Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type
Number of items: 41.

[error in script] (1393) بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی کتوتیفن و فکسوفنادین به تنهایی و در حضور دیکلوفناک در مدل حیوانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌ژنوتوکسیسیته اسانس سرشاخه‌های هوایی آویشن اکوتیپ‌های گیلان، آذربایجان غربی، قم و کردستان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی اثرات آنت یاکسیدانی و آنت یژنوتوکسیسیته اسانس سرشاخههای هوایی آویشن اکوتی پهای زنجان، قزوین، یز د و اردبی ل. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی ارتباط پلی مورفیسم درکدون های 2488 و 2712 ژن آپو لیپو پروتئین ) B (Apo-B با سطح سرمی Apo-B و پروفایل لیپید در بیماران با گرفتگی عروق کرونر و مقایسه آن با افراد بدون گرفتاری عروق کرونر. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مقایسه میزان ویتامین د بند ناف نوزادان دو گروه از مادران دیابتی باردار با دریافت ویتامین د و عدم دریافت آن. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (1393) مقایسه ی ضخامت اینتیمای کاروتید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد شاهد مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مقايسه سطح سرمي فلزات سنگين(سرب، مس، روي و كادميوم ) در بيماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مقایسه پروفایل متابولیکی بیماران اندومتریوزیس با افراد سالم به روش متابولومیکس. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (1393) مقایسه ی تاثیر تزریق و عدم تزریق زیر ملتحمه ای آنتی بیوتیک و کورتیکو استروید در پیشگیری از التهاب و عفونت بعد از عمل جراحی کاتاراکت. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مقايسه سطح سرمي فلزات سنگين ( سرب، مس، روي و كادميوم ) در بيماران مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با ابتلا زنان به ریزش موی منتشر. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) اندازه گيري و مدل سازي محلوليت پیروکسیکام در مخلوط¬های دو و سه حلالي آب، کمک حلال و پلی اتیلن گلیکول. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) ارائه متد جدید جهت اندازه¬گیری غلظت¬های پلاسمایی مبودیپین در انسان با استفاده از کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمیLC-MS) (. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مطالعه ی اثر نانومیله های اکسید آهن پوشش داده شده با اوره بر فیزیولوژی چرخه ی سلولی و بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و پاتولوژیک کلیه و کبد در موش صحرایی. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (1393) اثر بخشی هیپنوتراپی بر افسردگی و اضطراب و آلکسی¬تایمیا در سندرم روده تحریک¬پذیر. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (1393) بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga Mill.) در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga) بر ميزان فعاليت كمپلكس دوم و تولید هیدروژن پراکساید در میتوکندری‌های ایزوله شده عضله میوکارد قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی میوه به (Cydonia oblonga) بر مقادیر گلوتاتیون احیاء و ليپيد پراكسيداسيون میتوکندریایی ایزوله شده قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی ناشی از دوکسوروبیسین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی اثر محافظتی عصاره آبی میوه به (Cydonia Oblonga) بر فاکتورهای سمیت میتوکندریایی قلب موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی ناشی از دوکسوروبیسین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی ارتباط تغییرات دمای هوا و تغییرات فصلی با بروز سکته مغزی در بیمارستان ولیعصر زنجان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی میزان شیوع سرمی هپاتیت D در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن مراجعه کننده به درمانگاه بیماریهای عفونی بیمارستان ولی عصر زنجان در سال 93-1392. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مر اجعین بالای 18 سال به درمانگاه های بیمارستان های آموزشی شهر زنجان نسبت به عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سال 1393. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی میزان همراهی ناهنجاری های مادرزادی قلبی و سندرم های کروموزومی با هیپوتیروئیدی مادرزادی در کودکان تشخیص داده شده با هیپوتیروئیدی مادرزادی در استان زنجان از مهرماه 1386 تا پايان اسفند ماه 1392. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی پلیمرفیسمهای 94 C>A و IVS2 + 21 A>C ژن اینوزین تریفسفات پیروفسفوهیدرولاز ) ITPA ( در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد تحت درمان با -6 مرکاپتوپورین ) 6-MP ( و پیشبینی اثرات میلوساپرشن دارو. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (1393) بررسی تاثیر گیرنده های استروژنی در الگوی یادگیری اجتنابی غیرفعال و تخریب حافظه حاصل از تجویز مزمن مورفین در موش سوری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) تهیه و تعیین خصوصیات برون تن لیپوزوم‌های ماینوکسیدیل جهت درمان آلوپسی آندروژنیک. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) تهيه و بهینه سازی نانوذرات پلي ساكاريدی به روش كمپلكس شدن پلي الكتروليتي به منظور دارورسانی فاکتورهای رشد در مهندسي بافت. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) تهیه، بهینه سازی و ارزیابی برون تن یک نانوحامل فسفولیپیدی برای دارورسانی طولانی مدت دگزامتازون. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی ميزان فراوانی عفونت های بيمارستانی در بخش های بيمارستان آيت الله موسوی زنجان در سال 1392. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی شیوع پنومونی و عفونت ادراری در انفارکتوس حاد قلبی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی تأثیر Korean Red Ginseng بر اثرات جانبی سیپروفلوکساسین بر روند آپوپتوز سلول¬های ¬اسپرماتوژنز در مدل عفونت با UPEC در بیضه موش صحرایی. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (1393) تعیین سطوح سرمی ویتامین د درکودکان آسماتیک 16-4 ساله کلینیک آلرژی بیمارستان آیت ا...موسوی شهر زنجان و ارتباط ان با شدت بیماری. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (1393) بررسی سروپره والانس سیتومگالوویروس و هرپس سیمپلکس ویروس در افراد مبتلاء به بیماری عروق کورونری قلب. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) مطالعه خاصيت ضدمالاريايي و سمیت سلولی مشتقات 2- بنزیلیدن-4و6- دی متوکسی بنزوفوران -3- اون در شرايط برون‌تن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسي فراوانی اضطراب و افسردگی باليني و ارتباط آن با سوء مصرف مواد در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی تأثیر مراقبت دارویی در بیماران با تغذیه تام وریدی و روده ای در بخش مراقبت‎های ویژه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) بررسی تاثیر مراقبت دارویی در آنتی بیوتیک درمانی بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) سنتز نانو دندريمرهاي پلی آميدوآمين و کونژوگاسيون داروي کورکومين در سطح بمنظور افزايش محلوليت و بهبود دارو رساني به سلول های سرطانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) میزان آگاهی معلمان مقطع دبستان شهرستان زنجان درباره بیماری آسم در سال 1393. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1393) تعیین تاثیر آموزش بر دانش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره سوء مصرف داروهای تجویزی. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (1393) مطالعه آلودگی های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زنجان ،1392. پایان نامه مقطع Masters.

This list was generated on Fri Jan 22 13:14:39 2021 +0330.