Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

بررسي وضعيت سازگاري در جانبازان محروم از يك چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي فردي

(1390) بررسي وضعيت سازگاري در جانبازان محروم از يك چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي فردي. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی.

[img] Text
f.pdf

Download (183kB)

Abstract

زمینه و هدف جنگ به عنوان یک پدیده خانمان سوز، سبب پیدایش لطمات فیزیکی و روانی متعددی می شود. یکی از این عوارض، فقدان بینایی است. از آنجا که نابینایی ممکن است قدرت سازگاری جانبازان را تحت تاثیر قرار دهد و این موضوع در جانبازان کمتر بررسی شده است لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سازگاری جانبازان محروم از یک چشم در شهر زنجان در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. روش بررسی این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع تحلیلی است که در آن تعداد ۴۵ نفر از جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان بر اساس نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سازگاری بل جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها در این مطالعه، ۴۵ نفر با میانگین سنی ۷ ± ۴۸ سال شرکت داشتند. در بعد سازگاری خانه، اکثر نمونه ها (۷/۶۶ درصد) دارای وضعیت سازگاری متوسط بودند. در بعد سازگاری سلامتی نیز، بیشترین نسبت افراد (۷/۶۶ درصد) سازگاری ضعیف داشتند. نتایج مطالعه ارتباط معنی داری بین نمره سازگاری سلامتی و سن افراد نشان داد (۰۴۱/۰= P، ۳۰/۰= r). همچنین بین میانگین بعد سازگاری خانه و بعد سازگاری سلامتی اختلاف معنی داری وجود داشت (۰۰/۰= p). اما بین متغیرهای سن، تاهل، تحصیلات، ورزش، علت آسیب، درآمد، درصد جانبازی با میانگین بعد سازگاری خانه و سازگاری سلامتی تفاوت معنی داری وجود نداشت (۰۵/۰< p). نتیجه گیری با وجود اینکه در این مطالعه اکثر جانبازان وضعیت سازگاری مناسبی نداشتند لذا از مسئولین مربوطه در سطح کلان کشور انتظار می رود که به وضعیت روانی این گروه از هموطنان عزیز توجه بیش از پیش مبذول دارند و با برگزاری جلسات آموزش در مورد مهارت های زندگی و نیز فراهم کردن زمینه حضور فعال این افراد در سطح اجتماع باعث ارتقاء سلامت جسمی و روانی آنها شوند.

Item Type: Article
Keywords: جانبازان ، نابینا ، سازگاری خانه ، سازگاری سلامتی
Journal or Publication Title: مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Abstract and Indexing: ISC
Publisher: http://zums.ac.ir/nmcjournal/
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6232

Actions (login required)

View Item View Item