Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

بررسي علل بستري مادران باردار در اتاق زايمان بيمارستان آيت الله موسوي زنجان

(1390) بررسي علل بستري مادران باردار در اتاق زايمان بيمارستان آيت الله موسوي زنجان. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://zums.ac.ir/nmcjournal/

Abstract

زمینه و هدف رسیدن به پیامد بارداری خوب به طور موثری تحت تاثیر وضعیت سلامت، شیوه زندگی و تاریخچه قبلی حاملگی زنان می باشد. از آنجایی که بسیاری از پیامدهای نامطلوب بارداری قابل پیشگیری می باشد. در این راستا مطالعه ای با هدف شناسایی علل بستری مادران باردار در اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان انجام شد. روش بررسی در یک مطالعه توصیفی مقطعی علت بستری۴۸۳۰ زن باردار که دارای حاملگی بالای ۲۰ هفته بوده و از خرداد ۸۹-۱۳۸۸ در اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بستری و زایمان کرده بودند، بررسی شد. جمع آوری داده ها با استفاده از یک چک لیست، شامل: شکایت اصلی، مشخصات جمعیت شناختی و زایمانی مادران بود. آنالیز داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t-test و کای اسکوئر صورت گرفت. یافته ها از ۴۸۳۰ زن بستری شده، ۱۲۷۸ نفر به علت عوارض زایمانی بستری شده بودند. میانگین سنی زنان ۲۶/۶ ± ۵۲/۲۶ سال و میانگین سن حاملگی ۴۰/۲۱ ± ۲۴/۲۶۴ روز بود. شایع ترین علت بستری پارگی کیسه آمنیون ۱/۴۹ درصد، زایمان زودرس ۳/۲۹ درصد، آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم ۵/۱۵ درصد و افزایش فشارخون ۸/۱۱ درصد بود. فراوانی زایمان سزارین، نوزاد پسر، آپگار دقیقه اول و پنجم کمتر از۶، فشارخون بالا و چندقلویی در زایمان های زودرس و شیوع دفع مکونیوم و پارگی کیسه آمنیون در زایمان های ترم و پست ترم بیشتر بود. نتیجه گیری با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، زایمان زودرس و پارگی کیسه آمنیون شایع ترین علت بستری بود، در راستای بهبود پیامد های مادر و کودک در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی یا آموزشی در جهت پیشگیری، تشخیص زودرس و یا درمان این موارد ضروری به نظر می رسد. کلیدواژگان:

Item Type: Article
Keywords: بستری ، مادران باردار ، اتاق زایمان ، عوارض حاملگی
Journal or Publication Title: مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6225

Actions (login required)

View Item View Item