Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Division is "vice research > Journal of Medical Education Development" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | K | M | N | P | R | S | V | Y | Z
Number of items: 37.

A

(2015) فراوانی و عوامل مرتبط با تقلب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم 1392. Journal of Medical Education Development. pp. 73-80. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی برنامه‌ی درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان رشته های علوم پزشکی کاشان. Journal of Medical Education Development. pp. 1-13. ISSN 2251-9521

B

(2015) بررسی تاثیر کارگاه آموزش طراحی سوال بر کیفیت آزمون های کتبی دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی. Journal of Medical Education Development. pp. 14-22. ISSN 2251-9521

(2015) مقایسه کارکردهای شناختی مغز در دانشجویان علوم پزشکی با عملکرد تحصیلی بالا و پایین. Journal of Medical Education Development. pp. 5-15. ISSN 2251-9521

G

(2015) مقایسه میزان موفقیت لوله گذاری تراشه بعد از آموزش با دو روش گلایدسکوپ و لارنگوسکوپ. Journal of Medical Education Development. pp. 54-60. ISSN 2251-9521

(2015) بیمارستان مجازی: دیدگاهی نو در آموزش و درمان. Journal of Medical Education Development. pp. 47-57. ISSN 2251-9521

(2015) ارتباط سبکهای یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی93- 13921392. Journal of Medical Education Development. pp. 61-72. ISSN 2251-9521

H

(2015) تجارب دانشجویان پرستاری از کاراموزی عرصه‌ی اطفال بر اساس پروتکل اموزشی ارایه‌ی مراقبت خانواده محور. Journal of Medical Education Development. pp. 25-32. ISSN 2251-9521

(2015) وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی، موانع و تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. Journal of Medical Education Development. pp. 93-101. ISSN 2251-9521

(2015) مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر و مانکن بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش احیا قلبی ریوی. Journal of Medical Education Development. pp. 12-20. ISSN 2251-9521

K

(2015) بررسی موانع و مشکلات روند ارتقاء: نا گفته‌های اعضاء هیأت علمی. Journal of Medical Education Development. pp. 73-85. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از روش تدریس آموزش بر پایه حل مشکل. Journal of Medical Education Development. pp. 33-40. ISSN 2251-9521

(2015) بکارگیری مدل سروکوال و منطق فازی در ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. Journal of Medical Education Development. pp. 23-32. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی میزان شیوع افسردگی در تازه دانشجویان رشته داروسازی زنجان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی. Journal of Medical Education Development. pp. 21-28. ISSN 2251-9521

M

(2015) تاثیر تدریس روش تحقیق بر مبنای مراقبت مبتنی برشواهد، کاربردها و طراحی پژوهش بر شناخت، نگرش و رضایت از تدریس. Journal of Medical Education Development. pp. 58-69. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی نقش سکوت سازمانی در تبیین ارتباط بین اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت تحصیلی آنان. Journal of Medical Education Development. pp. 102-114. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی کار آمدی تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 115-124. ISSN 2251-9521

(2015) یررسی رضایتمندی، سودمندی و کار آیی درک شده کارگاه های آموزشی مجازی از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران. Journal of Medical Education Development. pp. 125-136. ISSN 2251-9521

(2015) رابطه ی بین اولویتبندی اعضای هیأت علمی از مسئولیت‌های شغلی شان و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مدل معادله ساختاری. Journal of Medical Education Development. pp. 86-101. ISSN 2251-9521

(2015) ارزیابی مولفه های برنامه ی درس مهارت های کاربردی زندگی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام. Journal of Medical Education Development. pp. 84-92. ISSN 2251-9521

N

(2015) نقش واسطه‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیم در رابطه بین باورهای انگیزشی و ارزش‌های تحصیلی دانشجویان دکترای حرفه‌ای پزشکی- مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی جهرم. Journal of Medical Education Development. pp. 102-112. ISSN 2251-9521

(2015) مقایسه تصاویر دو بعدی و سه بعدی در یادگیری درس علوم اعصاب. Journal of Medical Education Development. pp. 92-98. ISSN 2251-9521

P

(2015) مقایسه اثربخشی روش تدریس فعا ل تعاملی و سنتی در رضایت مندی و یادگیری درس بیوشیمی بالینی دانشجویان داروسازی. Journal of Medical Education Development. pp. 81-91. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی تاثیرمداخله آموزشی برمیزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دررابطه با احتیاط ها ی استاندارد جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه خون. Journal of Medical Education Development. pp. 16-24. ISSN 2251-9521

R

(2015) بررسی الگوی مطالعه و نگرش دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مورد منابع درسی در سال 92. Journal of Medical Education Development. pp. 41-52. ISSN 2251-9521

(2015) بررسی عوامل موثر بر قبولی باوقفه و بدون وقفه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آزمون کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-1392. Journal of Medical Education Development. pp. 70-83. ISSN 2251-9521

S

(2015) مقایسه برخی شاخص های کیفیت سئوالات چند گزینه ای ازمون های کتبی ارتقاءدانشگاه علوم پزشکی تبریزو دانشنامه کشوری رشته های جراحی عمومی،کودکان،زنان ومامایی و داخلی (سالهای 89و90). Journal of Medical Education Development. pp. 43-53. ISSN 2251-9521

(2015) آیا اولویت انتخاب رشته دستیاران پزشکی پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نیازهای جامعه همخوانی دارد؟. Journal of Medical Education Development. pp. 62-72. ISSN 2251-9521

(2015) آیا پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباطی با گذراندن کلاس های فوق العاده آموزشی قبل از ورود به دانشگاه دارد؟. Journal of Medical Education Development. pp. 53-61. ISSN 2251-9521

(2015) مقایسه تاثیر دو روش آموزش فعال ترکیبی و روش کلاسیک در یادگیری درس آمار. Journal of Medical Education Development. pp. 33-42. ISSN 2251-9521

(2015) ارائه مدل علی بررسی متغییرهای مرتبط با رفتار نوآورانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Journal of Medical Education Development. pp. 1-11. ISSN 2251-9521

(2015) ارزیابی ابعاد سبک های تفکر و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. Journal of Medical Education Development. pp. 38-46. ISSN 2251-9521

V

(2015) بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1393. Journal of Medical Education Development. pp. 99-110. ISSN 2251-9521

Y

(2015) آمادگی دانشجویان پزشکی، پرستاری و رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای آموزش بین حرفه ای. Journal of Medical Education Development. pp. 113-121. ISSN 2251-9521

Z

(2015) طراحی سیستم ارزشیابی مستمر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری از طریق تلفن همراه. Journal of Medical Education Development. pp. 1-4. ISSN 2251-9521

(2015) The Impact of Procedural Checklist Competency Requirements on Early Chest Port Infections. Journal of Medical Education Development. pp. 111-114. ISSN 2251-9521

(2015) مهارتها و عادتهای مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و برخی عوامل مرتبط با آن. Journal of Medical Education Development. pp. 29-37. ISSN 2251-9521

This list was generated on Tue Jan 26 17:54:29 2021 +0330.