Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 108.

A

(2009) تشخیص سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس با استفاده از روش اسپولیگوتایپینگ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری. J Adv Med Biomed Res. pp. 23-32.

(2009) Clinical trial of adjunctive celecoxib treatment in patients with major depression: A double blind and placebo controlled trial. Depression and Anxiety. pp. 607-611.

(2009) Added ondansetron for stable schizophrenia: A double blind, placebo controlled trial. Schizophrenia Research. pp. 206-212.

(2009) Evaluation of insulin and ascorbic acid effects on expression of Bcl-2 family proteins and caspase-3 activity in hippocampus of STZ-Induced diabetic rats. Cellular and Molecular Neurobiology. pp. 133-140.

(2009) Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic Rats. CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. pp. 133-140.

(2009) بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم‌های ژن TNF-α و بیماری سل ریوی. J Adv Med Biomed Res. pp. 45-54.

(2009) The protective effects of garlic extract against acetaminophen-induced oxidative stress and Glutathione depletion. Pakistan Journal of Biological Sciences. pp. 765-771.

(2009) بررسی حیطه‌های موجود در فرم‌های ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 86- 87. Journal of Medical Education Development. pp. 47-52. ISSN 2251-9521

(2009) ارزیابی تاثیر کاربرد تابلوهای ایمنی بر اصلاح رفتارهای ناایمن. J Adv Med Biomed Res. pp. 93-98.

(2009) تاثیر ارائه درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان. Journal of Medical Education Development. pp. 9-15. ISSN 2251-9521

B

(2009) بررسی سطح آنتی‌استرپتولیزین ASO)O ) در بیماران مشکوک به تب روماتیسمی در شهرستان زنجان. J Adv Med Biomed Res. pp. 93-98.

D

(2009) تجزیه‌ی روغن‌های آسکارل (ترکیبات PCB) به روش فوتولیز به منظور کاهش مخاطرات شغلی و زیست محیطی. J Adv Med Biomed Res. pp. 35-44.

(2009) تأثیر پلی‌مرفیسم I405V ژن CETP بر پاسخ لیپیدی به تغییر ترکیب اسیدهای چرب رژیم غذایی. J Adv Med Biomed Res. pp. 54-61.

(2009) Plasma ascorbic acid levels in senile cataract patients and in normal individuals: A comparative study. Tehran University Medical Journal. pp. 562-568.

(2009) Synthesis and characterization of gold nanocomposites with modified and intact polyamidoamine dendrimers. MICROCHIMICA ACTA. pp. 421-426.

(2009) Adjuvanticity effect of sodium alginate on subcutaneously injected BCG in BALB/c mice. MICROBES AND INFECTION. pp. 296-301.

E

(2009) بررسی وضعیت امکانات آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 53-60. ISSN 2251-9521

(2009) میزان تطابق نتایج نظر‌سنجی از دانشجویان با نتایج نظر‌سنجی از مدیران گروه‌های آموزشی در ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 84 تا 85. Journal of Medical Education Development. pp. 37-41. ISSN 2251-9521

F

(2009) Emergence of cutaneous leishmaniasis in a border area at south-east of Iran: an epidemiological survey. JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES. pp. 36-42.

(2009) تأثیر صدای محیط کار بر قدرت شنوایی دندانپزشکان استان زنجان. J Adv Med Biomed Res. pp. 65-74.

(2009) بهینه‌سازی فرآیند حذف پروپیلن در یک راکتور لجن فعال متعارف به کمک روش تحلیل آزمایشات تاگوچی. J Adv Med Biomed Res. pp. 21-34.

G

(2009) Evaluation of Alginate/Chitosan nanoparticles as antisense delivery vector: Formulation, optimization and in vitro characterization. Carbohydrate Polymers. pp. 599-606.

(2009) بررسی حساسیت ضدمیکروبی آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در درمان عفونت ادراری ناشی از اشیرشیاکولی در کودکان به روش E-test و مقایسه‌ی آن بادیسک دیفیوژن. J Adv Med Biomed Res. pp. 89-98.

(2009) Expression of recombinant alpha-1 antitrypsin in CHO and COS-7 cell lines using lentiviral vector. Iranian Journal of Biotechnology. 148-156+192.

(2009) بررسی تداخل اثر بی دردی حاصل از JWH133 و دوزهای معمول و بسیار ناچیز سلکوکسیب در موش سوری. J Adv Med Biomed Res. pp. 11-22.

(2009) Genotypic and phenotypic analysis of fasciola isolates. Iranian Journal of Parasitology. pp. 61-70.

(2009) Treatment effects of onion on spermatogenesis in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal of Medicinal Plants. 153-161+179.

(2009) حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فن‌آوری اسمز معکوس. J Adv Med Biomed Res. pp. 9-20.

(2009) شیوع حملات تشنجی زودرس در بیماران مبتلا به حوادث عروق مغزی بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان از اسفند85 تا شهریور 86. J Adv Med Biomed Res. pp. 41-48.

H

(2009) A reversed-phase high-performance liquid chromatography method for bovine serum albumin assay in pharmaceutical dosage forms and protein/antigen delivery systems. Drug Testing and Analysis. pp. 214-218.

(2009) A simple and sensitive HPLC-UV method for quantitation of lovastatin in human plasma: Application to a bioequivalence study. Biological and Pharmaceutical Bulletin. pp. 1600-1603.

(2009) بررسی تاثیر برنامه‌ی واحد درسی تربیت بدنی 2 تنظیم شده بر اساس مدل بزنف بر فعالیت جسمانی منظم دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. J Adv Med Biomed Res. pp. 70-83.

(2009) تشخیص سریع مایکوباکتریوم‌های آتیپیک در بیماران با علایم سل ریوی: ارزیابی لوکوس (QUB 3232 (590bp با روش VNTR. J Adv Med Biomed Res. pp. 33-44.

(2009) The outcome of Iranian children on continuous ambulatory peritoneal dialysis: The first report of Iranian national registry. Archives of Iranian Medicine. pp. 24-28.

(2009) Evaluate the outcome and identify predictive failure of outpatient laparoscopic cholecystectomy. Journal of the Pakistan Medical Association. pp. 452-455.

(2009) Xenoderm Versus 1% Silver Sulfadiazine in Partial-thickness Burns. ASIAN JOURNAL OF SURGERY. pp. 234-239.

(2009) A biological dressing versus `conventional' treatment in patients with massive burns: a clinical trial. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY. pp. 135-140.

I

(2009) Acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Tabriz, Iran. HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY. pp. 185-190.

J

(2009) همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره‌های مختلف آموزشی. Journal of Medical Education Development. 0-0. ISSN 2251-9521

(2009) Comparative study of plasma ascorbic acid levels in senile cataract patients and in normal individuals. Current Eye Research. pp. 118-122.

(2009) معرفی یک مورد بیمار مبتلا به مننژیت سلی با سیر بالینی و آزمایشگاهی مشابه موارد مننژیت ویروسی. J Adv Med Biomed Res. pp. 99-103.

K

(2009) A randomized, double-blind and placebo-controlled trial of modafinil in children and adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder. Psychiatry Research. pp. 234-237.

(2009) نیم رخ ترشح 24 ساعته‌ی هورمون ملاتونین در پرستاران نوبت‌کار زن. J Adv Med Biomed Res. pp. 75-84.

(2009) بررسی مقادیر سرب خون و خطر مسمومیت با آن در کارکنان کارخانه‌ی ذوب روی دندی زنجان. J Adv Med Biomed Res. pp. 79-86.

(2009) تاثیر چرخش لگنی نشسته برتوانایی فیزیکی زنان نخست‌زای مبتلا به کمردرد در سه ماهه‌ی سوم حاملگی. J Adv Med Biomed Res. pp. 13-22.

(2009) همبستگی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان 1388. Journal of Medical Education Development. pp. 17-24. ISSN 2251-9521

(2009) بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان مامایی در خصوص دفترچه‌ی ثبت مهارت‌های بالینی، زنجان 1378. Journal of Medical Education Development. pp. 1-8. ISSN 2251-9521

(2009) گزارش یک مورد بیمار مبتلا به توبرکلومای مغزی با تظاهر بالینی نادر، همراه درگیری ریوی با گرافی نرمال قفسه‌ی سینه. J Adv Med Biomed Res. pp. 87-91.

(2009) A COMPARISON OF SERUM HOMOCYSTEINE, FOLATE AND VITAMIN B12 IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH LOW AND NORMAL BONE MINERAL DENSITY. OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL. p. 42.

(2009) مقایسه‌ی میزان موفقیت دانشجویان رشته‌های پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با استفاده از دو روش آموزش مجازی و سنتی. Journal of Medical Education Development. pp. 13-16. ISSN 2251-9521

(2009) Effects of Danae racemosa on spermatogenesis in rat. Journal of Medicinal Plants. pp. 87-92.

(2009) Protective effects of Quercetin on spermatogenesis in streptozotocin- induced diabetic rat. Journal of Medicinal Plants. pp. 57-64.

(2009) اثر لوزارتان بر آپوپتوز در بافت کلیه، متعاقب انسداد کامل یک‌طرفه‌ی حالب در موش صحرایی. J Adv Med Biomed Res. pp. 23-34.

(2009) Relationship between PON1L55M and Q192R gene polymorphisms and high APO B/APO A-I ratios. Indian J Clin Biochem. pp. 381-387.

(2009) نگرش دانشجویان و کارمندان به نقش جنسیتی دربعد برابرخواهی در شهر زنجان سال1387. J Adv Med Biomed Res. pp. 71-78.

(2009) فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز در فرزندان افراد مبتلا به سکته‌ی قلبی زودرس. J Adv Med Biomed Res. pp. 35-44.

M

(2009) EFFECT OF SELF-CARE PROGRAM ON THE SELF-ESTEEM OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS. EUROPEAN PSYCHIATRY.

(2009) بررسی ارزش مارکرهای ایمنوهیستوشیمی درتشخیص تومورهای عضله‌ی صاف رحم. J Adv Med Biomed Res. pp. 62-79.

(2009) Congenital tick-borne relapsing fever: Report of a case with transplacental transmission in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal. pp. 761-764.

(2009) Intelligence Quotient (IQ) and growth indices in children with the history of low birth weight. Iranian Journal of Pediatrics. pp. 387-392.

(2009) اندازه‌گیری شدت روشنایی کتابخانه‌های دارای اشکال هندسی نامنظم در شهر زنجان با استفاده از روش ‌GIS. J Adv Med Biomed Res. pp. 61-70.

(2009) مقایسه‌ی روش دستور و ترجمه با روش ارتباطی آموزش زبان و بررسی میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر یادگیری زبان انگلیسی. Journal of Medical Education Development. pp. 39-46. ISSN 2251-9521

(2009) چگونه استراتژی‌های ارتباطی را آموزش دهیم؟. Journal of Medical Education Development. pp. 43-46. ISSN 2251-9521

(2009) بررسی فراوانی پلی‌مرفیسم‌های ژن گیرنده‌ی ویتامین D در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با تمایل به ابتلا. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-10.

(2009) Correlation between hemolysis and jaundice in glucose 6-phosphate dehydrogenase deficient neonates. Acta Medica Iranica. pp. 379-382.

(2009) بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره‌ی فرم جاری ارزشیابی اساتید. Journal of Medical Education Development. pp. 31-38. ISSN 2251-9521

(2009) Brain drug targeting: a computational approach for overcoming blood-brain barrier. Drug Discovery Today. pp. 1030-1036.

(2009) Adsorption of lead and cadmium from aqueous solution by using almond shells. Water, Air, and Soil Pollution. pp. 343-351.

(2009) بررسی جذب بیولوژیکی سرب با استفاده از جرم‌بیولوژیکی زنده‌ی قارچ‌های جدا شده از پساب و خاک آلوده به سرب. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-8.

(2009) مقایسه‌ی روش سخنرانی و روش حل مساله در تدریس درس کاربرد موتور تلمبه در تأسیسات آب و فاضلاب. Journal of Medical Education Development. pp. 47-52. ISSN 2251-9521

(2009) Correlation of anthropometric indices with common cardiovascular risk factors in an urban adult population of Iran: data from Zanjan Healthy Heart Study. ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION. pp. 217-225.

(2009) بررسی تأثیر برنامه‌ی نوتوانی ریه بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه با شدت متوسط در بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال‌های86-1385. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-12.

(2009) مقایسه‌ی اثر ضد دردی فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن در درد حاصل از پراکسی نیتریت در خوکچه‌ی هندی. J Adv Med Biomed Res. pp. 1-12.

(2009) تشخیص موتاسیون در کدون 315 ژن katG، مارکر مقاومت به ایزونیازید در سوش‌های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس‌ جدا شده از بیماران اصفهان و تهران با روش PCR-RFLP. J Adv Med Biomed Res. pp. 29-40.

(2009) Application and optimization in chromium-contaminated wastewater treatment of the reverse osmosis technology. Desalination and Water Treatment. pp. 229-233.

(2009) مقایسه‌ی دو روش مولکولی PCR و LAMP در تشخیص سالمونلا. J Adv Med Biomed Res. pp. 65-78.

(2009) طراحی و ساخت صندلی ارگونومیک منطبق با ابعاد بدنی کارمندان ایرانی. J Adv Med Biomed Res. pp. 45-52.

(2009) Direct toxicity of Rose Bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosis. Food and Chemical Toxicology. pp. 855-859.

(2009) Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food and Chemical Toxicology. pp. 1909-1913.

(2009) Comparison of different advanced oxidation processes degrading p-chlorophenol in aqueous solution. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering. pp. 153-160.

N

(2009) Effects of ginger on spermatogenesis in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal of Medicinal Plants. pp. 118-124.

(2009) اثربخشی ارتز پا بر شدت درد زانو و عملکرد ورزشکاران خانم مبتلا به سندرم درد پاتلو فمورال. J Adv Med Biomed Res. pp. 49-60.

(2009) تأثیر بسته‌ی طراحی شده‌ی آموزش بهداشت بررفتارهای بهداشتی مسلولین مراجعه کننده به انستیتو پاستور ایران. J Adv Med Biomed Res. pp. 13-20.

P

(2009) Occupational Exposure to Perchloroethylene in Dry-cleaning Shops in Tehran, Iran. INDUSTRIAL HEALTH. pp. 155-159.

R

(2009) رابطه‌ی قندخون ناشتا و بعد از غذا با هموگلوبین A1C در دیابت تیپ 2. J Adv Med Biomed Res. pp. 45-53.

(2009) بررسی شیوع سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در دختران 14تا 18 ساله‌ی دبیرستان‌های شهر زنجان در سال 1387. J Adv Med Biomed Res. pp. 79-88.

(2009) بررسی آلودگی‌ گندم مصرفی استان آذربایجان‌شرقی به فوزاریوم‌های مولد زرالنون. J Adv Med Biomed Res. pp. 53-64.

(2009) Totally implantable subpectoral vs. subcutaneous port systems in children with malignant diseases. Archives of Iranian Medicine. pp. 389-394.

S

(2009) مقایسه‌ی تغذیه‌ی خوراکی زودرس و روش متداول در جراحی‌های دستگاه گوارش فوقانی. J Adv Med Biomed Res. pp. 55-64.

(2009) بررسی اثر تقویت دارویی با الانزاپین در اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان. J Adv Med Biomed Res. pp. 21-28.

(2009) DETERMINATION OF THE QUALITY OF LIFE IN MEDICINE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY OF ZANJAN (IRAN) IN SECOND HALF OF 2006. EUROPEAN PSYCHIATRY.

(2009) THE PREVALENCE OF SEXUAL DISORDERS IN VETERANS (IRAN-IRAQ WAR) AND THEIR SPOUSES. EUROPEAN PSYCHIATRY.

(2009) Prevalence of Metabolic Syndrome in an Adult Urban Population of the West of Iran. EXPERIMENTAL DIABETES RESEARCH.

(2009) تحلیلی بر برنامه‌ی آموزشی دوره‌ی دستیاری رشته‌ی تخصصی داخلی مصوب 1387. Journal of Medical Education Development. pp. 7-12. ISSN 2251-9521

(2009) Recurrent acute myocardial infarction with coronary artery aneurysm in a patient with Behçet's disease: A case report. Journal of Medical Case Reports.

(2009) بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی دو گونه‌ی گرمادوست کمپیلو باکتر (ژژونی و کلی) جداشده از گوشت قرمزوگوشت سفید در تهران. J Adv Med Biomed Res. pp. 85-92.

(2009) انگیزه های ورود به رشته داروسازی در دانشجویان دانشکده داروسازی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 29-35. ISSN 2251-9521

(2009) Rapid detection of Borrelia burgdorferi strains by nested polymerase chain reaction. Pakistan Journal of Biological Sciences. pp. 463-466.

(2009) بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر زنجان در زمینه‌ی کاربرد انواع تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی (سال 1387). Journal of Medical Education Development. pp. 25-30. ISSN 2251-9521

T

(2009) رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با مدیریت دانایی در مراکز آموزشی درمانی استان زنجان-1387. J Adv Med Biomed Res. pp. 84-92.

(2009) Influence of Aloe Vera gel on dermal wound healing process in rat. Toxicology Mechanisms and Methods. pp. 73-77.

V

(2009) بررسی خصوصیات یک مدرس خوب از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 17-28. ISSN 2251-9521

(2009) Bioequivalence of fexofenadine tablet formulations assessed in healthy iranian volunteers. Arzneimittel-Forschung/Drug Research. pp. 345-349.

(2009) Determining the value of albumin to creatinine ratio in a single morning sample, compared to the 24-hour urinary albumin excretion test, for determining micro-albuminuria in diabetic patients. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. pp. 27-36.

(2009) Efficacy of combined levothyroxine and liothyronine as compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: A randomized controlled trial. Endocrine Research. pp. 80-89.

(2009) The efficacy of combined levothyroxine plus liothyronine with levothyroxine alone in primary hypothyroidism: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.

Z

(2009) The utility of rat jejunal permeability for biopharmaceutics classification system. DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY. pp. 1496-1502.

(2009) Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Ureaplasma parvum in semen of infertile and healthy men. INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS. pp. 387-390.

This list was generated on Mon May 16 23:01:24 2022 +0430.