Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Division is "vice research > Journal of Medical Education Development" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z
Number of items: 35.

A

(2018) بازنگری در کارپوشه کارآموزی و کارورزی پرستاری سلامت جامعه. Journal of Medical Education Development. pp. 78-95. ISSN 2251-9521

(2018) طراحی و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزشیابی برنامه ی درسی دوره بالینی پزشکی از نظر پاسخ‌گویی اجتماعی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-12. ISSN 2251-9521

(2018) تبیین شایستگی‌های بالینی مورد نیاز برای تربیت پزشکان عمومی در راستای تحقق پاسخ گویی اجتماعی: یک مطالعه کیفی. Journal of Medical Education Development. pp. 3-17. ISSN 2251-9521

(2018) رابطه‌ی ادراک دانشجویان از مولفه‌های برنامه‌ریزی درسی با اشتیاق تحصیلی آن‌ها. Journal of Medical Education Development. pp. 70-80. ISSN 2251-9521

(2018) کاربست ویژگی های مؤلفه های برنامه ی درسی مجازی؛ در دوره های آموزش مجازی علوم پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 75-84. ISSN 2251-9521

D

(2018) تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش به روش کلاس وارونه: مطالعه‌ی کیفی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-15. ISSN 2251-9521

G

(2018) بررسی نگرش و عملکرد پرستاران شرکت کننده در دوره های آموزشی ضمن خدمت نسبت به کابرد اخلاق حرفه ای در مراکز آموزشی- درمانی شهر زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 97-104. ISSN 2251-9521

(2018) ویژگی های فردی و حرفه ای موثر در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان، اساتید و درمان گران رشته ی گفتار درمانی. Journal of Medical Education Development. pp. 13-23. ISSN 2251-9521

J

(2018) بررسی تجارب دانشجویان رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی تبریز در مورد کارآموزی های در عرصه : یک مطالعه‌ی کیفی. Journal of Medical Education Development. pp. 44-53. ISSN 2251-9521

K

(2018) مقایسه دیدگاه اعضای هیات علمی در مورد سهم کارکردهای دانش پژوهی مبتنی بر تفاوت های رشته ای. Journal of Medical Education Development. pp. 63-76. ISSN 2251-9521

(2018) آموزش و یادگیری پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-3. ISSN 2251-9521

M

(2018) بررسی میزان دستیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مهارت‌های عمومی قرن 21. Journal of Medical Education Development. pp. 96-105. ISSN 2251-9521

(2018) بررسی تاثیر آموزش تلفیقی روش SOAP استاندارد بر ثبت صحیح سیر بیماری در پرونده ی پزشکی بیماران توسط دستیاران تخصصی جراحی عمومی. Journal of Medical Education Development. pp. 81-93. ISSN 2251-9521

(2018) ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه باورهای فراشناختی در مورد اهمال‌کاری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 40-55. ISSN 2251-9521

(2018) شناسایی و اولویت‌بندی ایدئولوژی برنامه ی درسی اساتید علوم پزشکی در زمینه ی مؤلفه‌های شش‌گانه برنامه ی درسی. Journal of Medical Education Development. pp. 85-96. ISSN 2251-9521

N

(2018) بررسی انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی پرستاری بر اساس درک آن‌ها از جو انگیزشی. Journal of Medical Education Development. pp. 34-43. ISSN 2251-9521

(2018) مقایسه ی وضعیت آموزش بالینی بخش های ماژور با وضعیت مطلوب از دیدگاه فراگیران و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 77-86. ISSN 2251-9521

P

(2018) بررسی تاثیر ارزشیابی تکوینی بر اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری. Journal of Medical Education Development. pp. 18-26. ISSN 2251-9521

R

(2018) اینتر شیپ های سرگردان در بخش های کارآموزی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-2. ISSN 2251-9521

(2018) تحلیل استراتژیک همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران از منظر اعضای هیات علمی آن‌ها با تکنیک فازی FBWM. Journal of Medical Education Development. pp. 39-52. ISSN 2251-9521

(2018) انگیزش تحصیلی و برخی عوامل پیش بینی کننده آن در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-سال 1395. Journal of Medical Education Development. pp. 27-38. ISSN 2251-9521

S

(2018) مقایسه‌ی تاثیر دو روش مدیریت آموزش و آموزش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 63-74. ISSN 2251-9521

(2018) ارزیابی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده ی بهداشت و پیراپزشکی زنجان در مورد عملکرد گروه های آموزشی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن. Journal of Medical Education Development. pp. 43-51. ISSN 2251-9521

(2018) کاربرد الگوی رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر بر قصد سرقت علمی. Journal of Medical Education Development. pp. 52-62. ISSN 2251-9521

(2018) ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395. Journal of Medical Education Development. pp. 20-31. ISSN 2251-9521

(2018) روان‌سنجی مقیاس سنجش نگرش به سرقت علمی بر اساس الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران. Journal of Medical Education Development. pp. 53-64. ISSN 2251-9521

(2018) آمادگی دانشجویان سال آخر رشته‌ی پزشکی و پرستاری و مامایی در خصوص یادگیری بین حرفه‌ای. Journal of Medical Education Development. pp. 32-39. ISSN 2251-9521

T

(2018) اعتباریابی ابزار کوتاه سنجش هویت معلمی هیات علمی پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 56-69. ISSN 2251-9521

(2018) بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1395. Journal of Medical Education Development. pp. 65-77. ISSN 2251-9521

(2018) تحلیل کارایی و بهره وری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سال‌های 1390-1394. Journal of Medical Education Development. pp. 30-42. ISSN 2251-9521

V

(2018) تاثیر کارآموزی روان بر انگ اختلالات روان پزشکی در دانشجویان پرستاری. Journal of Medical Education Development. pp. 24-33. ISSN 2251-9521

(2018) ارزیابی روایی سازه در ابزارهای اندازه‌گیری تحقیقات روانشناختی، آموزشی و سلامت: کاربرد، روش‌ها و تفسیر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی. Journal of Medical Education Development. pp. 4-19. ISSN 2251-9521

(2018) فرایند ارزیابی روایی و پایایی ابزار‌های سنجش و اندازه‌گیری در تحقیقات آموزشی، رفتاری و علوم سلامت ( با تأکید بر روایی محتوا). Journal of Medical Education Development. pp. 106-118. ISSN 2251-9521

Y

(2018) بررسی انگیزه ی پیشرفت و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 54-62. ISSN 2251-9521

Z

(2018) طراحی، اجرا و ارزیابی ماجول آموزشی ادغام یافته کاربردهای فناوری نانو در برنامه‌ی درسی دستیاران علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران. Journal of Medical Education Development. pp. 16-29. ISSN 2251-9521

This list was generated on Tue Jan 26 17:31:02 2021 +0330.