Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type
Number of items: 30.

(2019) بررسی وضعیت متیلاسیون DNA ژنهای سرکوب کننده توموری DACT2 و WIF-1 و ارتباط آن با واریانت ژنتیکی C677T ژن MTHFR در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال. completed.

(2019) تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر فعال آلژینات سدیم غنی شده با رزوراترول و اسانس آویشن شیرازی و بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی آنها در شرایط آزمایشگاهی. completed.

(2019) بررسی مقایسه‌ای استفاده پرستاران از فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان. completed.

(2019) اپیدمیولوژی بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان زنجان. completed.

(2019) مطالعه کشت بافت، باززایی درون شیشه ای و انتقال ژن گزارشگر بتاگلوکورونیداز به گیاه دارویی Plumbago europaea. completed.

(2019) بررسی ارتباط رفتارهای آموزشی اساتید بالینی با انگیزش یادگیری علم در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395. completed.

(2019) بررسی توزیع بروسلوز در استان زنجان طی سال‌های1391-1395به روش تحلیل فضایی. completed.

(2019) بررسی مکانیزمهای سمیت ناشی از 3- مونوکلروپروپان-1و 2- دیول (3-MCPD) در میتوکندریهای ایزوله شده از کلیه و کبد موش صحرایی. completed.

(2019) بررسی حس انسجام ، سلامت معنوی و مقابله مذهبی در بیماران مزمن (دیابت نوع دو). completed.

(2019) تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات پروتئینی کونژوگه شده با فولیک اسید و بیوتین برای دارورسانی هدفمند کرایسین. completed.

(2019) بررسی آلودگی میکروبی شیرینی های خامه‌ای عرضه شده در قنادی‌های سطح شهر زنجان. completed.

(2019) دارورسانی همزمان متوتروکسات و کرایسین با استفاده از نانوذرات مغناطیسی زیست سازگار اکسید آهن. completed.

(2019) مقایسه میزان ترشح جنینی پروتئین APOA1 در محیط کشت جنین های نرمال با جنین های آنوپلوئیدی. completed.

(2019) تعیین میزان فراوانی و الگوی مقاومت دارویی ایزوله های بالینی کاندیدا جداسازی شده از بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی. completed.

(2019) بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر درد، خستگی و اضطراب مرگ در بیماران تحت شیمی درمانی. completed.

(2019) ارزیابی بیان ژن های درگیر در بیوژنز میتوکندری (PGC-1α ,Nrf2,PPARα) بدنبال نارسایی حاد کلیوی ناشی از سم عقرب گادیم Hemiscorpius lepturus. completed.

(2019) تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس بر اساس شناسایی توالی های تکراری با استفاده از آغازگر های اختصاصی ALT. completed.

(2019) بررسی اثرات عصاره آبی میوه به (Miller Cydonia oblonga) در پیشگیری از کارسینومای هپاتوسلولار در موش های صحرایی. completed.

(2019) تدوین برنامه جامع سلامت استان زنجان برای سال‌های 1399-1396. completed.

(2019) نانو الماس اکسید شده به روش گرمایی: به عنوان یک جاذب موثر برای جداسازی متوترکسات از محیط آبی: سنتز، شناسایی، مطالعه زیست سازگاری به صورت برون تن و درون تن. completed.

(2019) بررسی توزیع بافتی و هیستومورفومتریک نانوذرات مغناطیسی اکسید پوشش داده شده با اسیدهای آمینه طبیعی در موش. completed.

(2019) بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج) استان زنجان در سالهای 1397-1395. completed.

(2019) فراوانی ژن های کد کننده آنزیم های مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی. completed.

(2019) فراوانی ژن های v‏anA ،vanBوvanC در انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی. completed.

(2019) بررسی اتصال فاکتور رونویسی OCT4به الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله طراحی شده بر اساس ناحیه‌ی تنظیمی E-box در رده سلولی HT29 حاوی سلول های بنیادی سرطانی غنی سازی شده با روش EMSA. completed.

(2019) بررسی مقایسه ای خود ارزیابی کاری کودکان مبتلا به سرطان خون و کودکان سالم. completed.

(2019) بررسی نقش سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده در عملکرد تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. completed.

(2019) بررسی وضعیت سلامت و نیازهای اجتماعی و اقتصادی سالمندان در جوامع شهری و روستایی استان زنجان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود. completed.

(2019) تهیه و بررسی مایسل های تهیه شده از کونژوگه های پلیمر - دارو برای دارورسانی داروی متوترکسات. completed.

(2019) بررسی اثر مهار فاکتور رونویسی Tcf3 با استفاده از استراتژی تله الیگود‌ئوکسی نوکلئوتیدی بر ژن‌های اصلی تنظیم‌کننده خاصیت بنیادینگی در سلول‌های بنیادی جنینی موشی. completed.

This list was generated on Sat Jan 23 23:47:48 2021 +0330.