. pp. 162-170.

(2014) The effects of nitric oxide production blockage by aminoguanidine on passive avoidance memory and expression of Bcl-2 family genes in diabetic rats. Physiology and Pharmacology. pp. 399-412.

(2014) Aminoguanidine changes hippocampal expression of apoptosis-related genes, improves passive avoidance learning and memory in streptozotocin-induced diabetic rats. Cellular and Molecular Neurobiology. pp. 343-350.

(2014) Aminoguanidine Changes Hippocampal Expression of Apoptosis-Related Genes, Improves Passive Avoidance Learning and Memory in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. pp. 343-350. ISSN 0272-4340

G

(2014) Molecular detection of Brucella species in patients suspicious of Brucellosis from Zanjan, Iran. BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY. pp. 533-538.

(2014) Impact of a stereocentre inversion in cyclic lipodepsipeptides from the viscosin group: A comparative study of the viscosinamide and pseudodesmin conformation and self-assembly. ChemBioChem. pp. 2736-2746.

(2014) Nelaton catheter assisted versus standard nasogastric tube insertion: a randomized, clinical trial. East Mediterr Health J. S194-7.

(2014) تغذیه‌ی سالم از نگاه قرآن. J Adv Med Biomed Res. pp. 97-109.

(2014) باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه‌ی معلولین. J Adv Med Biomed Res. pp. 53-61.

(2014) Religious beliefs and mental health among handicapped community member. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 53-61.

(2014) اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرایی نر. J Adv Med Biomed Res. pp. 49-57.

(2014) تغییرات ویسفاتین پلاسما و مقاومت به انسولین نوجوانان غیرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی. J Adv Med Biomed Res. pp. 11-21.

(2014) The Iron oxide nanorods toxicity on L929 Cell Line. Journal of Isfahan Medical School.

(2014) The acute toxicity of urea coated ferrous oxide nanoparticles on L929 cell line, evaluation of biochemical and pathological parameters in rat kidney and liver. Physiology and Pharmacology. pp. 423-436.

(2014) اثر الاژیک اسید بر حافظه و درد ناشی از ایسکمی مغزی در موش صحرایی نر بالغ. J Adv Med Biomed Res. pp. 33-42.

(2014) بررسی ارتباط بیماری انسدادی مزمن ریه با سندرم متابولیک. J Adv Med Biomed Res. pp. 58-66.

(2014) The correlation between metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 58-66.

(2014) بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان در سال 1390. J Adv Med Biomed Res. pp. 89-96.

(2014) The effect of listening to the holy quran on the level of pre-exam anxiety of secondary school students in Zanjan City, in 2011. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 89-96.

(2014) Reviewing the Dissociative Symptoms in Patients With Schizophreniaand their Association With Positive and Negative Symptoms. Iran J Psychiatry Behav Sci. pp. 13-18.

(2014) Population pharmacokinetics of imatinib in Iranian patients with chronic-phase chronic myeloid leukemia. CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY. pp. 85-93.

H

(2014) Frequency and antimicrobial resistance of diarrhoeagenic Escherichia coli from young children in Iran. JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY. pp. 427-432.

(2014) Maternal outcomes of intimate partner violence during pregnancy: study in Iran. PUBLIC HEALTH. pp. 410-415.

(2014) Correlation between Thinking Styles with Clinical Decision Making among Nurses Working in Educational Hospitals Affiliated to Tabriz University of Medical Sciences. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 32-43. ISSN 2588-4441

(2014) مطالعه‌ی اثرات سایتوتوکسیک نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه‌ی اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo. J Adv Med Biomed Res. pp. 11-24.

(2014) Potential use of melatonin supplementation to protect vitrified testicular grafts from hypoxic-ischaemic damage. ANDROLOGIA. pp. 513-521.

(2014) تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی متالوبتالاکتامازها در ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا. J Adv Med Biomed Res. pp. 77-85.

(2014) Determination of antibiotic resistance profile and frequency of Metallo-Beta- Lactamases in Pseudomonas aeruginosa isolates. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 77-85.

(2014) بررسی علل و راهکارهای فاصله تئوری و عمل در پرستاری از دیدگاه آموزش: یک مطالعه مروری. Journal of Medical Education Development. pp. 72-85. ISSN 2251-9521

(2014) یافته‌های آسیب شناسی و بالینی در بیماران مبتلا به پولیپوز سینونازال با و بدون انحراف تیغه‌ی بینی. J Adv Med Biomed Res. pp. 109-120.

(2014) Mitochondrial DNA copy number and future risk of B-cell lymphoma in a nested case-control study in the prospective EPIC cohort. BLOOD. pp. 530-535.

(2014) Prediagnostic telomere length and risk of B-cell lymphoma-Results from the EPIC cohort study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. pp. 2910-2917.

(2014) Dietary Intakes and Risk of Lymphoid and Myeloid Leukemia in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL. pp. 14-28.

(2014) Toxicity of Copper on Isolated Liver Mitochondria: Impairment at Complexes I, II, and IV Leads to Increased ROS Production. Cell Biochemistry and Biophysics. pp. 367-381.

(2014) مجامعت با حائض از منظر قرآن و طب. J Adv Med Biomed Res. pp. 23-32.

(2014) Effect of an Educational Intervention Based on Empowerment Model on Awareness, Attitudes, Self-esteem and Self-efficacy of Men in Preventing Prostate Cancer. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 9-18. ISSN 2588-4441

I

(2014) Effect of Sucrose 30% on Hepatitis B Vaccine Injection Pain Relief in Full Term Infants. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 1-8. ISSN 2588-4441

(2014) Elders' General Self-efficacy and Its Affecting Factors in Iran. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. pp. 1163-1164.

(2014) Systematic development of DoE optimized SNEDDS of sirolimus with enhanced intestinal absorption. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY. pp. 620-627.

(2014) The Prevalence of Pneumocystis jiroveci in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Lung Transplant Recipients Examined by the Nested PCR. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY.

J

(2014) Personalized medicine: A confluence of traditional and contemporary medicine. Alternative Therapies in Health and Medicine. pp. 31-40.

(2014) Role of Natural Phenolic Compounds in Cancer Chemoprevention via Regulation of the Cell Cycle. CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. pp. 409-421.

(2014) Comparsion between anti coccidial effectes of artemisia siberi extract and apacox copmplex and lasalosid in experimental infected broilers with coccidiosis. Biomedical and Pharmacology Journal. pp. 453-460.

(2014) Solubility of Ketoconazole in Polyethylene Glycol 200+Water Mixtures at 298.2-318.2 K. JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY. pp. 950-958.

K

(2014) تاثیر توام بربرین هیدروکلراید و ویتامین E بر اختلالات یادگیری و حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. J Adv Med Biomed Res. pp. 46-58.

(2014) Celecoxib Up Regulates the Expression of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell Lines. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH. pp. 1393-1401.

(2014) بررسی وضعیت مدیریت دانش در علوم پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 94-106. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی اثر افزایش cAMP بر فسفوریلاسیون پروتئین BAD در رده‌ی سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش سازB- (NALM-6) تیمارشده با دوکسوروبیسین. J Adv Med Biomed Res. pp. 24-35.

(2014) مقایسه‌ی اندانسترون و مپریدین در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی در بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بیهوشی عمومی. J Adv Med Biomed Res. pp. 14-22.

(2014) The comparison of ondansetron and meperidine to prevent shivering after anesthesia in patients undergoing lower limb orthopedic surgeries with general anesthesia. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 14-22.

(2014) نقش اعتقادت معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی. J Adv Med Biomed Res. pp. 62-74.

(2014) Lipid profile of cord blood in term newborns. Journal of Comprehensive Pediatrics.

(2014) فراوانی اینتگرون‌های کلاس I و II در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا مولد متالوبتالاکتاماز. J Adv Med Biomed Res. pp. 111-119.

(2014) Frequency of class I and II integrons in metalobetalactamase producing clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 111-119.

(2014) بررسی اثرات ژل آلوئه ورا بر ترشح اسید معدی و هیستوپاتولوژی کولون در مدل کولیت اولسراتیو القا شده با اسید استیک در موش صحرایی. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-11.

(2014) بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات متوسط و شدید بر سطوح پلاسمایی نوروپپتید Y و هورمون گرلین در رت‌های چاق نژاد اسپراگو- داولی. J Adv Med Biomed Res. pp. 96-110.

(2014) راه برون رفت از بیماری قلب (مرض روح) از نظر تفسیر المیزان. J Adv Med Biomed Res. pp. 119-136.

(2014) Comparison of Problem-based Learning With Lecture-based Learning. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL.

(2014) Why construction workers involve in unsafe behaviors? Part A: A qualitative research. Iran Occupational Health.

(2014) Over expression of HIF-1 alpha in human mesenchymal stem cells increases their supportive functions for hematopoietic stem cells in an experimental co-culture model. HEMATOLOGY. pp. 85-98.

(2014) مقایسه‌ی تاثیر سه روش تمرین ترکیبی بر مقادیر سرمی گرلین و سایتوکاین‌های پیش و ضدالتهابی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS). J Adv Med Biomed Res. pp. 39-51.

(2014) Relationship between Psychological Hardiness and Family Function With Subjective Well-being in Nurses. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 44-53. ISSN 2588-4441

(2014) بررسی عوامل آسیب زای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391. Journal of Medical Education Development. pp. 94-102. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه مدیران و کارکنان. Journal of Medical Education Development. pp. 30-38. ISSN 2251-9521

(2014) تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه اصول و فنون عملی پرستاری و مامایی بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری و مامایی. Journal of Medical Education Development. pp. 64-71. ISSN 2251-9521

L

(2014) سیری در آیه‏ی شفا، تاملی در مقابله‏ی مفاهیم ظلم با ایمان و شفا با خسران در قرآن کریم. J Adv Med Biomed Res. pp. 75-88.

(2014) Predicting Post Traumatic Growth Based upon Self-Efficacy and Perceived Social Support in Cancer Patients. Iran J Cancer Prev. pp. 115-123.

(2014) Study of antimicrobial effects of vancomycin loaded PLGA nanoparticles against enterococcus clinical isolates. Drug Res (Stuttg). pp. 348-352.

(2014) بررسی دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آموزش مداوم غیر حضوری. Journal of Medical Education Development. pp. 86-93. ISSN 2251-9521

M

(2014) Replacing Effective Spectral Radiance by Temperature in Occupational Exposure Limits to Protect Against Retinal Thermal Injury from Light and Near IR Radiation. JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE. pp. 688-694.

(2014) Abnormal vasomotor system function in idiopathic generalized epileptic patients İdiopatik Jeneralize Epileptik Hastalarda Anormal Vazomotor Sistem Fonksiyonu. Turk Noroloji Dergisi. pp. 126-131. ISSN 1301062X

(2014) Comparison Between the Efficacy of Ginger and Sumatriptan in the Ablative Treatment of the Common Migraine. PHYTOTHERAPY RESEARCH. pp. 412-415.

(2014) القای سلول‌های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-10.

(2014) Coping with Stress Strategies among HIV Positive Patients: A Qualitative Content Analysis. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 33-46. ISSN 2588-4441

(2014) Brainstem response to speech and non-speech stimuli in children with learning problems. HEARING RESEARCH. pp. 75-82.

(2014) The comparative study of virtual and non-virtual methods of teaching EFL in focus. Advances in Environmental Biology. pp. 331-340.

(2014) The cell cycle arrest and the anti-invasive effects of nitrogen-containing bisphosphonates are not mediated by DBF4 in breast cancer cells. BIOCHIMIE. pp. 71-76.

(2014) Induction of mitochondrial permeability transition (MPT) pore opening and ROS formation as a mechanism for methamphetamine-induced mitochondrial toxicity. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY. pp. 47-58.

(2014) بررسی کیفیت آزمون OSCE در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از دیدگاه دستیاران تخصصی و دانشجویان دکترای عمومی. Journal of Medical Education Development. pp. 127-135. ISSN 2251-9521

(2014) ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389). Journal of Medical Education Development. pp. 28-33. ISSN 2251-9521

(2014) Overexpression of MDA-7/IL-24 as an anticancer cytokine in gene therapy of thyroid carcinoma. Journal of Medical Hypotheses and Ideas. pp. 7-13.

(2014) Seroprevalence of hepatitis B virus among pregnant women referred to healthcare centers of Zanjan. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 96-104.

(2014) بررسی سروپروالانس هپاتیت B در خانم‌های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان. J Adv Med Biomed Res. pp. 96-104.

(2014) SERUM PEPSINOGEN I AND II LEVELS AND RELATIONSHIP WITH SERUM GHRELIN IN IRANIAN PATIENTS WITH VARIOUS UPPER GASTROINTESTINAL DISEASES. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. E33.

(2014) Influence of flocculating agents and structural vehicles on the physical stability and rheological behavior of nitrofurantoin suspension. Jundishapur J Nat Pharm Prod. e12716.

(2014) Changes in Blood Metals, Hematology and Hepatic Enzyme Activities in Lactating Cows Reared in the Vicinity of a Lead-Zinc Smelter. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. pp. 693-697.

(2014) عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشکده پرستاری و مامایی گناباد و راهکارهای بهبود آن. Journal of Medical Education Development. pp. 107-115. ISSN 2251-9521

(2014) موانع و تسهیل کننده های به کارگیری نتایج تحقیقات در بالین از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 1392. Journal of Medical Education Development. pp. 103-116. ISSN 2251-9521

(2014) Effect of aminoguanidine on sciatic functional index, oxidative stress, and rate of apoptosis in an experimental rat model of ischemia-reperfusion injury. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. pp. 1013-1019.

(2014) تاثیر ترکیبی ورزش‌های هوازی و بی‌هوازی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی. J Adv Med Biomed Res. pp. 55-65.

(2014) The Combined Effect Of Aerobic And Anaerobic Exercises On The Quality Of Life in Hemodialysis Patients. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 55-65.

(2014) The relation between working memory capacity and auditory lateralization in children with auditory processing disorders. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. pp. 1981-1986.

(2014) بررسی شیوع گونه‌های کاندیدا در ترشحات سرویکوواژینال، قبل و سه ماه بعد از جایگذاری آی یو دی از نوع Tcu380A. J Adv Med Biomed Res. pp. 67-76.

(2014) نقش سیستم هم اکسیژناژ بر روی رشد تومور ملانوما در موش های نژاد C57Bl6. J Adv Med Biomed Res. pp. 52-60.

(2014) بررسی اثرمدت زمان همودیالیز بر وضعیت سلامت پریودنتال و دندان. J Adv Med Biomed Res. pp. 131-138.

(2014) The effect of hydroalcoholic extracts of dorema aucheri, Stachys pilifera and trachyspermum copticum on proliferation of rat brain oligodendrocytes. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 59-66.

(2014) اثرات عصاره‌ی آبی الکلی گیاهان بیلهر، زنیان و سنبله کرکدار بر تکثیر الیگودندروسیت‌های مغز موش صحرایی. J Adv Med Biomed Res. pp. 59-66.

(2014) The effect of Kangaroo mother care on pain from heel lance in preterm newborns admitted to neonatal intensive care unit: A crossover randomized clinical trial. Journal of Comprehensive Pediatrics.

(2014) ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با باورهای کنترل سلامت در دوران بارداری و برخی عوامل جمعیت شناختی. J Adv Med Biomed Res. pp. 74-85.

(2014) ارزیابی درک دانشجویان علوم پزشکی از محیط های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. Journal of Medical Education Development. pp. 116-126. ISSN 2251-9521

(2014) Selective beta 2 adrenergic agonist increases Cx43 and miR-451 expression via cAMP-Epac. MOLECULAR MEDICINE REPORTS. pp. 2405-2410.

(2014) انسان سالم (هنجار، نرم) و نقش آن در سلامت معنوی و بهداشت روان، از دیدگاه رنه دکارت و علامه‌ی طباطبایی براساس نگرش تفسیری المیزان. J Adv Med Biomed Res. pp. 33-44.

(2014) مقایسه وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال 1390. Journal of Medical Education Development. pp. 74-81. ISSN 2251-9521

(2014) تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختار یافته مهارتهای عملی (OSATS) و روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان. Journal of Medical Education Development. pp. 64-73. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره محیط یادگیری دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 117-126. ISSN 2251-9521

(2014) Effect of Psychoeducation to Spouses on Psychological Needs of Womens with Breast Cancer: a Clinical Trial. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 13-23. ISSN 2588-4441

N

(2014) مقایسه‌ی تاثیر اولتراسوندتراپی و فونوفورزیس با روغن زیتون بر کمردرد مزمن ورزشکاران زن- یک مطالعه‌ی پایلوت. J Adv Med Biomed Res. pp. 43-51.

(2014) Functionalized carbon nanotube/ionic liquid-coated wire as a new fiber assembly for determination of methamphetamine and ephedrine by gas chromatography-mass spectrometry. Analytical Methods. pp. 8645-8653.

(2014) Incidence of cerebral venous thrombosis in Iranian women: A longitudinal two-year study in Zanjan Province of Iran. International Security. pp. 28-31.

(2014) Intracellular gene delivery is dependent on the type of non-viral carrier and defined by the cell surface glycosaminoglycans. JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE. pp. 59-65.

(2014) Effect of Adiantum Capillus veneris Linn on an Animal Model of Testosterone-Induced Hair Loss. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH. pp. 113-118.

(2014) تغییرات عوامل محور IGF و برخی پروتئین‌های پیوندی آن در زنان یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-10.

(2014) تاثیر دعای توسل بر کاهش اضطراب آزمون دانشجویان جدید الورود پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. Journal of Medical Education Development. pp. 1-9. ISSN 2251-9521

(2014) آموزش آناتومی از طریق تلفن همراه در مقایسه باسخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان پزشکی تأثیر بیشتری دارد. Journal of Medical Education Development. pp. 94-103. ISSN 2251-9521

O

(2014) Polymorphism of the CLDN5 gene and Schizophrenia in an Iranian Population. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. pp. 79-83.

P

(2014) رابطه‌ی بین میزان فعالیت بدنی و میزان کلسیم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و میزان تراکم استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت. J Adv Med Biomed Res. pp. 80-90.

(2014) Viewpoint of nurses on inter-professional relationship between nurses and doctors. HAYAT. pp. 74-85.

(2014) Priorities of Caring Behaviors from Critical Care Nurses Viewpoints. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 65-73. ISSN 2588-4441

(2014) Effect of cold application in combination with Indomethacin suppository on chest tube removal pain in patients undergoing open heart surgery. Iran J Nurs Midwifery Res. pp. 77-81.

(2014) Pattern of immunoglobulin and T-cell receptor-delta/gamma gene rearrangements in Iranian children with B-precursor acute lymphoblastic leukemia. HEMATOLOGY. pp. 259-266.

(2014) The hypoglycemic effects of an ethanol extract of Peganum harmala in streptozotocin-induced diabetic rats. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. pp. 47-54.

(2014) کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانشجویان و گروه آموزشی : یک پژوهش کیفی. Journal of Medical Education Development. pp. 16-27. ISSN 2251-9521

Q

(2014) Study the effects of vipassana meditation on increasing the level of psychological well-being of people. Biosciences Biotechnology Research Asia. pp. 1657-1665.

R

(2014) بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده‌ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه. J Adv Med Biomed Res. pp. 45-52.

(2014) بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی بر تعادل حرکتی در موش صحرایی مدل آلزایمری. J Adv Med Biomed Res. pp. 43-54.

(2014) تأثیر استفاده از مکمل ویتامین E بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی لیپوپروتئین a در بیماران دیابتی نوع 2. J Adv Med Biomed Res. pp. 84-94.

(2014) تاثیر تمرینات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکیبی بر نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر در زنان بسکتبالیست. J Adv Med Biomed Res. pp. 12-23.

(2014) Association of bacterial vaginosis and vitamin D deficiency in the first half of pregnancy. HUMAN REPRODUCTION. p. 136.

(2014) Luteal Phase Support in the Intrauterine Insemination (IUI) Cycles: A Randomized Double Blind, Placebo Controlled Study. J Family Reprod Health. pp. 149-153.

(2014) Photocatalytic degradation of acid red 14 from contaminated water using immobilized TiO2 nanoparticles on glass beads activated by UV/peroxydisulfate. DESALINATION AND WATER TREATMENT. pp. 5479-5484.

(2014) IDENTIFICATION OF MULTI-DRUG RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES IN SAMPLES OBTAINED FROM MEDICAL FOODS, KITCHEN UTENSILS AND FOOD HANDLERS IN A HOSPITAL IN TEHRAN. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. p. 163.

(2014) Type 2 Diabetes: A Protective Factor for Prostate Cancer? An Overview of Proposed Mechanisms. CLINICAL GENITOURINARY CANCER. pp. 143-148.

(2014) Pattern and associated factors of anti-hepatitis C virus treatment-induced adverse reactions. Expert Opinion on Drug Safety. pp. 277-286.

(2014) مقایسه‌ی تاثیر قطره‌ی میتومایسین Cحین و پس از عمل جراحی در عود، حدت بینایی و فشار داخل چشمی در جراحی ناخنک. J Adv Med Biomed Res. pp. 66-73.

(2014) کاربرد مدل BASNEF در ارزیابی فعالیت فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر همدان. J Adv Med Biomed Res. pp. 96-107.

(2014) دیدگاه دانشجویان رشته کاردرمانی درباره اولین ترم آموزش بالینی. Journal of Medical Education Development. pp. 34-44. ISSN 2251-9521

S

(2014) The effect of education based on health belief model on health beliefs of women with urinary tract infection. Int J Community Based Nurs Midwifery. pp. 2-11.

(2014) ارزیابی مقایسه‌ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل. J Adv Med Biomed Res. pp. 73-83.

(2014) عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Journal of Medical Education Development. pp. 71-85. ISSN 2251-9521

(2014) Strontium ranolate effect on knee osteoarthritis. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. pp. 623-627.

(2014) Low dose glucosamine and chondroitin sulfate use in knee osteoarthritis. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. pp. 633-636.

(2014) The effect of probiotics on childhood constipation: a randomized controlled double blind clinical trial. Int J Pediatr. p. 937212.

(2014) Doxorubicin-conjugated core-shell magnetite nanoparticles as dual-targeting carriers for anticancer drug delivery. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES. pp. 406-413.

(2014) The roles of miR-146a in the differentiation of Jurkat T-lymphoblasts. HEMATOLOGY. pp. 141-147.

(2014) پاسخگویی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. Journal of Medical Education Development. pp. 59-71. ISSN 2251-9521

(2014) Complete homozygous deletion of CTSC in an Iranian family with Papillon-Lefevre syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY. pp. 885-887.

(2014) Extraction and preconcentration of tylosin from milk samples through functionalized TiO2 nanoparticles reinforced with a hollow fiber membrane as a novel solid/liquid-phase microextraction technique. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. pp. 2025-2031.

(2014) Comparison of differences between the two groups of patients in orthopedic and cardiac wards of hospital in the terms of high-risk life factors. Biosciences Biotechnology Research Asia. pp. 1193-1197.

(2014) Effect of Illness Perception Promoting Intervention on Quality of Life of Hemodialysis patients: a Clinical Trial. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 1-12. ISSN 2588-4441

(2014) Life Skills Training Effectiveness on Non-Metastatic Breast Cancer Mental Health: A Clinical Trial. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL.

(2014) PRESENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERNS OF STREPTOCOCCUS AGALACTIAE AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED FROM BOVINE MASTITIS. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. p. 102.

(2014) Human liver sinusoidal endothelial cells but not hepatocytes contain factor VIII. JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. pp. 36-42.

(2014) بررسی اثر گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی بر روی اثر بهبود بخش نیکوتین روی فراموشی القا شده با اتانول. J Adv Med Biomed Res. pp. 95-108.

(2014) Study of Protoscolicidal Effects of Hypertonic Glucose on Protoscolices of Hydatid Cyst at Different Concentrations and Exposure Times. Int Sch Res Notices. p. 314502.

(2014) RISKS TO HEALTH PROFESSIONALS FROM HAZARDOUS DRUGS IN IRAN: A PILOT STUDY OF UNDERSTANDING OF HEALTHCARE TEAM TO OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CYTOTOXICS. EXCLI JOURNAL. pp. 491-501.

(2014) تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد، عملکرد و زاویه‌ی لوردوز کمری زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی و هایپرلوردوزیس. J Adv Med Biomed Res. pp. 120-131.

(2014) Using commercial marketing approach to deliver health and prevention: Helping to promote self-care. HAYAT. pp. 1-5.

(2014) Hairy root induction and plant regeneration of medicinal plant Dracocephalum kotschyi. PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS. pp. 257-262.

(2014) In vitro regeneration and Agrobacterium mediated genetic transformation of Artemisia aucheri Boiss. PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS. pp. 487-494.

(2014) مقایسه‌ی سایتوتوکسیتی عصاره‌ی آبی واتانولی زعفران (Crocus sativus . L) با داروی Paclitaxelو اثرات سینرژیک آن بر رده‌ی سلولی سرطان پستان (4T1). J Adv Med Biomed Res. pp. 83-95.

(2014) عملکرد تیروئید و ارتباط آن با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم. J Adv Med Biomed Res. pp. 61-71.

(2014) Augmenting the expression of NKp44 molecule and the natural killer activity in peripheral blood mononuclear cells from patients with malignant colorectal carcinoma. Drug Res (Stuttg). pp. 281-286.

(2014) Hepatitis B surface antigen prevalence in pregnant women: A cross-sectional survey in Iran. Int J Prev Med. S213-8.

(2014) بررسی فراوانی مقاومت به ونکومایسین در میان سویه‌های انتروکوکوس فسیوم جدا شده از عفونت‌های ادراری در بیمارستان‌های تهران. J Adv Med Biomed Res. pp. 121-130.

(2014) Combination of running exercise and high dose of anabolic androgenic steroid, nandrolone decanoate, increases protamine deficiency and DNA damage in rat spermatozoa. ANDROLOGIA. pp. 184-190.

(2014) Association between religious beliefs with anxiety and depression in family members of hospitalized patients. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 45-52.

(2014) P53 gene codon 72 polymorphism in patients with oral squamous cell carcinoma in the population of northern Iran. Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal. e550-e555.

(2014) Comparison Between Covered and Bare Cheatham-Platinum Stents for Endovascular Treatment of Patients With Native Post-Ductal Aortic Coarctation Immediate and Intermediate-Term Results. JACC-CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS. pp. 416-423.

(2014) موضع علم و قرآن درباره‌ی «خودپنداره» و «حرمت خود» و تاثیرآن بر سلامت جسم. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-12.

(2014) بررسی اثر هم افزایی سیپروفلوکساسین بر پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم بر آنتروکوک‌ها. J Adv Med Biomed Res. pp. 23-32.

(2014) بررسی مقایسه‌ای الگوی مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی بر باکتری‌های گروه کلبسیلا در عفونت‌های ادراری و تعیین MIC ایمی‌پنم در سویه‌های MDR. J Adv Med Biomed Res. pp. 28-37.

(2014) Impact of Ethnic Background on Iranian EFL University Students' Intercultural Sensitivity Level. In: GLOBAL CONFERENCE ON LINGUISTICS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING (LINELT-2013).

(2014) Thermodynamic solubility of pioglitazone HCl in polyethylene glycols 200, 400 or 600+water mixtures at 303.2 and 308.2K-Data report and modeling. Fluid Phase Equilibria. pp. 180-184.

(2014) Solubility of glibenclamide in the aqueous mixtures of polyethylene glycol 400, propylene glycol and N-methyl-pyrrolidone at 298.2 K. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY. pp. 111-115.

(2014) Solubility of Acetaminophen and Ibuprofen in Binary and Ternary Mixtures of Polyethylene Glycols 200 and 400, Propylene Glycol, and Water at 25 degrees C. CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS. pp. 1606-1619.

(2014) تمایل به استفاده و بکارگیری از فناوری اطلاعات در بین دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ارائه الگوی تحلیل مسیر برای شناسایی عوامل موثر. Journal of Medical Education Development. pp. 85-93. ISSN 2251-9521

(2014) بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی کندر بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش صحرایی نر بالغ. J Adv Med Biomed Res. pp. 122-131.

(2014) Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 54-64. ISSN 2588-4441

(2014) شادکامی ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج). Journal of Medical Education Development. pp. 45-56. ISSN 2251-9521

(2014) نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. Journal of Medical Education Development. pp. 72-84. ISSN 2251-9521

T

(2014) Central ameloblastoma with a peripheral ameloblastoma-like component: a case report. Iran J Med Sci. pp. 480-483.

(2014) Evaluation of chromosomal aberrations caused by air pollutants in some taxi drivers from two polluted districts of urban Tehran and its comparison with drivers from rural areas of Lahijan: a pilot study. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING.

(2014) بررسی ارتباط الگوهای مقاومت دارویی و وجود اینتگرون‌های کلاس 1، 2 و 3 در میان باکتری‌های جدا شده از نمونه‌های صفرا در بیماران دارای اختلالات دستگاه صفراوی. J Adv Med Biomed Res. pp. 72-82.

(2014) بررسی اثر داروی ضد سرطانی پومالیدومید بر فعالیت حیاتی و القای آپوپتوز سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان. J Adv Med Biomed Res. pp. 22-34.

(2014) The Effect of Date Seed (Phoenix dactylifera) Extract on Paraoxonase and Arylesterase Activities in Hypercholesterolemic Rats. Jundishapur J Nat Pharm Prod. pp. 30-34.

(2014) بررسی تاثیر عصاره‌ی آبی سنجد بر اختلال حافظه ایجاد شده توسط اسکوپولامین در موش‌های صحرایی. J Adv Med Biomed Res. pp. 101-111.

(2014) تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطح پلاسمایی گرلین آسیل دار، انسولین و هورمون رشد در پسران 17 تا19 سال دارای اضافه وزن. J Adv Med Biomed Res. pp. 38-48.

(2014) Synthesis and antimycobacterial activity of novel thiadiazolylhydrazones of 1-substituted indole-3-carboxaldehydes. Chem Biol Drug Des. pp. 224-236.

(2014) Investigating Antithyroid Effects of Propylthiouracil on the Ischemia and Reperfusion Injury in Rat' Kidney and Determining the Role of Nitric Oxide in Mediating this Effect. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL.

(2014) ارزیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقاء مرتبه علمی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران. Journal of Medical Education Development. pp. 20-30. ISSN 2251-9521

(2014) The effect of calcium and phosphorus supplemtation on metabolic bone disorders in premature infants. Journal of the Pakistan Medical Association. pp. 635-639.

(2014) Consistency of direct microscopic examination and ELISA in detection of Giardia in stool specimen among children. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. S725-S727.

(2014) موانع بکارگیری مهارت های تفکر انتقادی در پرستاران و دانشجویان پرستاری. Journal of Medical Education Development. pp. 86-93. ISSN 2251-9521

V

(2014) Effect of phenytoin and age on gingival fibroblast enzymes. J Dent (Tehran). pp. 270-281.

(2014) A reliable and efficient protocol for inducing genetically transformed roots in medicinal plant Nepeta pogonosperma. PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS. pp. 351-356.

(2014) ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج، سال 1392. Journal of Medical Education Development. pp. 82-90. ISSN 2251-9521

Y

(2014) Pharmacognostic and phytochemical studies of leaves of Crataegus Pontica C. Koch. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. pp. 994-1001.

(2014) Effects of vitamins E and C supplementation on the diastolic function of the left ventricle and QT dispersion in patients with acute anterior myocardial infarction treated with streptokinase. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE. p. 89.

(2014) Relationship between Personality Traits of Nurses with Organizational Citizenship Behavior in Zanjan Educational Hospitals, 2012. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. pp. 70-80. ISSN 2588-4441

Z

(2014) مقایسه‌ی میزان ریزنشت حفرات کلاس II ترمیم شده با کامپوزیت‌های سایلوران و متاکریلات بیس با استفاده از دوروش مختلف ترمیمی (روش ساندویچ باز، باندینگ). J Adv Med Biomed Res. pp. 91-100.

(2014) Comparative evaluation of microleakage in class II cavities restored with a low shrink silorane resin composite and a methacrylate based composite using two different techniques (total bonding and open sandwich). Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. pp. 91-100.

(2014) A study on enhanced intestinal permeability of clarithromycin nanoparticles. BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. pp. 121-129.

(2014) PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH NON-METASTATIC GASTRIC CANCER. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. E49.

(2014) بررسی عوامل موثر بر کاهش میل به ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز(1390). Journal of Medical Education Development. pp. 49-59. ISSN 2251-9521

(2014) Carrier erythrocytes: Recent advances, present status, current trends and future horizons. Expert Opinion on Drug Delivery. pp. 433-447.

(2014) مقایسه‌ی کشت سلول‌های استرومایی مغز استخوان با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و پلی ال لایزین. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-13.

(2014) بررسی دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد شیوه ها، فرآیند اجرایی و معیارهای کیفیت تدریس در سال 1392-1391. Journal of Medical Education Development. pp. 60-70. ISSN 2251-9521

ا

(2014) بررسی وضعیت سلامت پرسنل نوبت‌کار یکی از بیمارستان‌های شهرستان رزن. مجله ارگونومی. pp. 64-69.

This list was generated on Mon May 16 23:20:46 2022 +0430.