Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Browse by Author's position

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type
Number of items: 26.

(1391) : بررسي رضايتمندي مددجويان تحت عمل وازكتومي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان زنجان در سال 1388. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی،.

(1391) ارزيابي سطح سرمي اسيد اوريك و ويتامين C در فاز حاد سكته‌ي مغزي آتروترومبوتيك. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان زنجان.

(1391) ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه ،CBE بررسی تطبیقی نتایج کننده به بیمارستان بهبود تبریز. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان ایران.

(1391) مقايسه‌ي تفكر انتقادي و عوامل زمينه‌ساز آن در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي زنجان. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

(1391) نیازهاي آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان. مجــــلهي مراقبــــتهاي پرســـتاري و مــامــایــی.

(1391) بررسي اثر سرما در تركيب با شياف ايندومتاسين بر نياز به مسكن بعد از خروج لوله قفسه سينه. مجـــله مراقبـــتهاي پرســـتاري و مـــامـــایـی.

(1391) تأثیر راه‌اندازی زودرس بیماران بر میزان خونریزی و هماتوم پس از آنژیوگرافی از طریق شریان فمورال در بخش پست آنژیوگرفی مرکز آموزشی و درمانی آیت‌اله موسوی زنجان 1389. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی يزد.

(1391) تاثير مشاركت خانواده در مراقبت از بيمار بستري در بخش‌ مراقبت ويژه بر اضطراب خانواده. مجــــلهي مراقبــــتهاي پرســـتاري و مــامــایــی.

(1391) تاثير آموزش خانواده محور بر ميزان تبعيت از برنامه ورزشي بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر. مجـــلهي مراقبـــتهاي پرســـتاري و مـــامـــایــی.

(1391) : بررسي عملكرد گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان از ديدگاه دانشجويان در سال هاي تحصيلي 1389و1390. مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي..

(1391) بررسی صحت تشخیص بالینی فارنژیت استرپتوککی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های زنجان. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان..

(1391) تاثير يك برنامه‌ي ورزشي منظم بر شاخص‌هاي عملكرد ريوي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي زنجان. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

(1391) پیش‌بینی سکته‌ی قلبی با استفاده از مدل‌های بقای شتابی وایبول: مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران..

(1391) حاملگي با IUD در خانم داراي رحم دو شاخ كامل. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان..

(1391) : فراواني عفونت تريكوموناس واژيناليس در زنان علامت دار ارجاعي به آزمايشگاه ها در شهر زنجان در سال 1389. مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي..

(1391) كيفيت مشاوره بهداشت جنسي ارايه شده در مراكز مشاوره قبل از ازدواج تبريز از ديدگاه مددجويان. مجـــلهي مراقبـــتهاي پرســـتاري و مـــامـــایــی.

(1391) كيفيت زندگي كاري ماماهاي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زنجان. مجــــلهي مراقبــــتهاي پرســـتاري و مــامــایــی.

(1391) رابطه‌ی کمرین و شاخص‌های سندرم متابولیک در مادران باردار با دیابت بارداری و مادران باردار سالم. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران.

(1391) : ارتباط سطح سلامت عمومي با كيفيت خواب در مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي. مجله طب نظامی.

(1391) ارتباط كيفيت خواب مصدومين شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي با نمايه توده بدني. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين.

(1391) کارایی فرایند فوتواکسیداسیونUV/S2O82- در حذف ماده آلی رنگزای اسیدی. مجله آب و فاضلاب.

(1391) يك گزارش از فيبروم پارازيتيك. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان..

(1391) بررسي وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص‌هاي سلامت روان در دانشجويان پرستاري. پژوهش پرستاری.

(1391) هوش معنوي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي. مجــــلهي مراقبــــتهاي پرســـتاري و مــامــایــی.

(1391) كاربرد فرايند فتوكاتاليستي UV/NiO در حذف رنگزاي پلي‌آزوي مستقيم. مجله آب و فاضلاب.

(1391) بررسي ادراكات پرستاران شاغل در بخش‌هاي مراقبت ويژه زنجان از موانع به‌كارگيري يافته‌هاي تحقيقات پرستاري، و ارتباط آن با برخي متغيرهاي زمينه‌اي. پژوهش پرستاری.

This list was generated on Fri Jan 15 23:58:01 2021 +0330.