Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Items where Division is "vice research > Journal of Medical Education Development" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | K | M | P | R | S | T | Y
Number of items: 34.

A

(2013) بررسی سبک یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقطع پیش بالینی دوره‌ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. Journal of Medical Education Development. pp. 1-12. ISSN 2251-9521

(2013) بازنگری ابزار ارزشیابی مهارت بالینی دانشجویان دیالیز پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران. Journal of Medical Education Development. pp. 33-42. ISSN 2251-9521

(2013) تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان). Journal of Medical Education Development. pp. 13-21. ISSN 2251-9521

(2013) ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره‌ی گروهی. Journal of Medical Education Development. pp. 38-49. ISSN 2251-9521

B

(2013) بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ی 360 درجه در ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی. Journal of Medical Education Development. pp. 1-6. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی رابطه میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی در سال تحصیلی 90- 1389. Journal of Medical Education Development. pp. 1-10. ISSN 2251-9521

(2013) چالش‌های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز ). Journal of Medical Education Development. pp. 1-13. ISSN 2251-9521

D

(2013) انطباق برنامه‌ی درسی ترمیمی دوره‌ی دندانپزشکی عمومی با نیازهای خدمات دندانپزشکی ترمیمی. Journal of Medical Education Development. pp. 30-37. ISSN 2251-9521

G

(2013) ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 51-61. ISSN 2251-9521

H

(2013) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. Journal of Medical Education Development. pp. 22-29. ISSN 2251-9521

K

(2013) بررسی میزان انگیزه ی دانشجویان پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی. Journal of Medical Education Development. pp. 89-94. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی رابطه‌ی سبک های تفکر و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،1390. Journal of Medical Education Development. pp. 50-55. ISSN 2251-9521

(2013) شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس مدلSERVQUAL. Journal of Medical Education Development. pp. 69-78. ISSN 2251-9521

(2013) میزان شناخت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازمجلات الکترونیکی رایگان. Journal of Medical Education Development. pp. 62-68. ISSN 2251-9521

(2013) ارتباط بین بهره گیری از مهارتهای فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. Journal of Medical Education Development. pp. 79-88. ISSN 2251-9521

(2013) مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین. Journal of Medical Education Development. pp. 24-32. ISSN 2251-9521

M

(2013) نظر کارآموزان و کارورزان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به جنبه های مختلف رفتار حرفه ای اساتید گروه های آموزشی داخلی، جراحی، اطفال و زنان این دانشگاه در سال 1388. Journal of Medical Education Development. pp. 56-62. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در حین آموزش در دانشگاه. Journal of Medical Education Development. pp. 63-70. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی ویژگی های تدریس اثر بخش ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. Journal of Medical Education Development. pp. 52-62. ISSN 2251-9521

(2013) نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. Journal of Medical Education Development. pp. 61-71. ISSN 2251-9521

(2013) نگرش دانشجویان پزشکی واساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی؛ چالشها و کاربردهای ضمنی برای اساتید دروس زبان تخصصی دانشگاهی. Journal of Medical Education Development. pp. 41-49. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی عملکرد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان در سال های تحصیلی 1389 و 1390. Journal of Medical Education Development. pp. 42-51. ISSN 2251-9521

(2013) ادراک دانشجویان از محیط یادگیری وآموزشی در دا نشگاه علوم پزشکی زنجان. Journal of Medical Education Development. pp. 50-60. ISSN 2251-9521

(2013) عوامل موثر بر انتخاب رشته ی داروسازی و میزان تغییر در انگیزه ی دانشجویان این رشته در طول دوره ی تحصیل. Journal of Medical Education Development. pp. 33-41. ISSN 2251-9521

P

(2013) بررسی احساس خودکارآمدی و مشکلات ایفای نقش مربیان پرستاری در عرصه ی آموزش بالینی در مربیان پرستاری دانشکده ی پرستاری – مامایی قزوین در سال 1388. Journal of Medical Education Development. pp. 7-12. ISSN 2251-9521

R

(2013) تحلیل رابطه ی بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان. Journal of Medical Education Development. pp. 13-22. ISSN 2251-9521

S

(2013) تأثیر آموزش فیزیوپاتولوژی غدد به دو روش مجازی و حضوری بر دانش دانشجویان پزشکی و رضایت مندی آنان ازروش تدریس. Journal of Medical Education Development. pp. 30-40. ISSN 2251-9521

(2013) مقایسه ی ابعاد تعامل استاد بین برنامه های درسی نظری و بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد. Journal of Medical Education Development. pp. 11-23. ISSN 2251-9521

(2013) دیدگاه کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی زنجان در مورد وضعیت و چگونگی برنامه های باز آموزی و انگیزه آنان از شرکت در برنامه ها در سال 1387. Journal of Medical Education Development. pp. 24-29. ISSN 2251-9521

(2013) بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی (مدل DREEM) در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390. Journal of Medical Education Development. pp. 43-50. ISSN 2251-9521

(2013) طراحی شاخص های معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در رشته های توانبخشی. Journal of Medical Education Development. pp. 23-32. ISSN 2251-9521

T

(2013) بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان. Journal of Medical Education Development. pp. 14-23. ISSN 2251-9521

Y

(2013) بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی. Journal of Medical Education Development. pp. 63-73. ISSN 2251-9521

(2013) پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس تفکر نقاد و مولفه های جمعیت شناختی. Journal of Medical Education Development. pp. 72-8. ISSN 2251-9521

This list was generated on Tue Jan 26 19:03:52 2021 +0330.